Třídy a události

​ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, rozhodla podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., sp...
Celý článek
  102 zobrazení

Podávání přihlášek do třídy s RVAJ pro školní rok 2023/2024

​Vážení rodiče, od 1. září 2022 do 31. ledna 2023 můžete podávat pro děti, které nastoupí do školy 1. 9. 2023, přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny.  Přihláška je ke stažení na:   https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/106-prihlaska-do-tridy-s-rvaj Otevírat budeme z kapacitních důvodu pouze ...
Celý článek
  97 zobrazení

Přijímací zkoušky

​ Termíny jednotné přijímací zkoušky 2023: Čtyřleté obory a nástavbové studium – 13. 4. a 14. 4.2023. Šestiletá a osmiletá gymnázia – 17. 4. a 18. 4. 2023. Náhradní termíny – 10. 5. a 11. 5. 2023.  ( www.cermat.cz )
  232 zobrazení

Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny

Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny
​Vážení rodiče předškoláčků, přihlášky do budoucí první třídy s rozšířenou výukou angličtiny přijímáme od 1. září 2022   do 31. ledna 2023 . Ke stažení jsou na webu školy  https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/102-prihlaska-do-tridy-s-rvaj-1  .  V únoru a v březnu proběhnou pohovory u pana školního psychologa. Ot...
Celý článek
  1132 zobrazení

Termíny pedagogických rad

​ Středa - 31. srpna 2022 Pondělí - 21. listopadu 2022 Pondělí - 23. ledna 2023 Pondělí - 24. dubna 2023 Čtvrtek – 22. června 2023
  218 zobrazení

Termíny prázdnin

​ Č.j.: MSMT-12071/2022-1 Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022 . Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2...
Celý článek
  413 zobrazení

Termíny třídních schůzek

​ Čtvrtek 6. října od 17.00h. Od 16.15 h plenární schůze SRPŠ. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu – zadat do kalendáře a domluvit s panem školníkem zavírání školy. Čtvrtek 27. dubna 2023 od 17.00h. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu – zadat do kalendáře a domluvit s panem školníkem zavírání školy. Péči o děti od 3 ...
Celý článek
  276 zobrazení

Ředitelské volno 2023

​Vážení rodiče, v pátek 17. února 2023 vyhlásím ředitelské volno z organizačních důvodů. Školní družina bude otevřena pro zájemce, kteří se včas přihlásí podle pokynů od paní vychovatelky. Přeji Vám hezký den.                       Jana Smetanová
  268 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa