Třídy a události

Návštěva Mikuláše v 3. D

Návštěva Mikuláše v 3. D
​Ve třídě nás navštívili čerti, Mikuláš a andělé. Svoje hříchy děti vykoupily písničkou a slíbily, že se polepší. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu
  6 zobrazení

Třídnické hodiny 3. D s školním psychologem

Třídnické hodiny 3. D s školním psychologem
​Děti na třídnických hodinách pod vedením školního psychologa pracují s pohádkou, na jejímž základě je rozvíjena dětská emoční inteligence.
  52 zobrazení

Máme rádi pohádky - 3. D v divadle

Máme rádi pohádky - 3. D v divadle
​Ve středu 16. listopadu jsme zhlédli divadelní zpracování známé pohádky Tři veteráni. Skvělé herecké výkony vtáhly děti do děje do té míry, že v závěru zpívaly s hlavními protagonisty píseň Není nutno. Návštěva divadelních představení patří do výuky českého jazyka.
  44 zobrazení

Projekt Halloween

Projekt Halloween
Na pondělí 31.10.2022 jsme si připravili projekt k tématu Halloween. Oblékli jsme se do strašidelných kostýmů, připravili 8 stanovišť s různými úkoly a pozvali mladší spolužáky ze 3.B, 3.D a 4.D. Ti od nás dostali kartičky a za splnění všech úkolů, při kterých jsme jim občas i pomáhali, obdrželi po vyslovení „trick or treat" sladkou odměnu. Pr...
Celý článek
  125 zobrazení

Podzimní tvoření v 3. D

Podzimní tvoření v 3. D
​​Hezké výkresy a výrobky s podzimní tématikou zdobí naší třídu a nástěnky školy.
  58 zobrazení

Svatý Martin v 3. D

Svatý Martin v 3. D
V pátek 11. listopadu jsme oslavili svátek svatého Martina. Žáci  zhlédli  Legendu o sv. Martinovi.  Ve dvojicích zpracovali listy  Martinské rohlíčky, Martinské víno, kde si procvičili znalosti z matematiky. V českém jazyce si na toto téma zopakovali pravopis. V závěru vytvořili z pracovních listů&...
Celý článek
  58 zobrazení

Dušičky v 3. D

Dušičky v 3. D
​Ve středu 2 listopadu jsme si připomněli další svátek. Povídali jsme si o Dušičkách. Na toto téma žáci zhlédli  pohádku,  pracovali s textem a opět vytvořili zajímavý lapbook.
  50 zobrazení

Halloween - společný projekt 3. D a 8. D

Halloween  - společný projekt 3. D a 8. D
​V pondělí 31. 10. oslavili žáci 3. D a 8. D společným projektem Halloween. Žáci 8. třídy si pro mladší spolužáky připravili halloweenské úkoly (kvíz na IA tabuli, skládání puzzlí, hádanky, osmisměrky, házení míčkem do terče). Hned v úvodu třeťáky seznámili s historií tohoto svátku a promlouvali k ni i v anglickém jazyce, aby si děti angličtinu nap...
Celý článek
  128 zobrazení

Oslavy vzniku Československé republiky v 3. D

Oslavy vzniku Československé republiky v 3. D
​V pondělí 23. října jsme si připomněli významný den naší vlasti - Den vzniku samostatného československého státu. Seznámili jsme se historickými události a poznali postavu prvního prezidenta ČR Tomáše Garrigua Masaryka. Zhlédli jsem krátké video - Dějiny udatného českého národa, vypracovali pracovní listy a vytvořili lapbook, který bude  ...
Celý článek
  104 zobrazení

Ve 3. D máme rádi skupinové práce

Ve 3. D máme rádi skupinové práce
​Žáci 3. D s oblibou pracují ve skupinách. V českém jazyce v rámci výuky pravopisu a nauky o slově hrají hry DOMINO a LOTO. Získané poznatky využívají  po vystřižení při kompletaci ŠABLON. V prvouce procvičují světové strany, orientaci ve městě a v přírodě. V hodinách čtení prokazují čtení s porozuměním. Text doplňují vystřiženými obrázky...
Celý článek
  182 zobrazení

Den české státnosti v 3. D

Den české státnosti v 3. D
​V úterý 27. září jsme si připomněli Den české státnosti. V hodinách českého jazyka jsme poznali postavu svatého Václava a jeho úlohu v našich dějinách. Zhlédli jsme krátké video - Dějiny udatného českého národa, přečetli literární ukázku o svatém Václavu, poslechli písničku a Svatováclavský chorál. Z pracovních listů jsme vytvořili lapbook, k...
Celý článek
  106 zobrazení

Pohádky nepohádky

Pohádky nepohádky
​V pondělí 26. září jsme opět navštívili  divadelní představení v Malé scéně VČD Pardubice, kde jsme zhlédli Pohádky nepohádky od Josefa Čapka v podání Miroslava Táborského. Netradiční pojetí pohádek se žákům líbilo. Návštěvy divadelních představení učí naše žáky chování v kulturním prostředí, jehož nedílnou součástí je i vhodný oděv...
Celý článek
  79 zobrazení

Mezitřídní projekt 2.D a 3.D

Mezitřídní projekt 2.D a 3.D
​V pátek 23. září strávily třídy 2.D a 3.D  dopoledne na pardubickém zámku. V rámci společného projektu LIDÉ ODVEDLE se žáci ve smíšených skupinkách vypravili na neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem. Na celkem sedmi stanovištích v prostorách zámku si mohli vyzkoušet, jak obtížná může být každodenní praxe - praní prádla, vyjmutí...
Celý článek
  105 zobrazení

Podzimní vycházka 3. D

Podzimní vycházka 3. D
​I my jme letos v naší třídě přivítali nové spolužáky z Ukrajiny. V rámci prvouky a třídnické hodiny jsme se s nimi vypravili na vycházku po okolí školy, aby se v novém prostředí lépe zorientovali. Zopakovali jsme si vědomosti z prvouky - poznávačka rostlin a stromů, bezpečnost při přecházení vozovky, názvy dopravních značek. Ani déšť nám pěkn...
Celý článek
  131 zobrazení

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny
​Končí školní rok, začínají prázdniny. Po celoroční práci si žáci nesou domů pěkné vysvědčení a těší se na nadcházející dny volna. Krásné prázdniny!
  153 zobrazení

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D
​22. června se žáci 1.D a 2.D vypravili na malý školní výlet, který byl odměnou za celoroční studijní úsilí. Cílem byl zámek a jeho okolí. Děti při hře ZÁMECKÁ STOPOVAČKA zjistily, že pardubický zámek není jen tak ledajaký zámek - v minulosti toho hodně zažil a dodnes ukrývá nejedno tajemství. S plánkem zámeckého areálu se rozběhly po zámeckých val...
Celý článek
  193 zobrazení

Zdravá pětka v 2. D

Zdravá pětka v 2. D
​V pátek 13. května absolvovali žáci 2. D přednášku o zdravé výživě. Celé dvě hodiny se věnovali zdraví a správnému stravování.  Dozvěděli se mnoho nového o dodržování stravovacích návyků, složení stravy a pitném režimu. V rámci programu žáci pracovali ve skupinách a soutěžili ve sběru žetonů za správné odpovědi. Získané znalost...
Celý článek
  149 zobrazení

Škola v přírodě 2. D

Škola v přírodě 2. D
​Dny od 16. do 20. května strávili žáci ve škole v přírodě v Jizerských horách. Příjemné prostředí v Příchovicích, pěkné ubytování a výborná strava přispěly k všeobecné pohodě. Bohatý program umožnil dětem plné vyžití v přírodě. S velkým úspěchem se setkala exkurze na farmu Pěnčín, kde si žáci prohlédli živá hospodářská zvířata. Zde si také v ...
Celý článek
  362 zobrazení

Jarní tvoření 2. D

Jarní tvoření 2. D
​​Žáci 2. D přivítali jako a vyzdobili svoji třídu výrobky z hodin pracovních činností a výtvarné výchovy. Skládané sněženky (origami) vystřídali na nástěnce 3D tulipány ve váze a krásně barevní motýli. V rámci uplatnění mezipředmětových vztahů vznikly lepené koláže - čáp a květináč s konvičkou na zalévání. Vycházely z tematického pracovního listu ...
Celý článek
  265 zobrazení

Plavecký kurs 2. D

Plavecký kurs 2. D
​Žáci 2. D od února vyměnili tělocvičnu za plavecký bazén. V deseti lekcích si osvojili základy plavání. Mnozí se zbavili obavy z vody. Poslední lekce proběhla slavnostně ve čtvrtek 5. května. Výjimečná byla nejen slavnostním vyhlašováním plaveckých úspěchů a rozdáváním mokrého vysvědčení, ale i programem. Odměnou za plavecké úsilí byla vířivk...
Celý článek
  329 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz