Třídy a události

Paměťové techniky v HK - 8.D

Paměťové techniky v HK - 8.D
​Zaměření workshopu: - jak funguje paměť - mnemotechnické pomůcky - paměťové techniky ——— Dále nás čekalo krátké nakupování a občerstvení. :)
  77 zobrazení

Třídnická hodina v 8.D

Třídnická hodina v 8.D
​Tak jsme jednou byli zase trochu aktivní. :)
  86 zobrazení

Vzděláváme se - 8.D

Vzděláváme se - 8.D
​Dnes jsme byli součástí  programu selektivní primární prevence Před tabulí, za tabulí  pod vedením odborných pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí. Snažíme se, aby náš kolektiv fungoval a cítili jsme se spolu dobře. Za každý takový program jsme rádi. Dále jsme “zažili”  při tří...
Celý článek
  147 zobrazení

Vaření v 8.D

Vaření v 8.D
​Se svolením p. uč. Maškové, která učí naši třídu vařit, vkládám tento článek. Občas fotím já, když mě třída pozve na ochutnávku, jindy fotí paní učitelka, které tímto děkuji za možnost přijít do hodin a spolupráci. Hodiny jsou vážně zábavné! :) “Máme” za sebou pomazánky, perník, polévky, … H. Honkiszová, R. Mašková
  146 zobrazení

Evropský den jazyků - 8.D

Evropský den jazyků - 8.D
​Navštívili jsme Spolkový dům, ve kterém jsme řešili hádanky a úkoly v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině. Vše se nám podařilo vyřešit a v závěru jsme si užili fotokoutek. Děkujeme Britskému centru, Alliance Française, Goethe-Zentrum, Centro Hispania a Europe Direct.
  156 zobrazení

English lesson - 8.D

English lesson - 8.D
​Monopoly, Riskuj? Při hodině? V 8.D to není žádný problém. Obíhali jsme různá stanoviště a opakovali si gramatiku.
  150 zobrazení

8.D - Let’s go!

8.D - Let’s go!
​Společná fotka je tradice. Číslo se nám opět změnilo. Vyřídili jsme povinnosti, a pak už nás čekala jen zábava.
  261 zobrazení

9.A and American Center-U.S. Embassy Prague

9.A and American Center-U.S. Embassy Prague
V květnu zažila třída 9.A besedu s americkým diplomatem v Praze. Pan Todd Jurkowski ,  zástupce kulturního atašé a  ředitel sítě 'Amerických center v ČR' ​ , žákům představil, jak funguje americká ambasáda, zmínil možnosti studia v USA a vyprávěl o své rodině a česko-amerických vztazích. I žáci byli aktivní a připravili si vlast...
Celý článek
  210 zobrazení

7.D a Vědecko-technický jarmark UPCE 2023

7.D a Vědecko-technický jarmark UPCE 2023
​Zažili jsme hezké odpoledne plné pokusů a her. :)
  231 zobrazení

Aktivity v 7.D

IMG_4495
​V hodině dějepisu jsme využili filmový muzikál Noc na Karlštejně k dalším aktivitám. Propojili jsme dějepis, občanskou výchovu a třídnickou hodinu. Díky muzikálu jsme si přiblížili postavu Karla IV. a téma postavení ve společnosti. Pracovali jsme s některými postavami z filmu: král, královna, kuchtík, stráž a velitel či kněz. Pomocí...
Celý článek
  280 zobrazení

6.D 2021–⁠2022; 7.D 2022–2023

6.D 2021–⁠2022; 7.D 2022–2023
​Sladit barvy? Není problém. :-)
  857 zobrazení

Jan Lucemburský v 7.D

Jan Lucemburský v 7.D
​Žáci měli za úkol vytvořit “šokující” novinový článek o svatbě mladého krále se starší Eliškou Přemyslovnou. Poté si “naslepo” zabojovali, jako slepý král u Kresčaku (1346).
  299 zobrazení

Tělocvična = nová ložnice 7.D

Tělocvična = nová ložnice 7.D
  331 zobrazení

Dějepis v Kutné Hoře - 7.D

Dějepis v Kutné Hoře - 7.D
​Navštívili jsme středověký důl a vyrazili vlastní minci.
  334 zobrazení

Britain with Neil (7.D)

Britain with Neil (7.D)
​Děkujeme za skvělé setkání s Neilem Davisem, rodákem z anglického Epsomu, který si pro žáky připravil zajímavý program. Žáci se seznámili s geografií, kulturou či historií Velké Británie. Překvapilo mě, jak skvěle zpíváme. :) Reprezentoval jsi nás dobře, Lukáši. :)
  345 zobrazení

Soutěže v anglickém jazyce

Soutěže v anglickém jazyce
Dne 14.12. se tři žáci naší školy zúčastnili anglické soutěže AGYSLINGUA. V úrovni A2 soutěžil Pavel Naiman z 8.D, v úrovni B1 Rozárka Stodolová z 9.A a v úrovni B2 Veronika Slezáková z 9.B. Z každé kategorie se vyhlašovali tři vítězové. Nejlépe se umístila Rozárka Stodolová, která skončila jen o bod čtvrtá v kategorii B1. Všem zúčastněným děkuji z...
Celý článek
  489 zobrazení

7.D - prosinec 2022

04BADF1C-1355-4A44-9B90-BD0EAA9EC467
JARMARK, ČERT A MIKULÁŠ, TŘÍDNICKÉ HODINY, HODINY OBČANSKÉ VÝCHOVY.
  491 zobrazení

7.D - leden 2023

EE8AEFFE-1A3A-44E2-B8BA-4C1A6CBD9126
Leden jsme si užili. 😊 
  391 zobrazení

Volby v 7.D

Volby v 7.D
​I my jsme volili - nového předsedu třídy i nového prezidenta ČR.
  674 zobrazení

Halloween v 7.D

Halloween v 7.D
Náš druhý společný Halloween. :) ​
  423 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz