Třídy a události

4. září pro prvňáčky - zahájení školního roku

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám zaslat informaci k zahájení nového školního roku.

Do školy nastupujeme v pondělí 4. září.

Žáci, kteří chtějí jít 4. září na oběd, musejí mít stravné zaplacené přes účet školy do 20. srpna.

https://www.zsprodlouzenapce.cz/jidelna/placeni

Informace k placení obědů a kód svého dítěte pro zaslání peněz jste dostali na třídní schůzce v červnu. Pokud nemůžete kód nalézt, volejte prosím paní Říhové na tel. 604 291 427.

Prvňáčci se s rodiči shromáždí 4. září v 9.00 h. před školou. Po slavnostním zahájení půjdou děti s paními učitelkami a s panem učitelem do tříd a rodiče je mohou doprovodit a vyfotit si je ve třídě. Paní učitelky a pan učitel pak přivedou děti zpět před školu v 9.45 h.

S prvňáčky mohou rodiče do šaten ještě v úterý 5. září. Od středy už musejí děti chodit samy, ale paní učitelky i pan učitel budou u šaten a budou si děti přebírat.

Školní družina bude otevřena 4. září od 7.00 h. do 16.00 h. Děti, které mají jít do družiny, musejí být předem řádně přihlášeny a musejí mít zaplacený oběd ve školní jídelně. Od 5. září bude družina otevřena již od 6.00 h do 17.00 h.

Vyučování v úterý 5. září až v pátek 8. září: 

Žáci 1. tříd vyučování do 10.50 h. Oběd od 11.00 h. do 11.45 h.

Jana Smetanová

Termíny prázdnin
Návštěva obřího akvária 1. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz