Aktivně se připravujeme na novou směrnici EU v oblasti ochrany osobních údajů

Vážení rodiče,
 od 25. 5. 2018   vstupuje v platnost nové nařízení EU na ochranu osobních údajů. Naše škola se již nyní  aktivně se připravuje na nová pravidla, která budeme muset v nakládání s osobními údaji žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců přijmout. Ochrana soukromí při zpracovávání všech osobních údajů  je naše priorita. V souvislosti se změnami pravidel pro nakládání s osobními údaji bude třeba upravit řadu procesů. Za tímto účelem vznikl interní tým, který se zabývá elementárními dopady do procesů naší školy. Pro finální naplnění nových nařízení plánujeme využít služeb odborníků, abychom měli jistotu, že všechny nově zavedené procesy jsou v souladu s nařízením GDPR.  Důležitou roli bude hrát i úroveň informovanosti  zákonných zástupců, pro které uspořádáme 11. ledna 2018 specializovaný seminář, zaměřený právě na nakládání s osobními údaji. Pozvánku na seminář pošlu v prosinci přes EŽK a účastníci semináře budou mít možnost získat od odborníků z praxe dostatek informací k nově zaváděnému nařízení.
Přeji Vám hezký den a těším se s Vámi na viděnou. 
 
                                                                  Jana Smetanová
  369 zobrazení

Natáčení soutěžního pořadu U6

Natáčení soutěžního pořadu U6

V pondělí 20. 11. 2017 jsme se za doprovodu paní učitelky Mgr. Ivany Mádlové zúčastnili vědomostní soutěže 

                                            U6 – úžasný svět techniky,

pořádané Českou televizí v Ostravě.                                                                              

Z Pardubic jsme vlakem vyjeli 19. 11. 2017 v odpoledních hodinách, tudíž jsme noc před soutěží strávili v ostravském hotelu, který nám poskytla ČT. Soutěž, jež se konala v areálu bývalé továrny v Dolní oblasti Vítkovic, byla zahájena již v brzkých ranních hodinách. Našimi protivníky byli žáci ze ZŠ Morávka.                      

S našimi soupeři jsme se utkali hned v několika disciplínách, ať už fyzických, či vědomostních, to vše ovšem v doprovodu pana kontrolora (Ctirad Götz) a pomocníka Ducháčka (Karel Zima). Všechny disciplíny však pojilo jedno společné téma – PALIVA.                       

Celý článek
  383 zobrazení

Učení se na zámku - 3. A

Učení se na zámku - 3. A

14. 11. 2017 se třída 3. A učila v renesančních prostorách Pardubického zámku, a  to na interaktivní výstavě „Hry a klamy“. Děti se tak dozvěděly spoustu nových informací o zrakových vjemech, akustice, fyzice, barvách, zkusily si řešit hlavolamy, tangramy, zrcadlové kreslení a mnoho dalších zábavných a zajímavých poznatků.

                                        Mgr. Monika Kadlecová

  342 zobrazení

Hodina hudební výchovy ve 4. A očima konzervatoristů

Hodina hudební výchovy ve 4. A očima konzervatoristů

            I v tomto školním roce pokračují náslechy studentů 5. ročníku Konzervatoře Pardubice ve třídě 4. A  s rozšířenou výukou hudební výchovy a jejich paní učitelky Mgr. Ivy Bednářové v hudebním oboru. Zatímco v červnu v rámci získávání zkušeností pro budoucí pedagogickou praxi konzervatoristé navštívili u tehdejších třeťáků hodinu opakovací, počátkem listopadu to byla hodina demonstrující jak si děti vedou  při probírání nového aktuálního učiva (Leoš Janáček, mollové stupnice, rytmická cvičení).

            Pod vedením své paní profesorky MgA. Anety Vondráčkové pozorně sledovali a pečlivě zaznamenávali průběh celé vyučovací hodiny, který pak v předmětu „pedagogický seminář“ rozebírali z mnoha úhlů pohledu: téma hodiny a její obsah, zvolené metody, edukační prostředí,  didaktické pomůcky atd. O celé hodině nám přišla 15. 11. písemná „zpětná vazba“, jíž si nesmírně vážíme. Je totiž formulovaná z úst nejpovolanějších -  hudebních odborníků a budoucích profesionálů, které jen tak snadno nelze „ošálit“.

            Aktivita a výsledky žáků: „Děti poslouchaly a byly aktivní. Dokázaly vnímat hudbu a přiměřeně ke svému věku komentovat průběh skladby. Velmi dobře se u žáků rozvíjí estetické cítění. Celá třída pružně reagovala na pokyny vyučující, což bylo vzhledem k rozmanitosti činností potřeba. Znalosti z hudební nauky se zdají být na skvělé úrovni (tleskání rytmu, znalost dosud probraných stupnic). V neposlední řadě je třeba ocenit intonaci ve zpívaném dvojhlase.“

            Osobnost vyučujícího: „Paní učitelku lze charakterizovat mnoha přívlastky: je energická, pozorná, laskavá, velice komunikativní, má autoritu – budící přirozený respekt, lidská, kreativní, vše má do detailu připravené, nadšená ze své profese.“

Celý článek
  383 zobrazení

Mistr slov 2017

Mistr slov 2017

Ve středu 15. listopadu 2017 se soutěžní družstvo naší školy pod vedením paní učitelky Evy Kolomazníkové zúčastnilo již XII. ročníku rétorické soutěže Mistr slov 2017, kterou pořádá Základní škola nábř. Závodu míru v Pardubicích

Soutěže se zúčastnilo šest škol:

 ZŠ Benešovo n., ZŠ npor. Eliáše, ZŠ Prodloužená, ZŠ Studánka, ZŠ Štefánikova, ZŠ nábř. Závodu míru

Soutěž hodnotili: Mgr. Ivan Hudeček Krajský úřad, Mgr. Jakub Rychtecký náměstek primátora/

Celý článek
  401 zobrazení

Koncert pro Adámka

Koncert pro Adámka

V úterý  14. 11. 2017 se uskutečnil v Husově sboru koncert dětských pěveckých sborů Děti dětem ve prospěch Adámka Vyčítala - Pomáháme Adámkovi. Na transparentní konto pro Adámka poputuje výtěžek tohoto koncertu, který činí 22 524,- Kč. Koncert uspořádaly  DPS Zpěváčci a DPS Pramínek ze ZŠ Pardubice Prodloužená a DPS Slavíček ze ZUŠ Pardubice - Polabiny. Zvláštní poděkování patří Zpěváčkům ze 3. A ze ZŠ Prodloužená v Pardubicích. Děti byly oceněny za své pěvecké výkony Magistrátem města Pardubic a dostaly finanční odměnu 4000 Kč. Polovinu z ní - 2000 Kč - děti přidaly Adámkovi k výtěžku z koncertu. Kromě úžasných hlásků mají i dobrá srdíčka. A skvělou paní sbormistryni Mg. Moniku Kadlecovou, která je vede k pomoci druhým právě pořádáním charitativních koncertů.

FOTOGALERIE

                                                                     Jana Smetanová

  466 zobrazení

MLADÍ DESIGNÉŘI ZVÍTĚZILI A ČEKÁ JE VÝLET DO AUTOMOBILKY ŠKODA

MLADÍ DESIGNÉŘI ZVÍTĚZILI A ČEKÁ JE VÝLET DO AUTOMOBILKY ŠKODA

Děti ze školní družiny ze třídy 2. B se zúčastnily výtvarné soutěže s názvem Mladí designéři. Cílem bylo navrhnout modely aut budoucnosti dle fantazie dětí. Děti v různých týmech i jako jednotlivci navrhly úžasná auta. Nejčastějším použitým materiálem byl papír a papírové krabice, ale také se vyřezávalo ze dřeva, peklo a recyklovalo. Nechybělo tak upečené auto z perníku, vesmírné auto, zmrzlinkové auto, medové auto, lesní auto, hasičské auto a spousta dalších. Dětem se modely opravdu moc povedly. Včera dopoledne nás čekala úžasná zpráva – volali nám z automobilky ŠKODA Mladá Boleslav a oznámili nám, že jsme vyhráli hlavní cenu v jedné z kategorií. Máme obrovskou radost. Děti tak čeká ve čtvrtek 23. 11. 2017 krásný celodenní výlet  s programem a s převzetím hlavní ceny.

Děkujeme moc všem, kteří nás podpořili. Fotky jsou ve fotogalerii ŠD.

p. vychovatelka Soňa Černá

Děkuji paní vychovatelce Soně Černé za skvělou práci s dětmi při plnění soutěžního úkolu a blahopřeji k výhře. 

                                                   Jana Smetanová

  382 zobrazení

Logická olympiáda 2017

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

V říjnu proběhla základní kola a ti nejúspěšnější řešitelé postoupili do krajského kola. Naší školu reprezentovali tito žáci:

kategorie  2. - 5.ročník:
   

Bernard Marek -5.C        4. místo v krajském kole

Tomšů Tomáš - 5. C         8. místo v krajském kole

Černohorský Ota - 5. B    7. místo v krajském kole

Černohorský Michal - 3. B

Hlavatý Jan - 4. A

Celý článek
  383 zobrazení

Barevný a voňavý podzim –mezitřídní projekt

Barevný a voňavý podzim –mezitřídní  projekt

Projektový den na toto téma se konal dne 6.11.2017 se ve třídách 2.B, 3.A, 4.A, B.C.

 Během  1. vyučovací hodiny paní učitelky seznámily děti, jak se celý projektový den na podzimní téma bude odehrávat. Děti si vyrobily  jmenovky a ve svých kmenových třídách se rozlosovaly do expertních skupin, ve kterých pak pracovaly další vyučovací  hodinu .

Ve 2. vyučovací hodině si žáci vyzkoušeli pracovat v náhodně sestavených  a  věkově odlišných skupinách. Podle podzimně zbarvených  listů se rozdělili do tříd, kde vypracovávali  jednotlivé úkoly, které pro ně p. učitelky přichystaly. A tak si zahráli na básníky, kuchaře, matematickými výpočty sestavili puzzle s podzimní tématikou, v centru přírodovědném se dozvěděli o stromech a zvířatech a do svých tříd pak děti přinesly přírodovědný kvíz, ochutnávku podzimní úrody v podobě ovocných a zeleninových jednohubek a pomazánek, které děti samy vytvořily a přichystaly pro ostatní spolužáky. V další z aktivit si procvičily angličtinu, která se propojila s matematikou.

 3. vyučovací  hodinu se každá skupina  přesunula zpět do své třídy, kde postupně seznámila své spolužáky s tím, co právě prožila.

Celý článek
  347 zobrazení

Do you want to improve your English?

Do you want to improve your English?

Přijďte si půjčit anglickou knihu do 5.B. Od 2. listopadu jsme zahájili provoz anglické knihovničky pro děti z anglických tříd.

Vybrat si můžete z 30 titulů z edice Oxford Read & Imagine od úrovně 1. tříd až po úroveň 6. třídy a z 20 titulů Oxford Read & Discover pro úroveň 3. - 6. třída.

S výběrem vám poradí naši zkušení knihovníci: ORI - Matouš Dařbuján a ORD - Vojtěch Moravec.

Prvňáčci už mají knihy rozebrané! Tak neváhejte, we look forward to seeing you!

                                                                                                                                                      třída 5.B

  367 zobrazení

Dušičky nebo Halloween?

Dušičky nebo Halloween?

Dne 1.11. se ve 3.A slétli duchové, netopýři, čarodějnice, přilezla různá strašidelná havěť v podobě pavoučích slečen, koček a dalších příšer. Ve třídě se vznášeli duchové, svítila vydlabaná dýně. I zde se slavil Halloween, a to v podobě „Center aktivit“  na toto téma. Nebylo to však jen téma Halloweenu, ale i Dušiček, které 2. den následovaly.

Děti vypracovávaly úkoly čarodějnice Krutimíry, která na ně přichystala různé nástrahy v podobě záludných úkolů z ČJ, M a přírodovědy. V ateliéru pak děti zkusily výtvarně ztvárnit duchy, kteří teď zdobí 3.A. Jako bonus za splněné úkoly si děti hrály strašidelné Dobble.

Ke zdárnému plnění úkolů ale přispěly i maminky svými upečenými dobrotami a dokonce i taťka, který z palačinek vykrájel různé příšery a strašidla. Mnozí rodiče se na netradiční vyučování přišli i podívat, což bylo pro děti velkou motivací.

FOTOGALERIE

                                                       Mgr. Monika Kadlecová

Celý článek
  359 zobrazení

Find the face

Find the face

S velkým očekáváním byly 1. listopadu vyhlášeny výsledky naší fotograficko - anglické soutěže "Find the Face". Žáci z 5.B měli přes letní prázdniny za úkol vyfotografovat vše, co připomíná obličej. Ty nejpovedenější byly vystaveny na chodbě II. stupně. Každý, kdo procházel kolem, se mohl účastnit veřejného hlasování a dát tomu nejlepšímu obrázku svůj hlas. 

Ze 17 obličejů se na 3. místě umístil obrázek č. 8 Oty Černohorského, 2. místo obsadil obličej č. 13 od Ely Drašarové  a s obrovským náskokem zvítězil obličej č. 14 od Adama Slezáka. 
Vítězové byli odměněni anglickými knihami a drobnými předměty, které do soutěže věnovala nakladatelství  MEGABOOKS HK a Oxford University Press, kterým děkujeme.
Také děkujeme všem zúčastněným a výhercům blahopřejeme! Congratulations!
                                                                     Mgr. Tereza Botková
 
Paní učitelka Tereza Botková pracuje s dětmi formou projektového vyučování a za výbornou práci jí patří můj velký dík.
                                                 Jana Smetanová
 
  377 zobrazení

Halloweenská centra ve 3. B a 3. E

Halloweenská centra ve 3. B a 3. E

Děti ze 3. B  a 3. E si užily Halloween týden v centrech aktivit. Prošly strašidelnou matematikou, vyhledávaly užitečné informace v přirodovědném centru, pracovaly s dýněmi. Každý tým pracoval na strašidelné výzdobě třídy, kde se fantazii meze nekladly:-).
Šárka Charvátová, Zuzana Doležálková.

  367 zobrazení

Halloween ve 2.B

Halloween ve 2.B

Krásný halloweenský den si užily 31. října děti ze 2.B. Ve strašidelných kostýmech plnily spoustu úkolů v centrech aktivit a nechybělo ani pečení čarodějnických drápů a výroba sýrových košťat. Poděkování patří učitelce Míše Moravcové a paní asisentce Lence Dvořáčkové.

                                    Jana Smetanová

  364 zobrazení

„Staň se diplomatem!“

„Staň se diplomatem!“

V pátek 13. 10. 2017 se v prostorách Pardubického krajského úřadu uskutečnila regionální simulace zasedání Rady bezpečnosti OSN na téma občanské války v Sýrii v rámci projektu Staň se diplomatem!, který organizuje Asociace pro mezinárodní otázky.

Naši školu na této akci reprezentovali: Jan Hendrych, David Vápeník, Filip Bezděk, Tomáš Bezděk a Jan Španiel za pedagogického doprovodu paní učitelky Mgr. Ivany Mádlové.

Účastníkům byly předem přiděleny státy, které budou zastupovat při zasedání Rady bezpečnosti OSN. Po zahájení akce čekala účastníky bezmála dvou hodinová přednáška, která je mimo jiné uvedla do problematiky občanské války v Sýrii a problematiky jednacího řádu při zasedáních OSN.

Poté se účastníci rozdělili do dvou skupin a odebrali se do zasedacích místností, aby mezi sebou po dobu pěti hodin diskutovali a pokusili se najít možné východisko války v Sýrii.

Po skončení celé diskuze byli vyhodnoceni nejlepší účastníci.

Celý článek
  335 zobrazení

Vyhraný výlet na Konopiště

Vyhraný výlet na Konopiště

V loňském školním roce se třída paní učitelky Jaroslavy Bártlové (letošní 7.B) zapojila do literární soutěže, kde hlavní cenou byl třídenní výlet na Konopiště.  O výhru se zasloužila Valča Lamrová, která napsala článek (do 300 znaků) na téma "Komu se nelení, tomu se zelení". Porota měla nelehký úkol, neboť musela dohromady ohodnotit 80 miničlánků, které obdržela od žáků základních i středních škol. A Valčin článek VYHRÁL!  Tři báječné dny mimo školu si třída užila od středy 20. září. Příjemné ubytování i krásný program plný zážitků zdokumentovala na fotografiích paní učitelka Jaroslava Bártlová.

FOTOGALERIE

Ve spolupráci s paní učitelkou Mariií Sychrovou se o děti na výletě vzorně staraly a za to jim patří moje poděkování.

                                                                                                    Jana Smetanová

 

Celý článek
  351 zobrazení

Rozvrhy na webu

Vážení rodiče, 

na stránkách školy jsou zveřejněny rozvrhy tříd pro tento školní rok na http://zsprodlouzenapce.cz/rozvrh2017.pdf - sekce Pro žáky a rodiče. Během začátku školního roku může dojít ke drobným změnám, ale konce vyučování by se měnit neměly - kvůli kroužkům, které pro děti objednáváte. 

Přeji Vám hezký den a těším se na spolupráci. 

                                                    Jana Smetanová

  958 zobrazení

Zahájení školní roku + vyučování v 1. týdnu

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září. Žáci 2. - 9. tříd nastoupí v 8.00h, prvňáčci budou mít slavnostní zahájení před školou od 9.00h.

Vyučování v 1. týdnu

Pondělí 4. září

2. – 9. třída – 8.00h – 8.45h

Celý článek
  380 zobrazení

Sportovní park - program

Vážení rodiče, milí žáci,

před prázdninami si mnozí z Vás zakoupili karty do sportovního parku Na Špici. Program si můžete prohlédnout na:

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/sportovni-park-pardubice/pruvodce-sportovnim-parkem-pardubice-ke-stazeni/

Sportovní park bude otevřen od 12. do 20. srpna. Užijte si krásné letní dny.

                                                        Jana Smetanová

Celý článek
  369 zobrazení

Ředitelská volna 2017/2018

Vážení rodiče,

s velkým předstihem si Vás dovoluji informovat, že na pátek 29. září 2017 a na pátek 23. února 2018 vyhlašuji ředitelské volno z organizačních důvodů.

                          Přeji Vám hezký den.

                                       Jana Smetanová

  396 zobrazení