Třídy a události

Výlet na Kunětickou horu

Ve středu před vysvědčením jsme se vydali na výlet na Kunětickou horu. Hned na začátku procházky nás přišla pozdravit místní zvířátka. Dále jsme pokračovali až do Kunětic, kdy jsme si cestou užívali hezké přírody a krásných výhledů.  Vše jsme zakončili výbornou vyhlášenou zmrzlinou. Provázelo nás krásné počasí a fajn nálada. Výlet byl prima. 


Hurá na prázdniny! - 4. D
První prázdniny

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz