Tříkrálový koncert 2018

Tříkrálový koncert 2018

 Dne 6. ledna se z iniciativy paní profesorky Marie Dobášové podařilo opakovaně zrealizovat  již tradiční “Tříkrálový koncert” v Lázních Bohdaneč. Tuto charitativní akci, jejíž výtěžek je určen potřebným, podpořil bohdanečský obecní úřad,  místní Informační centrum a farní úřad.

První část koncertu patřila Pardubickému komornímu orchestru, který pod uměleckým vedením  profesora pardubické konzervatoře Jiřího Kuchválka uvedl díla českých a světových mistrů z období baroka a klasicismu. Ve druhé části se představil dětský pěvecký sbor CARMINA třídy 4. A, který za doprovodu orchestru uvedl pastorelu J. J. Ryby a výběr ze směsi vánočních koled a písní K. Steckera. Zpívat v úchvatném prostředí do posledního místa zaplněného kostela sv. Maří Magdaleny za doprovodu výborného tělesa přineslo krásné zážitky nejen posluchačům, kteří odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem, ale i samotným protagonistům. Dětské účinkující navíc potěšila čokoládová pozornost od jejich sbormistryně Ivy Bednářové, zlaté plakety od pořadatelů i vynikající domácí štrůdl a cukroví jako pohoštění před vystoupením. Obrovská návštěvnost bohdanečských i obyvatel z nejširšího okolí vygradovala i spoustou hřejivých ohlasů jako např. tento:

Milá paní Bednářová, jménem Pardubického komorního orchestru děkuji Vám a dětskému sboru Carmina za milé vystoupení na Tříkrálovém koncertě v Lázních Bohdaneč 6. 1. 2018. Děti jsou velmi šikovné a svým zpěvem půvabně uzavřely program koncertu. Ostatně, vydatný a dlouhý potlesk svědčí o jejich úspěšné reprezentaci školy.

Přeji Vám i dětem hodně úspěchů a krásných chvil s krásnou a ušlechtilou hudbou!

 

Celý článek
  391 zobrazení

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZPĚVÁČKŮ

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZPĚVÁČKŮ

7. 1. 2018 starší děti z DPS Zpěváčci  (7. A, 8. C, 9. A) byly přizvány k již tradičnímu Tříkrálovému koncertu v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicíc, který byl pořádán Oblastní Charitou Pardubice a Římsko - katolickou farností .  Pomoci dobré věci a zazpívat si v nádherném prostoru kostela, který byl do posledního místa zaplněn posluchači, bylo pro děti i nás dospělé velkým a neobvyklým zážitkem.

FOTOGALERIE

                                                                     Mgr. Monika Kadlecová

 

  419 zobrazení

Zpěváčci opět pomáhali

Zpěváčci opět pomáhali

21. 12. 2017 DPS Zpěváčci  zakončili své vánoční koncertování hned dvěma koncerty.

 Menší Zpěváčci ze 3. A zpívali spolu se Čtyřlístkem ze 2. A dětem z naší ZŠ a zpříjemnili tak poslední dny ve škole svým mladším spolužákům.

Starší  Zpěváčci – děti ze 7. A, 8. C a 9. A si  v podvečer  zazpívali spolu s kapelou NaDobro  na schodech Východočeského divadla na charitativním koncertě LIONS klubu, jehož částka ( nebyla ještě konečná) přes  33000,- Kč , byla věnována mladé dívce Míše, která je po celý život na vozíku, ale má ráda tanec. Částka bude použita na nákup nového vozíku, který jí tančit umožní.

Míša byla na koncertě přítomna a tak jsem moc rádi, že jí s dětmi pomůžeme splnit její přání - a ta se přeci o Vánocích plní.

                                   Mgr. Monika Kadlecová

  385 zobrazení

Každý hezký okamžik je svátkem

Každý hezký okamžik je svátkem

Tolik toužebně očekávané Vánoce jsou téměř za dveřmi. Ne každý je ale může prožít v kruhu svých nejbližších. K našemu poslednímu  letošnímu koncertu  nám byl inspirací projekt Českého rozhlasu  2 „Ježíškova vnoučata“. My jsme jej malinko inovovali:  sami jsme své vystoupení  nejenom nabídli, ale současně jsme i navrhli, koho by mohlo nejvíc potěšit. Nápomocným nám byl sociální odbor pardubického magistrátu a spoluorganizátoři celé akce z  Domova pro seniory na Dubině. 

21. prosince 2017 zažili čtvrťáci z DPS CARMINA nevídanou věc: drtivou část koncertu si přítomné babičky a dědečkové zazpívali s námi. Spontánní podpora z publika pokračovala i při hře několika sólistů, kteří obohatili koncert koledami a vánočními melodiemi hranými na flétnu a kytaru.

Děkujeme za nezapomenutelné obohacení. Vzájemně vykouzlený úsměv na tvářích všech zúčastněných vypovídá víc, než pochvalná slova adresovaná dětem z DPS CARMINA 4. A.

Mgr. Iva Bednářová

  349 zobrazení

Dětský sbor CARMINA na Pardubických Vánocích

Dětský sbor CARMINA na Pardubických Vánocích

15. prosince 2017 se dětskému pěveckému sboru Carmina třídy 4. A dostalo cti účinkovat na zahajovacím koncertu „Pardubických Vánoc“ v OC Ideon.  Pestrým programem, v němž převedl kompletní, zbrusu nově nastudovaný repertoár s tématikou nejkrásnějšího období v roce, se mu podařilo vykouzlit opravdu sváteční atmosféru. Sbor řídila Mgr. Iva Bednářová, na klavír doprovázela Eunika Pechánková.

 

Mgr. Iva Bednářová

 

 

Celý článek
  364 zobrazení

Evropská výměna vánočních ozdob

Evropská výměna vánočních ozdob

Již potřetí zdobí přízemí 1. stupně evropský vánoční stromeček. Je plný ozdob, které poslali žáci z celé Evropy. 

A opět jsme v tom nebyli sami. Děkujeme kamarádům z anglické třídy 4. B a jejich anglickým paním učitelkám Světlaně Morávkové a Ivaně Bednářové za prima spolupráci.

Naše ozdoby teď zdobí stromečky v Rakousku, Německu, Francii, Británii, Belgii, Portugalsku, Španělsku, Itálii, Řecku, Chorvatsku,Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Estonsku.

Přejeme do celé Evropy Merry Christmas and a Happy New Year a těšíme se na další evropskou výměnu 2018!

                                                            třída 5. B

Celý článek
  338 zobrazení

Vánoční centra ve 3. A

Vánoční centra ve  3. A

Pondělí 18. prosince 2017 bylo už předzvěstí Vánoc. V centrech aktivit s vánoční tématikou se děti ve 3. A zabývaly  v centru  Pokusy a objevy - přípravou nepečeného vánočního cukroví, v Ateliéru si vyráběly vánoční dekorace, v Matematice pak vypočítávaly slovní úlohy  s vánoční tématikou, v centru Českého jazyka si prohloubily znalosti vánočních zvyků a obyčejů, se kterými se v rámci ČJ a PRV seznamovaly v průběhu celého adventního období. Během 4 vyučovacích hodiny se děti prostřídaly ve všech centrech a nakonec si daly i sladkou odměnu, kterou si samy vyrobily.

                                                      Mgr. Monika Kadlecová

 

  380 zobrazení

Centra s VÁNOČNÍ CUKRÁRNOU ve 3. B

Centra s VÁNOČNÍ CUKRÁRNOU ve 3. B
Ve vánočních centrech si děti mohu vyzkoušet tvořit různé recepty vánočního cukroví. Mají svoji cukrárnu, kde  nejen tvoří, ale také se učí etiketu správného stolování. V centrech angličtiny děti zjišťují, jak se slaví Vánoce v Anglii a rozšiřují slovní zásobu vánočních slovíček.
Nechybí dramatizace a správná vánoční atmosféra J.
Šárka Charvátová.
  377 zobrazení

Dětský pěvecký sbor CARMINA na Mikulášské akci

Dětský pěvecký sbor CARMINA na Mikulášské akci

 4. prosince DPS CARMINA 4.  A třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy zavítal   do Baloon café na pardubické Karlovině. Pěvecké těleso, které vystoupilo pod vedením sbm. Ivy Bednářové a za klavírního doprovodu Euniky Pechánkové,  byl do tohoto areálu pozván premiérově, aby uvedl zde probíhající Mikulášskou akci.

Vystoupení bylo organizováno vedoucími dětského sportovního klubu Lvíček. Následná návštěva  Mikuláše, čerta a anděla přinesla pro všechny začínající sportovce i účinkující čtvrťáky  balíčky plné dobrot i ovoce.

Mgr. Iva Bednářová

 

 

  344 zobrazení

DPS CARMINA na počátku adventu

DPS CARMINA na počátku adventu

Rok 2017 se pomalu blíží ke svému závěru a s tím přichází i to nejkrásnější období – předvánoční a vánoční čas. Mezi spoustou akcí byly mj. Pernštýnském náměstí  zahájeny tradiční řemeslné trhy.

V doprovodném hudebním programu zde účinkoval i dětský pěvecký sbor CARMINA třídy 4. A se sbormistryní Ivou Bednářovou (pedagogická spolupráce a foto p. uč. Lenka Chvojková). Následným rozsvícením vánočního stromu tak symbolicky odstartoval pardubický advent.

Mgr. Iva Bednářová

  366 zobrazení

Přání pro seniory

Přání pro seniory

Opět ctíme naše třídní tradice, a proto už potřetí se nám podařilo vyrobit 350 přání pro seniory z "Domova U Biřičky" v Hradci Králové. S dokončením všech přání nám s radostí pomohli naši rodiče na každoročním třídním vánočním tvoření.

Letos jsme měli štěstí, protože jsme mohli přání předat osobně. Čekalo nás velmi milé přivítání a prohlídka Domova. Hladili jsme si místní králíčky Máňu a Páťu, předali všechna naše přání a za to všichni dostali sladkou odměnu.

Největší odměnou pro nás však byly úsměvy všech obyvatel Domova U Biřičky, které na jejich tvářích vykouzlila naše přání.

Přejeme všem do nového roku 2018 hlavně pevné zdraví!

                                                  třída 5.B, paní učitelka Mgr. Tereza Botková


  430 zobrazení

Vánoční centra ve 2.B

Vánoční centra ve 2.B

Poslední CA třídy 2.B ( s rozšířenou výukou Aj) v tomto roce.

Tentokrát na téma Winter and Christmas.

Děti se přenesly do dob minulých- ozdobily si perníčky, zkusily si pár vánočních zvyků (rozkrojení jablíček, pouštění lodiček,házení pantofle...)a také se samozřejmě naučily pár nových zimních anglických slovíček. 

A už se těšíme na další CA v příštím roce - 2018. 

https://photos.app.goo.gl/IxzWtuRAUl7c8riO2

Celý článek
  345 zobrazení

Čtenáři ze 2.B

V listopadu nás přišla navštívit paní spisovatelka Jitka Vítová a popovídat nám o jejich krásných knížkách pro děti. Seznámila děti se vznikem knížky od A do Z. Děti si toto setkání krásně užily a už se těší, až si některou z knížek přečtou.

https://photos.app.goo.gl/iU8pGIqny2dAs1ZF3

                                               Mgr. Michaela Moravcová

  394 zobrazení

Zpěváčci s Josefem Vágnerem

Zpěváčci s Josefem Vágnerem

Pro vánoční koncertní turné si zpěvák Josef Vágner vybral jako partnera náš pěvecký sbor Zpěváčci pod vedením Mgr. Moniky Kadlecové. Ve čtvrtek 7. prosince rozezněly aulu Univerzity Pardubice známé písně Josefa Vágnera i krásné koledy a písničky se zimní tematikou našich Zpěváčků. Adventní koncertní podvečer byl plný pohody i legrace a veliký dík patří paní Monice Kadlecové za organizaci celého koncertu, paní Marii Sychrové za houslový doprovod a paní Radce Hronové za doprovod sboru na klavír. 

                                                       Jana Smetanová

  368 zobrazení

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

funkční období stávající Školské rady při ZŠ Prodloužená končí. Musíme proto provést nové volby členů  z řad zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 na období 2018-2021. Za rodiče ve školské radě chce nadále pokračovat pan Mgr. David Pravec a nově kandiduje paní Markéta Zacklová. Pokud by měl někdo další ze zástupců rodičů zájem o práci ve školské radě, tak ať se přihlásí telefonicky na čísle 466 768 351 nebo e-mailem u pana zástupce Paříka do 28.12.2017 do 14.00 hodin.

§ 168

(1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Volby do školské rady z řad rodičů proběhnou na třídní schůzkách dne 11.1.2018 od 18.15h do 20.00h.  

Celý článek
  352 zobrazení

Zpěváčci a NaDobro

Zpěváčci a NaDobro

1.12.2017 DPS Zpěváčci zahájil adventní čas svým 1. vánočním koncertem v aule Univerzity Pardubice.

S kapelou NaDobro spolupracovaly děti ze 3. A, 7. A, 8. C a 9. A. - nejen zpívaly, vmísily se i mezi muzikanty se svými nástrojovými doprovody.

Na koncertě tak zazněly nejen české koledy, ale i písně populární – Půlnoční, Magic of the Christmas Day, Mis Deseos – Feliz Navidad,Medvídek a mnoho dalších.

Děti tak svým zpíváním a hraním pomohly navodit tu správnou adventní náladu všem návštěvníkům koncertu.

FOTOGALERIE

Celý článek
  354 zobrazení

CARMINA zve na prosincové vánoční koncerty 2017

CARMINA zve na prosincové vánoční koncerty 2017

 

Dětský pěvecký sbor CARMINA při ZŠ Pardubice – Polabiny 2 zve všechny, kteří si chtějí odpočinout od předvánočního shonu, na sérii letošních vánočních koncertů.

Poprvé bude účinkovat 3. prosince v 14:30 hodin na Pernštýnském náměstí, kde  se spolupodílí na doprovodném kulturním programu před rozsvícením vánočního stromu.

4. prosince se zpěváci představí na Mikulášské akci pardubického dětského sportovního klubu v Baloon cafe na Karlovině.

Celý článek
  322 zobrazení

Slavnost slabikáře v 1. B

Slavnost slabikáře v 1. B
Ve středu 15. 11. 2017 se konala v 1. B Slavnost Slabikáře. Stejně jako princové v pohádkách, děti plnily postupně ve skupinách úkoly – vyhledávání slabik a jejich skládání do slov, čtení vybraných slov podle říkanky, přiřazování slov z tiskacích písmen ke slovům z psacích písmen. Za každý správně splněný úkol si děti vybarvily zlatý klíček. Všechny děti úkoly splnily, proto je rytíř mohl pasovat na čtenáře a princezny jim předaly zasloužený Slabikář.
L. Holešínská
  392 zobrazení

Koncert Zpěváčků s Josefem Vágnerem

Koncert Zpěváčků s Josefem Vágnerem

Vstupenky si můžete kupovat v předprodejích a naši Zpěváčci se s těší na setkání na koncertě. Velké poděkování za organizaci a nácvik koncertního vystoupení patří paní sbormistryni Monice Kadlecové. Jana Smetanová

  387 zobrazení

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ „Mladých designérů“ v AUTOMOBILCE ŠKODA MLADÁ BOLESLAV

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ „Mladých designérů“ v AUTOMOBILCE ŠKODA MLADÁ BOLESLAV

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 nás čekal den, na který jsme se všichni tolik těšili – slavnostní vyhlášení „Mladých designérů“ v automobilce Škoda Mladá Boleslav. Hned ráno pro nás z automobilky poslali autobus, který nás dovezl na slavnostní vyhlášení do Škodovky. V 10 hodin se uskutečnilo slavnostní zahájení, odkrýval se nový prototyp automobilu, který vytvořili žáci ze střední školy – auto na pláž - a pak už se vyhlašovali vítězové v jednotlivých kategoriích. My jsme s naším zmrzlinkovým autem ŠKODA ICE 354 vyhráli cenu veřejnosti. Dostali jsme obrovský zarámovaný diplom a šek v hodnotě 30 000 Kč. Po slavnostním vyhlášení byl pro děti připraven velmi zajímavý a nabitý program – vánoční fotokoutek, hrací koutek, výtvarný a designérský workshop, kde si děti s opravdovými designéry vyzkoušely návrhy aut jak na počítači, tak na papíře, na dalším stanovišti si vyzkoušely, jak vznikají modely aut pomocí samotvrdnoucí hmoty a posledním bodem programu byla komentovaná prohlídka muzea automobilky a hra, kde děti plnily různé úkoly týkající se automobilky Škoda. Pro děti byla připravena i svačinka a výborný oběd a na konci celého slavnostního dne obdržely všechny děti dárkovou tašku od automobilky Škoda s překvapením. I my jsme si dovolili do Škodovky přivézt dárek – jelikož jsme z města perníku, přivezli jsme dárkové balení pardubických perníků a předali ho hlavní organizátorce celé soutěže. Byla velice mile potěšena.

Byl to den, na který jen tak nezapomeneme a moc jsme si ho všichni užili. Děti byly naprosto nadšené. Velké poděkování posíláme do automobilky Škoda, za perfektní organizaci celé akce včetně dopravy. Dále ještě jednou děkujeme všem za podporu při hlasování.

Mé velké poděkování za spolupráci patří paní asistentce Lence Dvořáčkové, paní učitelce Míše Moravcové a rodičům. Velkou pochvalu si zaslouží děti ze 2. B za to, jak jsou šikovné a jak se na celém slavnostním dni chovaly hezky.

FOTOGALERIE

Celý článek
  336 zobrazení