Placení obědů na září

Vážení rodiče,

platby za obědy jsou přijímány pouze bezhotovostně.

Číslo účtu školní jídelny: 78-9241010227/0100

Variabilní symbol dostal každý strávník přidělen v kanceláři školní jídelny.

Nepoužívejte prosím rodná čísla dětí.

Obědy se platí na měsíc dopředu. Platbu provádějte prosím k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Na září zaplaťte prosím do 20. srpna.

Cena obědů:

---------------

Kategorie cena oběda měsíční záloha

Od 7 do 10 let 26,- korun 546,- korun

Od 11 do 14 let 28,- korun 588,- korun

Od 15 let a více 30,- korun 630,- korun

Pokud Vaše dítě dosáhne do 31.8. školního roku věku 11 nebo 15 let, bude již od září daného školního roku zařazeno do vyšší věkové kategorie.

Pokud je Vaše dítě nemocné, můžete pouze první den vyzvednout oběd do jídlonosiče. Ostatní dny nemoci musíte odhlásit. Odhlašovat obědy můžete na telefonním čísle školní jídelny 604 291 427 nebo na internetu, pokud si zde obědy objednáváte.

Obědy do jídlonosičů se vydávají ve dvoře školy u okénka školní jídelny a to od 11,00 do 11,45 hodin.

Rodiče žáků prvních tříd si můžou vyzvednout v kanceláři školní jídelny novou

kartičku a internetovou adresu pro přihlašování obědů již v posledním srpnovém týdnu od 7,00 do 14,00 hodin. V kanceláři školní jídelny si můžete také zakoupit na kartu pouzdro s tkaničkou za 25,- korun nebo samotné pouzdro za 5,- korun. Žáci prvních tříd mají 2. září odhlášený oběd.

Děkuji Vám za spolupráci.

Říhová Marcela

vedoucí školní jídelny

Nový školní rok
Zahájení školního roku 2019/2020