Třídy a události

Den jazyků na gymnáziu Dašická

​Ve čtvrtek 23. 11. se vybraní žáci z devátých ročníků zúčastnili soutěže Den jazyků na gymnáziu Dašická. Z celkového počtu účastníků jsme vytvořili dva týmy, které se musely během jedné hodiny a 52 minut prokousat 28 stanovišti. Znalosti z oblasti angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny a latiny střídali žáci s disciplínami jako tělesná výchova nebo geografie.

Organizátoři připravili pestrý talíř aktivit od klasických "spojovaček" a doplňovaček až po tzv. tematický fotografický koutek, který byl rovněž bodován. Každý si tak mohl přijít na své a objevit  své další skryté talenty.

Oba naše týmy předvedly v konkurenci s dalšími dvaadvaceti skvělé výkony a jeden z nich - Currywursti -  obsadil celkové druhé místo. 

Gratulujeme všem účastníkům a přejeme další podobné úspěchy.Třídnická hodina v 8.D
Planetárium v Hradci Králové

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz