Třídy a události

Adventní den otevřených dveří 6. 12.

Adventní den otevřených dveří 6. 12.
​Ve středu 6. prosince zvu návštěvníky na Den otevřených dveří. V 8.00h a v 9.00h můžete navštívit ukázkové hodiny, odpoledne vás zvu od 15.00h na adventní jarmark a výtvarné dílny. Těším se na viděnou. Jana Smetanová
  383 zobrazení

​Přijetí žáků do základní školy od 1. 9. 2023. Прийом учнів до початкової школи з 1 вересня 2023 року.

Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz...
Celý článek
  278 zobrazení

Podávání přihlášek do třídy s RVAJ pro rok 2024/2025

​Vážení rodiče, od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024 můžete podávat pro budoucí prvňáčky přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny. Přihlášky jsou ke stažení na webu školy   https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/114-prihlaska-do-tridy-s-rvaj Přeji Vám hezký den a těším se na budoucí spolupráci.        &...
Celý článek
  406 zobrazení

​Přijetí žáků pro školní rok 2023/2024

Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz...
Celý článek
  622 zobrazení

​OCHRANA OZNAMOVATELŮ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Povinná osoba: Název organizace: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 Telefonní čísla: 466 415 678 Elektronická adresa: smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz Identifikátor datové schránky: kjefxqf IČ: 60159065 Příslušná osoba: Mgr. Petra Urbanová, tel: 585 155 100, email: sekretariat@2kconsulting.cz Ochrana oznamovatelů byla do našeho právní...
Celý článek
  418 zobrazení

Termíny třídních schůzek

​19. října 2023 - 16.15 h - plenární schůze SRPŠ                           17.00 h - třídní schůzky 24. dubna 2024 - 17.00 h - třídní schůzky 
  691 zobrazení

Termíny prázdnin

​ Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění p...
Celý článek
  767 zobrazení

4. září pro prvňáčky - zahájení školního roku

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám zaslat informaci k zahájení nového školního roku. Do školy nastupujeme v pondělí 4. září. Žáci, kteří chtějí jít 4. září na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna. https://www.zsprodlouzenapce.cz/jidelna/placeni Informace k placení obědů a kód svého dítěte pro zaslání peněz jste dostali na t...
Celý článek
  503 zobrazení

Virtuální prohlídka školy

Vážení rodiče a návštěvníci našich stránek,  dovoluji si Vás upozornit na nově vloženou virtuální prohlídku školy na:   https://www.zsprodlouzenapce.cz/virtualni-prohlidka/  . Procházku školou jsme dostali jako sponzorský dar od firmy 3Dvire s.r.o .  -  www.3Dvire.cz .  Velice jim i touto cestou děkuji z...
Celý článek
  830 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz