Ředitelská volna 2017/2018

Vážení rodiče,

s velkým předstihem si Vás dovoluji informovat, že na pátek 29. září 2017 a na pátek 23. února 2018 vyhlašuji ředitelské volno z organizačních důvodů.

                          Přeji Vám hezký den.

                                       Jana Smetanová

  275 zobrazení

KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - CESTA KOLEM SVĚTA

KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - CESTA KOLEM SVĚTA

 Již počtvrté byla pro děti ze školní družiny připravena na rozloučení se školním rokem KOUZELNÁ NOC. Tentokrát na téma: CESTA KOLEM SVĚTA. Kouzelná noc se uskutečnila z pátka 23.6. na sobotu 24.6. Děti se staly cestovateli a bylo pro ně připravené dobrodružné cestování všemi kontinenty. Navštívili jsme různé státy a plnili úkoly, které byly pro daný stát typické. Start cesty byl v České republice, dále jsme projeli Polsko, kde jsme sestavovali majáky na pobřeží, v Kanadě jsme překonávali kanadskou divočinu a kaňony, zatančili jsme si na karnevalu v Brazílii, v Austrálii jsme si dali závod s klokany, překonávali jsme ledové kry v Antarktidě, zúčastnili jsme se Olympijských her v Řecku, na plážích Chorvatska jsme sbírali mušličky, v Indii jsme si vyzkoušeli nosit náklad na hlavě, na velbloudech jsme projeli Saharou, v Číně jsme si zkusili jíst rýži hůlkami a luštili jsme tajenku, v Japonsku jsme skládali origami. Poté nás čekal přechod zasněžených plání na lyžích na Sibiři a lovení velryb v Grónsku a na to bylo třeba se pořádně obléci. Kdo neměl kulicha, rukavice a šálu, tomu hrozilo umrznutí. Také jsme si zkusili rýžovat zlato na Aljašce a pak honem do teplých krajů se trochu ohřát. Vypravili jsme se do Egypta za pyramidami a potápěli jsme se v Rudém moři. V Africe v Etiopii jsme si pak zahráli na archeology a objevili největší naleziště vykopávek. Potom naše cesta mířila do Skotska a museli jsme ušít skotské sukně. Sladká odměna nás čekala v Belgii, kde jsme si pochutnali na belgické čokoládě. Naše putování končilo u Indiánů, kteří nás učili lovit bizony a připravili si pro nás poklad. Kromě cestování nás čekal i táborák s opékáním buřtů, zpěvem, kytarou a bubny. Velký úspěch měla i stezka odvahy.

Bylo krásné počasí, akce se velice vydařila a děti byly nadšené. Poděkování patří vedení školy za umožnění této akce, panu školníkovi, paním kuchařkám a rodičům za spolupráci. Dále patří obrovské poděkování za úžasné hudební vystoupení paní Ivetě Novákové a Kristýně Novákové, strašidlům na stezce odvahy a dětem, které byly moc šikovné a moc hodné. Velké poděkování patří kolegyním paní vychovatelce Míše Kvasničkové a Zdeně Hegerové za úžasnou spolupráci a za pomoc při přípravě a organizaci celé akce.

 

 

 

Celý článek
  234 zobrazení

HOKEJBALOVÝ TURNAJ "O pohár ředitelky školy"

web hokejbal pohár 1Pěkné počasí, perfektní organizace, skvělá atmosféra, snaha a radost z úspěchu, stálé povzbuzování – to byl základ vydařené akce, která proběhla v pondělí 19. 6. na hřišti naší školy. Prvňáčkové a druháčkové si to rozdali v hokejbalovém turnaji „O putovní pohár ředitelky školy“, který se konal u příležitosti nedávného mistrovství světa v našem městě.

Celý článek
  217 zobrazení

KRÁSNÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

KRÁSNÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Třídy 2. B, 2. E, 3. A a 3. B vyjely na školu v přírodě do malebného Benecka.

Druháci celý týden putovali jako trpaslíci za Sněhurkou a třeťáci si hráli na Indiány. Kromě turistiky a sportu měly děti možnost vidět ukázku vycvičených policejních koní a psa v rámci preventivního programu městské policie Pardubice.

Tato škola v přírodě bude pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem a určitě se na Benecko někdy vrátíme.

S. Morávková, Š. Charvátová, Z. Doležálková, L. Chvojková.

Celý článek
  269 zobrazení

TURNAJ V HOKEJBALE 1. a 2. tříd

V pondělí 19. června 2017 pořádala naše škola u příležitosti mistrovství světa v hokejbale školní turnaj "O putovní pohár ředitelky školy". Soutěžily týmy z prvních a ze druhých tříd.

Cela akce se uskutečnila na školním hřišti.

Turnaj organizal pan učitel Milan Váňa, ktrému patří za tuto práci moje poděkování.

FOTOGALERIE

Celý článek
  250 zobrazení

ZLATÁ A STŘÍBRNÁ UMÍSTĚNÍ VČETNĚ ZVLÁŠTNÍCH CEN NA PĚVECKÉ SOUTĚŽI

ZLATÁ A STŘÍBRNÁ UMÍSTĚNÍ VČETNĚ ZVLÁŠTNÍCH CEN NA PĚVECKÉ SOUTĚŽI

Hned 9 excelentních ocenění udělila odborná porota tvořená vyučujícími sólového zpěvu ZUŠ Pardubice – Lonkova, ZUŠ Pardubice – Havlíčkova a ZUŠ Přelouč zpívajícím reprezentantům z naší „polabinské dvojky“ dne 8. června.  V rámci půldenního soutěžního klání “Pardubický skřivan ve společenském sále Magistrátu města Pardubic, které bylo součástí festivalu „Zrcadlo umění – Město zpívá“, si naši vyslanci vedli opravdu výtečně:

V soutěži dětí se standardní výukou hudební výchovy získal v kategorii 2 A Martin Lukáš (5. B) cenné 2. místo. Ještě více se dařilo děvčatům v kategorii 4 A. Barbora Horáková obsadila pěkné 2. místo a Nela Sejpalová byla zaslouženě první! (obě 9. C).

V soutěži dětí s většími pěveckými zkušenostmi byli naši kluci zařazeni do stejné kategorie jako žáci studující individuálně sólový zpěv na základní umělecké škole; a přesto byli opět skvělí.

Benjamínci v kategorii 2 B  Jan Hlavatý a Matěj Kaštánek (oba 3. A) vybojovali shodně další dvě krásná 2. místa. Nejvíce se radovali jejich spolužáci z 8. A v kategorii 4 B: Vojtěch Kareš z 2. místa a Jakub Pánek z nádherného  1. místa. Oba totiž ještě obdrželi navíc zvláštní cenu odborné poroty za vlastní kytarový doprovod.

Celý článek
  216 zobrazení

VELKÝ ÚSPĚCH KROUŽKU TVOŘIVÁ DÍLNA

VELKÝ ÚSPĚCH KROUŽKU TVOŘIVÁ DÍLNA

 A KNIHY POHÁDKY Z MĚSTA PERNÍKU NA CELOSTÁTNÍM SEMINÁŘI VYCHOVATELEK A VYCHOVATELŮ V PRAZE

Ve dnech 2. – 3. června se uskutečnil již 11. ročník „Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK“ v Praze. Jedná se o dvoudenní seminář s nabitým programem (přednášky odborníků, právo, psychologie, vzdělávací dílny s lektory) jehož součástí byla i soutěžní výstava prací dětí ze školních družin a klubů pod vedením paních vychovatelek a pánů vychovatelů.

Naši školu se svými výrobky reprezentovala paní vychovatelka Soňa Černá, která zde kromě práce dětí z kroužku Tvořivá dílna, který vede, vystavovala i knihu Pohádky z města perníku, kterou sepsala minulý rok s dětmi a celoroční projekty ŠD, které zpracovala. O náš výstavní stoleček byl neustálý zájem, dostali jsme mnoho pochval a byl zdrojem inspirací pro všechny účastníky. Od odborné poroty, která vystavené práce hodnotila, jsme získali nejvíce bodů a v sobotu na závěr semináře, na slavnostním vyhlášení, jsme obdrželi nádherné 1. místo.

Velké poděkování patří i dětem za zapůjčení výrobků na výstavu a hlavně si zaslouží velkou pochvalu za to, jak jsou šikovné.

Paní vychovatelka Soňa Černá získala za své práce 1. místo a patří jí poděkování za skvělou reprezentaci školy na tomto celostátním semináři.

Celý článek
  236 zobrazení

KONCERT k 30. výročí RVHV - Carmina

KONCERT k 30. výročí RVHV - Carmina

DPS CARMINA a partnerská ZUŠ Lonkova připomenuly koncertem 30. rok rozšířené výuky hudební výchovy na ZŠ Prodloužená

Malebnými něžnými tóny i strhující energií českých populárních melodií a světových hitů v podání dětského pěveckého sboru CARMINA 3. a 7. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHv) při ZŠ Prodloužená vygradoval 18. květnový podvečer v hudebním sále Magistrátu města Pardubic zde konaný Májový koncert.

Tradiční /v pořadí již 28./ jarní koncert pořádala letos sbormistryně Carminy Mgr. Iva Bednářová s hostující partnerskou ZUŠ Lonkova k připomenutí jubilejního 30. školního roku existence rozšířené výuky hudební výchovy na obou institucích. Slavnostní celovečerní akce se zúčastnila řada vzácných hostů v čele s místopředsedkyní Senátu České republiky Mgr. Miluší Horskou. Pozvání přijala mj. i zakladatelka tohoto - pro pardubický region ojedinělého systému hudebního vzdělání - paní Věra Kořínková a mnoho dalších osobností kulturní, společenské a školské sféry, řada aktivních profesionálních umělců, spolupracovníků Carminy, současných a bývalých pedagogů a zaměstnanců ZŠ a ZUŠ, absolventů sboru, jejich rodičů a mnoho dalších příznivců.

Zcela zaplněný prostor historického sálu vyslechl též dílčí třídní sbory s jejich pestrým soutěžním programem, za nějž byly v celostátním a krajském soutěžním měřítku nedávno po zásluze oceněny dvěma stříbrnými a jedním bronzovým umístěním. Letošní koncert přinesl i hudební lahůdku v podobě zdařilého vystoupení několika členů sboru, kteří se pod odborným vedením pedagogů partnerské ZUŠ představili i jako zdatní instrumentální sólisté.

Bouřlivý aplaus a předlouhý zástup nadšených gratulantů v závěru koncertu jen potvrzují obdivná slova, jichž se dostalo na adresu účinkujících. Za všechna alespoň vyjádření MgA. D. Rosové: „Milá paní kolegyně, alespoň takto bych Vám chtěla pochválit krásný koncert. Děti vám krásně zpívají a dovedu si představit, co je za tím práce. Také výběr písní máte výborný. Bylo vidět, že se dětem líbí. Tak i já gratuluji a přeji hodně sil a energie do další práce".

Celý článek
  210 zobrazení

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Naše základní škola přijme od 28. 8. 2017 učitele - učitelku matematiky a chemie a vychovatelku do školní družiny.

Bližší informace podá ředitelka školy na tel. č. 604356933.

                                                                              Jana Smetanová

 

  517 zobrazení

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Vážení rodiče,

přijďte prosím na třídní schůzku pro budoucí prvňáčky, na které dostanete informace k novému školnímu roku. Třídy 1. A, 1. C a 1. D mají schůzky 14. 6. od 17.00h. Třída 1. B má schůzku 31. 5. od 17.00h (paní učitelka jede do školy v přírodě). Schůzka je velice důležitá, na začátku školního roku jiná schůzka nebude.

Těšíme se s Vámi na viděnou.

                                           Jana Smetanová

 

  281 zobrazení

ÚSPĚŠNÍ HOKEJBALISTÉ

Na začátku května se konal na Letním stadionu v Pardubicích turnaj žáků 4. a 5. tříd v malé kopané – McDonald´s Cup.
Naše mužstvo ve všech zápasech soupeře přehrávalo a v postupu do finále prohrálo až na penalty. Nakonec obsadilo moc pěkné třetí místo z třinácti týmů pardubických škol.
Naši školu reprezentovali: z 5. ročníků – Vojtěch Kovárník, Libor Kovář, Filip Kožený, Jan Netuka, Jakub Novák, Patrik Khol, Michael Reichrt
ze 4. ročníků – Jan Dostál, Lukáš Drobný, Patrik Vlk, Vojtěch Moravec a vypomohli i ze třetí třídy – Daniel Pravec, Šimon Moravec, Kryštof Valeš a Adam Vinkler
Chlapcům moc děkujeme za umístění a předvedenou hru.

Ve středu 17. 5. 2017 se v Letohradě konalo krajské kolo žáků 6. a 7. tříd v Hokejbale proti drogám. Náš tým vybojoval postup do celostátního finále, které se koná 23. 5. ve Světlé nad Sázavou.
Za naši školu nastoupili: Dominik Tichý, Martin Petráš, Jan Kuryviál, Alex Kubeník, Michal Svoboda, Filip Záruba, Adam Motyčka, Šimon Novotný, Vojtěch Stodola a z páté třídy vypomohl - Jakub Novák, Patrik Khol.
Klukům také moc děkujeme za postup a přejeme co nejlepší umístění v celostátním finále.

 

  223 zobrazení

HLASUJTE PROSÍM PRO NAŠI ŠKOLU

Jsme ve finále soutěže sCOOL web 2017. Už jste hlasovali pro naši školu? http://www.scoolweb.cz/finaliste2017/325. Děkujeme za Váš hlas.

 

  257 zobrazení

SRDÍČKÁŘI – charitativní akce pro děti s vadami srdíčka ve školní družině

SRDÍČKÁŘI – charitativní akce pro děti s vadami srdíčka ve školní družině

Měli jsme tu čest zapojit se do charitativní akce „SRDÍČKÁŘI“. Jedná se o charitativní akci pro děti s vadami srdíčka a úkolem bylo vyrobit jakékoliv výrobky nebo namalovat obrázky s jedinou podmínkou, každý výrobek nebo obrázek na sobě musel mít motiv srdíčka. Všechny výtvory se pak odeslaly do Telče, kde bude probíhat charitativní akce a výtěžek z prodeje všech výrobků půjde na pomoc těmto dětem. My jsme se rozhodli vyrobit srdíčkové peněženky, zápisníčky, prostírání, šperkovničky a antistresové kytičky do ruky s našitými srdíčky. Zapojili se i rodiče, kterým patří velké poděkování – paní Matulíkové za krásné ušité taštičky, paní Horajsové za ušitá srdíčka a látkové mazlíčky na hraní, panu Martínkovi za úžasný nápad srdíčkových hlavolamů a paní Novotné za uháčkovaná srdíčka. Poděkování za pomoc patří také paní asistentce Lence Dvořáčkové. Doufáme, že se naše výrobky budou líbit a že se vybere co nejvíce finančních prostředků, které dětem s vadami srdíčka pomohou na další léčbu. Přejeme všem co nejvíce zdravíčka.

Paní vychovatelka Soňa Černá

Fotky k nahlédnutí zde: http://sdprodlouzenapce.rajce.idnes.cz/

 

Celý článek
  248 zobrazení

VÝSTAVA O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

VÝSTAVA O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vážení rodiče a prarodiče, milí žáci, vážení návštěvníci našich webových stránek,

dovoluji si Vás pozvat do městské galerie na Přihrádku, kde je od 19. 5. do 18. 6. 2017 instalována výstava Barevný rok ve školní družině. Paní vychovatelky Eliška Pechová a Soňa Černá zde vystavily práce dětí z celé školní družiny.

Přijďte si prohlédnout úžasné výtvarné práce dětí i paní vychovatelek.

Přeji Vám krásný zážitek.

                                  Jana Smetanová

Celý článek
  233 zobrazení

DPS CARMINA zpíval pro dobrou věc

DPS CARMINA zpíval pro dobrou věc

Ve čtvrtek 11. května 2017 se konal v Husově sboru v Pardubicích další charitativní koncert  z cyklu „Děti dětem“. Se svým programem se tentokrát představila pořadateli v čele s Bc. Lenkou Královcovou tři oslovená sborová tělesa: DPS Zvoneček při MŠ Sluneční – Pardubice, komorní DPS Malicháček při ZUŠ  Holice a DPS CARMINA 3. a 7. třídy s RVHv ZŠ Prodloužená – Pardubice. Koncertu byli přítomni i zástupci vedení Dětského domova Pardubice, kteří pro své klienty převzali krásný výtěžek 5 004 Kč.

Poděkování za podporu celé akce patří pak všem přítomným rodičům i dalším posluchačům, díky nimž vládla v zaplněných prostorách srdečná atmosféra. Všichni účinkující byli za své výkony odměněni  dlouhotrvajícím potleskem.          

Iva Bednářová – sbormistryně DPS CARMINA

 

  229 zobrazení

6. A v PRAZE

6. A v PRAZE

Dne 11. 5. 2017 se třída 6. A vydala na exkurzi do Prahy.

V plánu byla procházka Prahou od Hradu po Václavské náměstí, ale díky hodnému tatínkovi, jsme se na Hradě „trochu“ zdrželi, protože jsme se tak mohli podívat do Vladislavského sálu, prohlédnout si domky řemeslníků ve Zlaté uličce, projít jižními zahradami Hradu a tak jsme i několikrát zastihli střídání hradní stráže.

Po prohlídce a nezbytném fotografování jsme se Nerudovou ulicí vydali na Malostranské náměstí, k chrámu sv. Mikuláše, přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o historii Hradu, z Karlova mostu jsme si prohlédli Čertovku a Kampu, na Staroměstském náměstí jsme mohli obdivovat Orloj, pomník Jana Husa, Týnský chrám i starobylou radnici. Domů jsme se vraceli obohacení novými vědomostmi o těchto  památkách, povídání jsme měli zpestřeno také  různými  pověstmi, které se k Praze vážou. Své znalosti jsme si pak ověřili v pracovním listu, který pro nás p. učitelky nachystaly.

FOTOGRAFIE

 

Celý článek
  230 zobrazení

KOUZELNÁ PŘEDŠKOLA PRO PŘEDŠKOLÁČKY

Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče,

zveme Vás na Kouzelnou předškolu, na které se seznámíte s paní učitelkou i s budoucími kamarády.

1. lekce - středa 17. května od 15.30h

2. lekce - středa 24. května do 15.30h

Seznamy žáků budou vyvěšeny u vchodu do školy a cesta ke třídám bude označena.

Celý článek
  280 zobrazení