Tříkrálový koncert 2018

web bedyna

 Dne 6. ledna se z iniciativy paní profesorky Marie Dobášové podařilo opakovaně zrealizovat  již tradiční “Tříkrálový koncert” v Lázních Bohdaneč. Tuto charitativní akci, jejíž výtěžek je určen potřebným, podpořil bohdanečský obecní úřad,  místní Informační centrum a farní úřad.

První část koncertu patřila Pardubickému komornímu orchestru, který pod uměleckým vedením  profesora pardubické konzervatoře Jiřího Kuchválka uvedl díla českých a světových mistrů z období baroka a klasicismu. Ve druhé části se představil dětský pěvecký sbor CARMINA třídy 4. A, který za doprovodu orchestru uvedl pastorelu J. J. Ryby a výběr ze směsi vánočních koled a písní K. Steckera. Zpívat v úchvatném prostředí do posledního místa zaplněného kostela sv. Maří Magdaleny za doprovodu výborného tělesa přineslo krásné zážitky nejen posluchačům, kteří odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem, ale i samotným protagonistům. Dětské účinkující navíc potěšila čokoládová pozornost od jejich sbormistryně Ivy Bednářové, zlaté plakety od pořadatelů i vynikající domácí štrůdl a cukroví jako pohoštění před vystoupením. Obrovská návštěvnost bohdanečských i obyvatel z nejširšího okolí vygradovala i spoustou hřejivých ohlasů jako např. tento:

Milá paní Bednářová, jménem Pardubického komorního orchestru děkuji Vám a dětskému sboru Carmina za milé vystoupení na Tříkrálovém koncertě v Lázních Bohdaneč 6. 1. 2018. Děti jsou velmi šikovné a svým zpěvem půvabně uzavřely program koncertu. Ostatně, vydatný a dlouhý potlesk svědčí o jejich úspěšné reprezentaci školy.

Přeji Vám i dětem hodně úspěchů a krásných chvil s krásnou a ušlechtilou hudbou!

 

Se srdečným pozdravem

Marie Dobášová, Pardubický komorní orchestr, 7. 1. 2018

                                                                      Mgr. Ivana Bednářová

VOLBY 9. A
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (M5)