Třídy a události

​Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 202 3 /202 4 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ. Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/20...
Celý článek
  175 zobrazení

​Přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Ředitelka základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 se sídlem Prodloužená 283, Pardubice, 53009, IČO 60159065 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2, písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz...
Celý článek
  296 zobrazení

Výběr nadaných dětí - zápis do 1. tříd

Výběr nadaných dětí - zápis do 1. tříd
​ ​Vážení rodiče, jsme partnerskou školou nadace Qiido a nadané děti vybíráme už během zápisu do 1. třídy. Kromě paní učitelek a pánů učitelů, kteří provádějí zápis, procházejí po třídách naše proškolené paní učitelky nebo zakladatelka Qiida paní Miriam Janyšková a cílenými otázkami zjišťují, zda lze u dětí předpokládat mimořádné nadání. Vybrané dě...
Celý článek
  522 zobrazení

Jarní den otevřených dveří 29. 3. 2023

Jarní den otevřených dveří 29. 3. 2023
​Vážení rodiče a přátelé naší školy, dovoluji si Vás pozvat na jarní den otevřených dveří, který pořádáme ve středu 29. března . V 8.00h a v 9.00h můžete navštívit ukázkové hodiny ve všech třídách. Od 15.00h do 17.30h zveme návštěvníky na jarní výtvarné dílny a na prodejní jarmark. Občerstvení bude zajištěno. Těším se s Vámi na viděnou.  ...
Celý článek
  551 zobrazení

Ukončení příjmu přihlášek do třídy s RVAJ

​Vážení rodiče, přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny byly přijímány do 31. ledna. Nyní již probíhají pohovory u pana školního psychologa. Přihláška proto již není na stránkách školy ke stažení. Děkuji Vám za pochopení.                                 J...
Celý článek
  393 zobrazení

Zápis do základní školy pro žáky z Ukrajiny

       Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb. Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 202 3 /202 4 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі ...
Celý článek
  492 zobrazení

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům do 1. tříd. Vygenerujte si prosím přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a přineste ji s sebou k zápisu. Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemuseli čekat. Systém bude přístupný od 20. března. K přihlášce prosím přiložte: Kopii rodného listu dítěte...
Celý článek
  997 zobrazení

Zápis pro žáky z Ukrajiny

​Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb., ve znění novely č. 20/2023 Sb. Zvláštní zápis je určen pouze dětem a žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (viz dále). Pravidla zvláštního zápisu platí pro všechny školy. Zápis se bude konat v ředitelně školy 1. června od 13.00h do 18.00h. Zá...
Celý článek
  382 zobrazení

​Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 rozhodla podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §46 a §165 odst. 2, písm. e o přijetí žáků  ...
Celý článek
  349 zobrazení

Ředitelské volno

​Vážení rodiče, na základě dohody ředitelů pardubických škol vyhlašuji ředitelské volno na pátek 18. listopadu . Další ředitelské volno bude z organizačních důvodů vyhlášeno na pátek 17. 2. 2023 .  V listopadu - v den ředitelského volna - bude celá škola uzavřená z důvodu šetření energiemi a nebude fungovat ani školní družina. Informace k...
Celý článek
  847 zobrazení

Virtuální prohlídka školy

Vážení rodiče a návštěvníci našich stránek,  dovoluji si Vás upozornit na nově vloženou virtuální prohlídku školy na:   https://www.zsprodlouzenapce.cz/virtualni-prohlidka/  . Procházku školou jsme dostali jako sponzorský dar od firmy 3Dvire s.r.o .  -  www.3Dvire.cz .  Velice jim i touto cestou děkuji z...
Celý článek
  565 zobrazení

Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny

Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny
​Vážení rodiče předškoláčků, přihlášky do budoucí první třídy s rozšířenou výukou angličtiny přijímáme od 1. září 2022   do 31. ledna 2023 . Ke stažení jsou na webu školy  https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/102-prihlaska-do-tridy-s-rvaj-1  .  V únoru a v březnu proběhnou pohovory u pana školního psychologa. Ot...
Celý článek
  1441 zobrazení

Termíny prázdnin

​ Č.j.: MSMT-12071/2022-1 Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022 . Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2...
Celý článek
  1168 zobrazení

Termíny třídních schůzek

​ Čtvrtek 6. října od 17.00h. Od 16.15 h plenární schůze SRPŠ. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu – zadat do kalendáře a domluvit s panem školníkem zavírání školy. Čtvrtek 27. dubna 2023 od 17.00h. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu – zadat do kalendáře a domluvit s panem školníkem zavírání školy. Péči o děti od 3 ...
Celý článek
  786 zobrazení

Ředitelské volno 2023

​Vážení rodiče, v pátek 17. února 2023 vyhlásím ředitelské volno z organizačních důvodů. Školní družina bude otevřena pro zájemce, kteří se včas přihlásí podle pokynů od paní vychovatelky. Přeji Vám hezký den.                       Jana Smetanová
  564 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz