Třídy a události

On-line výuka: leden 2021

​Se žáky jsme během on-line výuky v roce 2020 zvládli mnoho aktivit. Jednou žáci psali o oblíbených filmech, seriálech, postavách či vysněném zaměstnání, jindy měli za úkol poznat své spolužáky a popsat je v několika větách. A jak začal rok 2021?

V prvním měsíci nového roku jsme opakovali učivo pomocí únikové hry a hry, která odhalila, jaká slovíčka jsou žáci schopni vymyslet v pěti sekundách. Zažili jsme také #barevnytyden v rámci projektu #hrdaskola. V barevném týdnu jsme vždy začali slovní zásobou spojenou s vybranou barvou. První den byl duhový, druhý den byl červený, třetí den byl modrý, čtvrtý den byl žluto-zelený a pátý den byl černý a bílý. Žáci anglické třídy četli knihu Treasure Island, jejíž recenzi pak měli vytvořit do školních sešitů. Také jsme hovořili o zdraví a současné problematice nošení roušek. Žáci 9.C se vyjádřili k problematice zdravého stravování, se „sedmáky" jsme „vyrazili" do Londýna a naší poslední aktivitou byla v osmých třídách tvorba novinových a časopisových článků či plakátů a recenzí na vybraný produkt, seriál, film nebo knihu. Za tuto aktivitu Vás všechny musím pochválit, lepší recenze a články jsem snad nikdy nečetla. :-) Celkově byl tento měsíc velmi úspěšný. :-)

Školní kolo zeměpisné olympiády
Výuka od 25. ledna - pokračuje distančně

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz