IT_SLOT

Již šestým rokem se zapojujeme do vědomostní soutěž IT_slot., kterou pořádá Soukromá střední škola výpočetní techniky, Litvínovská 600, Praha.

Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh byla zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh byla věnována matematickému a logickému myšlení.

Prvního kola se zúčastnilo celkem 2152 žáků ze 78 škol z celé České republiky.

Soutěže se zúčastnili tři žáci.

Nejlepšího umístění dosáhl Tomáš Kalhous (9. A), pak Vojtěch Samek (8. B) a Natka Mornštejnová (8. A).

Velmi děkujeme za reprezentaci naší školy.


Hrdá škola - Barevný týden
Školní kolo zeměpisné olympiády