Třídy a události

Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

​ Datum: 10. 5. 2024 Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2písm.e) a §183odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, ...
Celý článek
  212 zobrazení

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům do 1. tříd. Zápis proběhne 17. a 18. dubna od 13.00h do 18.00h.   Vygenerujte si prosím přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a přineste ji s sebou k zápisu. Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemuseli čekat. Systém bude přístupný od 18. břez...
Celý článek
  703 zobrazení

​Přijetí žáků do základní školy od 1. 9. 2023. Прийом учнів до початкової школи з 1 вересня 2023 року.

Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz...
Celý článek
  412 zobrazení

​Přijetí žáků pro školní rok 2023/2024

Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz...
Celý článek
  756 zobrazení

​OCHRANA OZNAMOVATELŮ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Povinná osoba: Název organizace: Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 Telefonní čísla: 466 415 678 Elektronická adresa: smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz Identifikátor datové schránky: kjefxqf IČ: 60159065 Příslušná osoba: Mgr. Petra Urbanová, tel: 585 155 100, email: sekretariat@2kconsulting.cz Ochrana oznamovatelů byla do našeho právní...
Celý článek
  798 zobrazení

Termíny třídních schůzek

​19. října 2023 - 16.15 h - plenární schůze SRPŠ                           17.00 h - třídní schůzky 24. dubna 2024 - 17.00 h - třídní schůzky 
  1221 zobrazení

Termíny prázdnin

​ Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění p...
Celý článek
  1426 zobrazení

4. září pro prvňáčky - zahájení školního roku

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám zaslat informaci k zahájení nového školního roku. Do školy nastupujeme v pondělí 4. září. Žáci, kteří chtějí jít 4. září na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna. https://www.zsprodlouzenapce.cz/jidelna/placeni Informace k placení obědů a kód svého dítěte pro zaslání peněz jste dostali na t...
Celý článek
  818 zobrazení

Virtuální prohlídka školy

Vážení rodiče a návštěvníci našich stránek,  dovoluji si Vás upozornit na nově vloženou virtuální prohlídku školy na:   https://www.zsprodlouzenapce.cz/virtualni-prohlidka/  . Procházku školou jsme dostali jako sponzorský dar od firmy 3Dvire s.r.o .  -  www.3Dvire.cz .  Velice jim i touto cestou děkuji z...
Celý článek
  989 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz