4 minut/y čtení (742 slov)

Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

3. a 4. dubna 2019

Vyvěšeno dne: 12. 4. 2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Vážení zákonní zástupci,

dle podle ustanovení § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání u ředitelky školyMgr. Bc. Jany Smetanové – smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz, tel. č. 604356933.

PŘIJETÍ

Rozhodnutí

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán") rozhodl podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

Registrační čísloRozhodnutí

10

Zapsán do 1. ročníku

YJFGJ

Zapsán do 1. ročníku

19

Zapsán do 1. ročníku

9

Zapsán do 1. ročníku

4T7LN

Zapsán do 1. ročníku

4KCT0

Zapsán do 1. ročníku

5201T

Zapsán do 1. ročníku

DM30G

Zapsán do 1. ročníku

NDE9B

Zapsán do 1. ročníku

4P2TK

Zapsán do 1. ročníku

B14Z8

Zapsán do 1. ročníku

11

Zapsán do 1. ročníku

DYI2U

Zapsán do 1. ročníku

LCAZA

Zapsán do 1. ročníku

32

Zapsán do 1. ročníku

HMN6H

Zapsán do 1. ročníku

6

Zapsán do 1. ročníku

9QF5W

Zapsán do 1. ročníku

4WRAW

Zapsán do 1. ročníku

VZBKP

Zapsán do 1. ročníku

X7ZNS

Zapsán do 1. ročníku

XU6V9

Zapsán do 1. ročníku

X6IO0

Zapsán do 1. ročníku

GLJ9I

Zapsán do 1. ročníku

1EVBK

Zapsán do 1. ročníku

7

Zapsán do 1. ročníku

I790I

Zapsán do 1. ročníku

UTV7L

Zapsán do 1. ročníku

20

Zapsán do 1. ročníku

15

Zapsán do 1. ročníku

EJS70

Zapsán do 1. ročníku

IWWUX

Zapsán do 1. ročníku

25

Zapsán do 1. ročníku

SP0PS

Zapsán do 1. ročníku

2P233

Zapsán do 1. ročníku

0U6IO

Zapsán do 1. ročníku

OM2H3

Zapsán do 1. ročníku

9KKC2

Zapsán do 1. ročníku

12

Zapsán do 1. ročníku

IRLS6

Zapsán do 1. ročníku

VUJ50

Zapsán do 1. ročníku

0SQD2

Zapsán do 1. ročníku

DZ6HH

Zapsán do 1. ročníku

9OLLX

Zapsán do 1. ročníku

Z0ZEC

Zapsán do 1. ročníku

KLHJP

Zapsán do 1. ročníku

HNEFO

Zapsán do 1. ročníku

M8HAF

Zapsán do 1. ročníku

0JBC6

Zapsán do 1. ročníku

N9GHJ

Zapsán do 1. ročníku

DSE8Q

Zapsán do 1. ročníku

2YRNR

Zapsán do 1. ročníku

16

Zapsán do 1. ročníku

9HYOC

Zapsán do 1. ročníku

JV4NB

Zapsán do 1. ročníku

K3YUW

Zapsán do 1. ročníku

K4QV2

Zapsán do 1. ročníku

O5VX6

Zapsán do 1. ročníku

D80ZR

Zapsán do 1. ročníku

X2D1V

Zapsán do 1. ročníku

ACLYB

Zapsán do 1. ročníku

23

Zapsán do 1. ročníku

GL4JV

Zapsán do 1. ročníku

18

Zapsán do 1. ročníku

21

Zapsán do 1. ročníku

4KIEE

Zapsán do 1. ročníku

QZBOE

Zapsán do 1. ročníku

U4IB8

Zapsán do 1. ročníku

WPVJA

Zapsán do 1. ročníku

OO73X

Zapsán do 1. ročníku

8

Zapsán do 1. ročníku

ZNJUA

Zapsán do 1. ročníku

20XS8

Zapsán do 1. ročníku

Z5MX9

Zapsán do 1. ročníku

KMZMW

Zapsán do 1. ročníku

I1C69

Zapsán do 1. ročníku

22

Zapsán do 1. ročníku

X0PH2

Zapsán do 1. ročníku

T03YJ

Zapsán do 1. ročníku

5

Zapsán do 1. ročníku

S1V56

Zapsán do 1. ročníku

EVZYA

Zapsán do 1. ročníku

LL8JK

Zapsán do 1. ročníku

TKB5H

Zapsán do 1. ročníku

DX128

Zapsán do 1. ročníku

KH560

Zapsán do 1. ročníku

24

Zapsán do 1. ročníku

4

Zapsán do 1. ročníku

H90SR

Zapsán do 1. ročníku

14

Zapsán do 1. ročníku

QI7VW

Zapsán do 1. ročníku

36

Zapsán do 1. ročníku

37

Zapsán do 1. ročníku

72NZP

Zapsán do 1. ročníku

38            Zapsán do 1. ročníku

39            Zapsán do 1. ročníku

40            Zapsán do 1. ročníku

29            Řízení přerušeno

30            Řízení přerušeno

28            Řízení přerušeno

ODHAP   Řízení přerušeno

13           Řízení přerušeno

27           Řízení přerušeno

41           Řízení přerušeno

V Pardubicích 12. 4. 2019                    Mgr. Bc. Jana Smetanová

Přednáška - Vesmír 3.B
Sonobova krychle