Třídy a události

Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Datum: 10. 5. 2024


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2písm.e) a §183odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 s těmito registračními čísly:


5509851136
2757611523
1014873634
4154942726
7156294656
5374792967
6242903968
2901862426
5855852812
2507143688
9336662528
8440822784
6040534016
2832436736
4185886208
2427286784
5839304448
2007912967
7296805122
5051105792
8694367488
3790156889
7456899072
6643800576
7540375552
1325480192
3622261056
2932526085
5672492392
2737189888
9721648643
7902696968
5990502476
1554242568
3326664832
7510054491
7603467008
4334933765
4910625024
7364515841
3722168321
7562566656
9811357168
7881636352
9872424192
3772720643
4783812608
9028864171
9472984576
9411909632
7379512327
3259777728
2437136896
2863038464
1286991872
4978950656
1484839296
8893766144
3539915523
3914374656
8100792324
4299284481
7304302848
8725036827
7806104192
5056029952
3099700224
6555222528
9660702208
2041399296
9218076166
9522380897
4654070472
5091004168
7864519168
4971529728
8010111488
3718534492
4966838592
6169317888
5038740481
9281126656
8172035328
1218094592
5398742784
2036436736
6012774491
9194316544
2548096512
7531293124
5685148966
5756668992

V Pardubicích 10. 5. 2024

Mgr. Bc. Jana Smetanová

ředitelka školy 

Kyberšikana pod kontrolou
Konečně jsme se dočkali

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz