Třídy a události

Vlastnosti látek

Při prvních hodinách chemie jsme si povídali s žáky o metodách, které se využívají k poznávání a popisování chemických látek. Při dnešní laboratorní práci jsme si tyto metody vyzkoušeli v praxi. Nejprve si žáci museli zopakovat chemické nádobí a tím i hravě získat několik aktivit. Dále následovalo pozorování, měření a experimentování se třemi chemickými vzorky. Řešili jsme barvu, rozpustnost, pH a zahřívání. Získané informace si pak žáci zapisovali do svých laboratorních protokolů. Ze získaných hodnot jsme si potvrdili, že i když látky vypadají stejně, jejich reakce mohou probíhat odlišně. Závěrem byl fakt, že bychom měli pro nejpřesnější výsledek používat všechny zde zmíněné metody. Těšíme se na další laborování :)

Co je směs a co není?
V obležení kamenů

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz