Třídy a události

Škola v přírodě 3. D

Škola v přírodě 3. D
​V týdnu od 15. 5. - 19 . 5. se třídy 2. D a 3. D zúčastnily školy v přírodě na Vysočině. Všichni jsme obdivovali krásu okolní krajiny. Navštívili jsme hrad Pernštejn, kde jsme se dozvěděli  mnoho zajímavostí o historii tohoto hradu, ale i pověsti, které se váží k tomuto místu. V dalších dnech jsme prozkoumali okolí místa našeho pobytu a ...
Celý článek
  66 zobrazení

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu
Na začátku měsíce března jsme vyhlásili "Knižní výzvu" na výměnu knih (české za anglické) s českou školou v Bristolu. Knihy jste mohli nosit během března a dubna. Všem mnohokrát děkujeme za skvělé knižní dary. Sešlo se přes 100 úžasných titulů od 21 dárců. Mnohokrát děkujeme: paní učitelce Marii Sychrové, Heleně Vlasákové a Jaroslavě Bártlové ...
Celý článek
  91 zobrazení

Čarodějnický den 3. D

Čarodějnický den 3. D
​V pátek 28. dubna jsme si připomněli tradiční oslavy pálení čarodějnic. Celé vyučování bylo zaměřeno v tomto duchu. Pracovní listy byly zaměřeny na procvičování a opakování učiva z českého jazyka, matematiky a také z prvouky. Řešením příkladů z matematiky byla tajenka s názvem živočicha, o kterém děti hledaly informace v encykl...
Celý článek
  100 zobrazení

Jarní vycházka 3. D

Jarní vycházka 3. D
​Ve středu 26. dubna jsme na vycházce pozorovali změny v přírodě v tomto ročním období. Obdivovali jsme krásně upravené záhonky s květinami, poznávali a určovali jejich názvy. Také jsme si zopakovali stavbu rostlin a stromů, zásady bezpečnosti při přecházení vozovky.
  138 zobrazení

Zlatý list - duben 2023

Zlatý list - duben 2023
Ve středu 5. dubna 2023 uspořádala naše škola školní kolo soutěže Zlatý list pro žáky 1. a 2. stupně. A co je to Zlatý list? Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu. Zlatý list je soutěž kolektivů , soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřuj...
Celý článek
  264 zobrazení

Velikonoce 5.B + 3.D

Velikonoce 5.B + 3.D
S Velikonocemi jsme se rozloučili společným projektem s žáky 3.D. Páťáci připravili pro mladší kamarády spoustu hravých úkolů, křížovek, hledání rozdílů v obrázcích, puzzle a další úkoly s jarní tematikou. Menší děti si zopakovaly základní velikonoční slovní zásobu, naučily se básničku a vyzkoušely si i honbu za malovanými vajíčky – Easter Egg Hunt...
Celý článek
  133 zobrazení

Svátky jara v 3. D

Svátky jara v 3. D
​V pondělí 3. dubna jsme si připomněli období Velikonoc. Vytvořené vajíčko představuje názvy jednotlivých dní velikonočního týdne, tradice a zvyky.  V praktických činnostech žáci vyrobili slepičku, protože k svátkům jara výzdoba neodmyslitelně patří.
  105 zobrazení

Den učitelů

Den učitelů
​V úterý 28. března jsme si připomněli Den učitelů. Žáci se seznámili s osobností Jana Amose Komenského, jeho zásadami ve školství a několika citáty. Zhlédli video ukázky, které blíže přiblížily tuto osobnost. Žáci vyplňovali pracovní listy a vytvořili lapbook, který bude pomůckou k dalšímu učivu.
  129 zobrazení

Březen = knižní výzva

Březen = knižní výzva
Březen je měsíc knihy, což je ta nejlepší doba na knižní výzvu. Naše škola spolu s českou sekcí z Czech & Slovak Community and School Bristol v Anglii pořádá výměnu použitých knih. Díky této výměně rozšíříme jejich knihovnu o další české knihy a podpoříme čtení jejich žáků v češtině. Naopak bristolská škola rozšíří...
Celý článek
  290 zobrazení

Učíme se první pomoci v 3.D

Učíme se první pomoci v 3.D
​V pondělí 27. února se žáci naší třídy zúčastnili kurzu první pomoci pořádané SZŠ. Ve spolupráci s budoucími sestřičkami si procvičili způsoby ošetření zraněných a metody záchrany lidského života. V souvislosti s tím si zopakovali důležitá telefonní čísla. Na jednotlivých stanovištích si žáci procvičovali ošetření drobného zranění, první pomo...
Celý článek
  162 zobrazení

Třetí třídy vyrazily za Sněhurkou

Třetí třídy vyrazily za Sněhurkou
​Krásnou pohádku nám připravilo Mladé divadelní studio LAIK v režii Zdeňka Rumpíka. Celý zážitek měly děti  ze 3.A,B,C,D  umocněný tím, že  pohádka byla hrána dětskými herci. Nakonec se děti s divadelními dětmi vyfotily  a byl to báječný zážitek pro všechny.
  201 zobrazení

Tělocvik na sněhu v 3. D

Tělocvik na sněhu v 3. D
​Sněhovou nadílku jsme využili v hodině tělesné výchovy ke stavění sněhuláků a iglú. Pohyb na čerstvém vzduchu všem velice prospěl. 
  176 zobrazení

Vycházka do přírody 3. D

Vycházka do přírody 3. D
​V pátek 13. ledna jsme si vyšli na vycházku. Opět jsme navštívili známá místa okolo nádrže Bajkal a pozorovali změny v přírodě. Na nádrži Bajkal byly nejen kačeří rodinky ale i labutě. Přestože byl pátek třináctého, všichni jsme se v pořádku vrátili do školy.
  220 zobrazení

Návštěva koncertu Komorní filharmonie Pardubice 3. D

Návštěva koncertu Komorní filharmonie Pardubice 3. D
​V úterý 10. ledna jsme opět navštívili koncert Komorní filharmonie Pardubice v Domě hudby. Pan Bambula nám představil hudební nástroje, které nám zahrály melodie ze známých filmů a pohádek, ale i část skladeb Mozarta a Dvořáka. Některé děti si také zahrály s orchestrem. Koncert byl pro nás velkým hudebním zážitkem a moc se nám líbil.
  216 zobrazení

Svátek Tří králů ve 3. D

Svátek Tří králů ve 3. D
​Třeťáci zahájili 6. ledna páteční dopoledne tříkrálovou koledou. V českém jazyce trénovali čtení s porozuměním, pracovali s pracovním listem, z jehož článků získali nové poznatky o mudrcích z Východu. Zjistili, jaká pranostika se váže ke svátku Tří králů. Dopoledne zpestřilo video o charitativní činnosti spojené s tříkrálovou koledo...
Celý článek
  279 zobrazení

Předvánoční posezení v 3. D

Předvánoční posezení v 3. D
​Ve čtvrtek 22. prosince jsme se naposledy setkali v tomto kalendářním roce. V předvánoční atmosféře jsme společně zpívali koledy, předali dárečky pod stromečkem, zhlédli pohádku. Pro zpestření zábavy nechyběla vtipná scénka Jak se Ježíškovi ztratily dárky, kterou si chlapci ze třídy připravili pro spolužáky.
  156 zobrazení

Hudební zážitky v předvánočním čase 3.D

Hudební zážitky v předvánočním čase  3.D
​V úterý 20. prosince byly děti na koncertu Komorní filharmonie Pardubice, kde poslouchaly hudbu z Karnevalu zvířat. Slyšely hrát jednotlivé nástroje, které představovaly zvuky zvířat. Součástí koncertu byly hádanky, pohybové aktivity a také společné setkání dětí s hudebníky na jevišti. V následující den byly ve š...
Celý článek
  266 zobrazení

Adventní tvoření 3. D

Adventní tvoření 3. D
​V době adventu při poslechu vánočních písní žáci tvořili anděly, čerty, svícny, vánoční přání a adventní kalendáře, které připomínají tradice a zvyky tohoto období.
  152 zobrazení

Den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční dílničky

Den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční dílničky
Ve středu 7. prosince 2022 pořádala naše škola Den otevřených dveří. Dopoledne se uskutečnily ukázkové hodiny.  V 15:00 hodin začal odpolední program. V některých třídách byly vánoční dílničky a po chodbách a v jídelně byly krásně nazdobené třídní stánky. Deváťáci zahráli divadelní představení Vánoční zloději a židle v sále nestačily...
Celý článek
  551 zobrazení

Návštěva Mikuláše v 3. D

Návštěva Mikuláše v 3. D
​Ve třídě nás navštívili čerti, Mikuláš a andělé. Svoje hříchy děti vykoupily písničkou a slíbily, že se polepší. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu
  250 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz