Třídy a události

Společný projekt DEJ SI POZOR NA ZUBRA - 3. D a. 4. D

Společný projekt DEJ SI POZOR NA ZUBRA  - 3. D a. 4. D
​V pondělí 25. března absolvovali žáci 3. D a 4. D společnou dobrodružnou výpravu na pardubický zámek. Vypravili se za poznáním historie vzniku erbovního znaku Pernštejnů. Ve společném programu se postupně seznamovali s legendou o statečném Vojtěchovi. V úvodním rozhovoru se seznámili se zubrem - jak vypadá, kde žije, jak je veliký. Následovalo hle...
Celý článek
  128 zobrazení

Jarní dílničky ve 3.D

Jarní dílničky ve 3.D
​Všichni se už těšíme na jaro. Protože se už nemůžeme dočkat, vyzdobili jsme si třídu výrobky a výkresy s jarní tematikou. V rámci výtvarné výchovy a praktických cvičení pracujeme s barevným kartonem, uměleckými křídami , vodovými i temperovými barvami. Práci se šablonami jsme uplatnili při výrobě velikonočních košíčků a tašek pro koledníky s ...
Celý článek
  127 zobrazení

Tři králové

Tři králové
​V pátek 5. ledna navštívili třídu 3.D tři králové. Zazpívali dětem koledy a připomněli jim historii mudrců. Zmínili i spojitost s tříkrálovou charitou. Během dopoledne se ještě žáci seznámili s významem symbolů K + B + M napsaných na domech a vyluštili si tříkrálovou tajenku.
  168 zobrazení

Vánoce ve 3.D

Vánoce ve 3.D
​Již v době adventu si děti v naší třídě ozdobily vánoční stromeček, ze kterého se těšily v předvánoční době. Na pátek 22.12. si přichystaly vánoční posezení s tombolou, cukrovím a voňavým vánočním čajem. Pod stromečkem nebyly jen dárky z tomboly. Na všechny čekalo velké překvapení - edukativní hry k trávení volného času o přestávkách. To bylo rado...
Celý článek
  165 zobrazení

Vánoční prohlídka zámku - 3. D, 4. D

Vánoční prohlídka zámku - 3. D, 4. D
​Ve středu 13. prosince jsme navštívili zámek Hrádek u Nechanic. Ve vánočně vyzdobených interiérech jsme se seznámili s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Dozvěděli jsme se, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavosti týkající se těchto nejkrásnějších svátků v roce.
  227 zobrazení

Folklorní soubor PERNÍČEK - 3.D

Folklorní soubor PERNÍČEK - 3.D
​7. prosince žáci 3.D v rámci adventních akcí zhlédli vánoční vystoupení folklorního souboru PERNÍČEK. Celý program děti zavedl do doby předvánoční v životě našich předků. Seznámily se s léta dodržovanými tradicemi a zvyky ztvárněnými tancem a písní. Zazněly známé vánoční koledy a říkadla. Milé vystoupení souboru navodilo tu správnou váno...
Celý článek
  200 zobrazení

Mikuláš ve 3.D

Mikuláš ve 3.D
​Stejně jako loni navštívil naši třídu Mikuláš s čertovskou družinou. Nejdříve z knihy hříchů přečetl, kdo se jak provinil. Každý hříšník musel činit pokání a své hříchy nějak odčinit. Kdo neuměl básničku, vybral si mezi dřepy nebo kliky. Nakonec však byly všechny děti odměněny za činy dobré a radovaly se z balíčku plného sladkostí, který jim ...
Celý článek
  188 zobrazení

Kurz bruslení 3.D končí

Kurz bruslení 3.D končí
​V letošním roce zvolila naše třída jako součást tělesné výchovy kurz bruslení. V celkem osmi lekcích se pod vedením odborných lektorů žáci naučili základům bruslení a zařadili tak do svého života nový druh sportu. 14. listopadu proběhla poslední lekce. Bylo krásné sledovat, jak se děti za uplynulé období zdokonalily a s jakým nadšením bruslily. Od...
Celý článek
  194 zobrazení

Mnoho radosti s Halloweenem - 3.D

Mnoho radosti s Halloweenem - 3.D
​Ve 3.D jsme Halloween oslavili už v pondělí 30. října. Děti si daly záležet na svých halloweenských kostýmech, ve kterých trávily rušné dopoledne plné zábavných disciplín. Úkoly byly rozmístěné na několika stanovištích ve třídě, ale i na školní chodbě. V českém jazyce žáci řadili strašidla podle abecedy. Porozumění textu prokázali správným vybarve...
Celý článek
  160 zobrazení

Státní svátek v 3.D

Státní svátek v 3.D
​Už před podzimními prázdninami si žáci 3.D připomněli nadcházející státní svátek - 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu. V projektovém dopoledni plnili různé úkoly, jejichž výstupem byly odkazy na státní symboly České republiky. Zúročili tak znalosti nabyté v hodinách prvouky, kde se právě o naší vlasti učíme. Přiřadili ...
Celý článek
  203 zobrazení

Logická olympiáda

Logická olympiáda
V letošním školní roce se opět žáci naší školy účastní Logické olympiády .  Celkem se přihlásilo 111 žáků. V říjnu probíhá online soutěž. V rámci 1. stupně už známe krajské semifinalisty (jedná se o čtyřicet žáků s nejlepšími výsledky).  Toto kolo se uskuteční 3. listopadu 2023 na Krajském úřadě v Pardubicích. Celkem se v Katego...
Celý článek
  702 zobrazení

Návštěva výchovného koncertu - 3.D

Návštěva výchovného koncertu - 3.D
​Ve středu 18. října žáci 3.D absolvovali výchovný koncert hudební skupiny MARBO. Během pořadu se seznámili s názvy různých hudebních nástrojů, dozvěděli se, kdo je to skladatel a kdo textař, a také komu se říká interpret. Spolu se zpěváky za hudebního doprovodu skupiny MARBO si zazpívali známé písničky a naučili se i jednu novou - autorskou. ...
Celý článek
  219 zobrazení

Kurz bruslení - 3.D

Kurz bruslení - 3.D
​Žáci 3.D v letošním školním roce absolvují v rámci tělesné výchovy kurz bruslení. První lekce už proběhla v úterý 26. září v malé hale zimního stadionu pod vedením odborného instruktora. Děti se na bruslení velmi těšily. Počáteční nejistotu ( a u některých i obavy ) brzy rozptýlila radost z pohybu na ledě. Děti cvičily první kr...
Celý článek
  281 zobrazení

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení
​V pátek 30.6. nám skončil další školní rok. Při slavnostním vydávání vysvědčení učitelé ocenili pokroky, kterých děti v průběhu roku dosáhly. Některé děti byly odměněny i pochvalou třídního učitele za vzorné plnění školních povinností. V následujících týdnech budou odpočívat a nabírat nové síly. Přejeme si, abychom se všichni v září ve zdraví sešl...
Celý článek
  267 zobrazení

Divadlo pro spolužáky

Divadlo pro spolužáky
​V tomto týdnu děti z 2.D zhlédly divadelní představení na motivy pohádky Tři bratři. Školní verzi, kterou si pro své spolužáky připravila 2.A, pojmenovali žáci ČERVENÁ KARKULKA. Půvabné písničky v podání žáčků 2.A provázely celou pohádku. Děti zahrály své role s obrovským tvůrčím nasazením a za své výkony byly po zásluze odměněny velkým potleskem.
  293 zobrazení

Plavecký výcvik ve 2.D

Plavecký výcvik ve 2.D
​I v letošním roce naše děti absolvovaly v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik. V celkem deseti lekcích si osvojily základy plaveckých stylů. Rozděleni do několika družstev podle plavecké zdatnosti se žáci zdokonalovali v plaveckých dovednostech, kterých nabyli již v první třídě. Letos už se nikdo vody nebál. Všichni si hodiny...
Celý článek
  288 zobrazení

Svátek dětí 2. D a 3. D

Svátek dětí 2. D a 3. D
​V pátek 2. června jsme v rámci Dětského dne navštívili filmové představení v Afi paláci. Cestu tam i zpět jsme si zpříjemnili krásnou procházkou. Pozorovali jsme vodní ptactvo i přírodu kolem nás. Páteční den se nám vydařil.
  359 zobrazení

Škola v přírodě 2. D

Škola v přírodě 2. D
​​V týdnu od 15. 5. - 19 . 5. se třídy 2. D a 3. D zúčastnily školy v přírodě na Vysočině. Všichni jsme obdivovali krásu okolní krajiny. Navštívili jsme hrad Pernštejn, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii tohoto hradu, ale i pověsti, které se váží k tomuto místu. V dalších dnech jsme prozkoumali okolí místa našeho pobytu a závěrem js...
Celý článek
  366 zobrazení

Velikonoce ve 2.D

Velikonoce ve 2.D
​Dubnová výuka v 2.D probíhala ve znamení oslav Velikonoc. V učivu mnoha předmětů se objevovaly úkoly s velikonoční tematikou. V matematice žáci cvičili násobilku a sčítání a odčítání dvojciferných čísel spolu se slovními úlohami. Obrázky velikonočních kuřátek a košíčků plných velikonočních vajíček byly výsledkem správně splněné práce. V českém jaz...
Celý článek
  390 zobrazení

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu
Na začátku měsíce března jsme vyhlásili "Knižní výzvu" na výměnu knih (české za anglické) s českou školou v Bristolu. Knihy jste mohli nosit během března a dubna. Všem mnohokrát děkujeme za skvělé knižní dary. Sešlo se přes 100 úžasných titulů od 21 dárců. Mnohokrát děkujeme: paní učitelce Marii Sychrové, Heleně Vlasákové a Jaroslavě Bártlové ...
Celý článek
  493 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz