Třídy a události

Posilujeme fyzické zdraví při hodině angličtiny

Posilujeme fyzické zdraví při hodině angličtiny

Učitelé si jsou vědomi toho, že děti potřebují více pohybu během výuky ať už se jim v danou chvíli chce nebo ne. Deváťáci se ale nechali „dobrovolně" přesvědčit k opakování podmínkových vět a při „running dictation" spolupracovali ve dvojicích na dobrém výsledku fyzickém i mentálním. Stačilo pouze zapamatovat si číslo, větu a při pohybu dát s kamarádem vše dohromady.


Další hezký zážitek s 9.B
Elektronika je cool!

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz