Třídy a události

Posilujeme fyzické zdraví při hodině angličtiny

Posilujeme fyzické zdraví při hodině angličtiny
Učitelé si jsou vědomi toho, že děti potřebují více pohybu během výuky ať už se jim v danou chvíli chce nebo ne. Deváťáci se ale nechali „dobrovolně" přesvědčit k opakování podmínkových vět a při „running dictation" spolupracovali ve dvojicích na dobrém výsledku fyzickém i mentálním. Stačilo pouze zapamatovat si číslo, větu a při pohybu dát s kamar...
Celý článek
  153 zobrazení

Zostřené vnímání při hodině angličtiny

Zostřené vnímání při hodině angličtiny
​ Dají se nová slovíčka a fráze učit tzv. poslepu? To jsme zjišťovali s polovinou třídy 7. A. Během hodiny jednotliví žáci putovali se šátkem přes oči školou a řídili se tím, co slyší od svých navigátorů. Procvičili jsme tak směry, slovní zásobu i fráze. Po cestě se žáci zastavovali u výrazů, které potřebujeme znát pro pohyb ve městě. Až sami ...
Celý článek
  187 zobrazení

Den jazyků na gymnáziu Dašická

Den jazyků na gymnáziu Dašická
​Ve čtvrtek 23. 11. se vybraní žáci z devátých ročníků zúčastnili soutěže Den jazyků na gymnáziu Dašická. Z celkového počtu účastníků jsme vytvořili dva týmy, které se musely během jedné hodiny a 52 minut prokousat 28 stanovišti. Znalosti z oblasti angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny a latiny střídali žáci s disciplí...
Celý článek
  382 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz