Třídy a události

Školní kolo zeměpisné olympiády

V předposledním lednovém týdnu probíhalo školní kolo zeměpisné olympiády.

Poprvé se této soutěže účastnili naši šesťáci. Zvládli to skvěle. 

Soutěže se celkem zúčastnilo 28 žáků druhého stupně. 

Jsme rády, že se zapojil takový počet žáků.

Podmínky v tomto školním roce jsou jinačí než v předchozích letech (COVID 19) → z každé kategorie postupují první tři soutěžící.

Výsledky:

Kategorie A (6. ročník)

  1. - 3. místo: Pavel Naiman (6. D), Tomáš Holub (6. D), Karolína Havlíková (6. C)

Pozn.: stejný počet bodů 15/z 16 bodů v online testu (FORMS), pořadí dle času odevzdání

Kategorie B (7. ročník)

  1. místo: Antonín Kouba (7. B)
  2. místo: Jakub Štěrba (7. C)
  3. místo: Šimon Moravec (7. B)

Kategorie C (8. A 9. ročník)

  1. místo: Libor Kovář (9. A)
  2. místo: Patrik Vlk (8. C)
  3. místo: Adam Slezák (8. B)


Bylo velmi obtížné hodnotit kreativní práce v kategorii B a C, protože pochvalu si zaslouží naprosto všichni soutěžící.

Okresní kolo pořádá Masarykova univerzita v Brně - a proběhne online v únoru 2021.

Děkujeme všem za účast a postupujícím do okresního kola držíme pěsti.

Jaroslava Bártlová a Nela Morchová


IT_SLOT
On-line výuka: leden 2021

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz