Třídy a události

Den dětí - kino

Den dětí - kino
​Den dětí si 2. stupeň užil v kině...
  558 zobrazení

V květnu anglicky

V květnu anglicky
​V měsíci květnu se ve třídě 6. D snaží žáci zlepšit angličtinu, jak se dá. Nejprve proběhla akce Británie s Britem, během které si děti zopakovaly to nejdůležitější o Británii a následně v týmech soutěžily o prvenství. Další příležitost děti měly na jedné z třídnických hodin. Tam jsme si pozvali Eddiho a ten pro nás připravil zábavné ven...
Celý článek
  309 zobrazení

Beseda v Krajské knihovně Pardubice

Beseda v Krajské knihovně Pardubice
​Den 10. květen jsme v 6. D věnovali knihovně. Na besedě v Krajské knihovně v Pardubicích nám knihovnice vysvětlily fungování knihovny a její uspořádání. Také jsme se dozvěděli, že do knihovny nemusíme přijít jen kvůli půjčení knih...
  303 zobrazení

Británie s Britem

Británie s Britem
V úterý 2.5. jsem si zažili program Británie s Britem, který nám přinesl nevšední zpestření do výuky anglického jazyka. Naši školu navštívil rodilý mluvčí Neil společně s českým lektorem a uvedli svůj program seznamující žáky s Velkou Británií. Vyplnili jsme pracovní listy, zůčastnili se několika interaktivních cvičení a proběhla také soutěž na ryc...
Celý článek
  620 zobrazení

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu
Na začátku měsíce března jsme vyhlásili "Knižní výzvu" na výměnu knih (české za anglické) s českou školou v Bristolu. Knihy jste mohli nosit během března a dubna. Všem mnohokrát děkujeme za skvělé knižní dary. Sešlo se přes 100 úžasných titulů od 21 dárců. Mnohokrát děkujeme: paní učitelce Marii Sychrové, Heleně Vlasákové a Jaroslavě Bártlové ...
Celý článek
  493 zobrazení

Zlatý list - duben 2023

Zlatý list - duben 2023
Ve středu 5. dubna 2023 uspořádala naše škola školní kolo soutěže Zlatý list pro žáky 1. a 2. stupně. A co je to Zlatý list? Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu. Zlatý list je soutěž kolektivů , soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřuj...
Celý článek
  639 zobrazení

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea
Během měsíce února 2023 probíhalo na naší škole online školní kolo Matematické soutěže Pangea .  Soutěže se zúčastnilo celkem 215 žáků. Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny žáky, kteří rádi řeší matematické úlohy. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se žákům 4. až 9....
Celý článek
  604 zobrazení

Mezipředmětový projekt

Mezipředmětový projekt
​Březen, měsíc knihy, jsme ve třídě 6. D věnovali literárněhistorickému projektu. Okusili jsme na vlastní kůži, jaké to je být řeckými bohy a hrdiny. Zkoumali jsme jejich příběhy, postavení v řecké mytologii, atributy i další kulturní zajímavosti. Poznáte, koho představujeme?
  350 zobrazení

Nové vybavení třídy 6. D

Nové vybavení třídy 6. D
​Učebnu 6. D čekala proměna. Žáci se dočkali nejen výměny lavic a židliček, ale i nové interaktivní tabule. Ať nám modernější vybavení dobře slouží a dlouho vypadá jako nové.
  320 zobrazení

Divadelní představení

Divadelní představení
​Dne 20. 2. 2023 se třída 6. D zúčastnila divadelního představení Showtime ve Východočeském divadle. Představení Mladého divadelního studia Laik bylo plné tance, písní i námětů k zamyšlení.
  318 zobrazení

Březen = knižní výzva

Březen = knižní výzva
Březen je měsíc knihy, což je ta nejlepší doba na knižní výzvu. Naše škola spolu s českou sekcí z Czech & Slovak Community and School Bristol v Anglii pořádá výměnu použitých knih. Díky této výměně rozšíříme jejich knihovnu o další české knihy a podpoříme čtení jejich žáků v češtině. Naopak bristolská škola rozšíří...
Celý článek
  756 zobrazení

Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiády
Ve čtvrtek 2. 3. 2023 se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády pro kat. D a kat. C. V letošním roce se zúčastnilo rekordních 37 žáků z 6. a 7. ročníku a 18 žáků 8. a 9. ročníku. VÝSLEDKY: ​ Kategorie D (6. a 7. ročník) 1. Ondřej Sedláček 7.C 2. Klára Pešková 7.A 3. Eliška Baierová 6.A 4. Jakub Smejkal 7.B 5. Emilie Očenášková 6.A 6...
Celý článek
  546 zobrazení

Vánoční kino

Vánoční kino
V úterý 20. prosince 2022 se celý druhý stupeň vydal do kina. Pro žáky 6. a 7. ročníku se promítala pohádka Největší dar. Pro žáky z 8. a 9. ročníku to byla pohádka Princ MAMÁNEK. Pohádkami jsme se navnadili na vánoční atmosféru.​
  755 zobrazení

Den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční dílničky

Den otevřených dveří, vánoční jarmark, vánoční dílničky
Ve středu 7. prosince 2022 pořádala naše škola Den otevřených dveří. Dopoledne se uskutečnily ukázkové hodiny.  V 15:00 hodin začal odpolední program. V některých třídách byly vánoční dílničky a po chodbách a v jídelně byly krásně nazdobené třídní stánky. Deváťáci zahráli divadelní představení Vánoční zloději a židle v sále nestačily...
Celý článek
  968 zobrazení

Zpátky v čase podruhé

Zpátky v čase podruhé
​V rámci dějepisné exkurze do Archeoparku ve Všestarech si žáci 6. D opět vyzkoušeli život v pravěku. V Archeoparku jsme se dozvěděli více o našich předcích i způsobu jejich života. I když bylo zábavné vyzkoušet si dovednosti pravěkých lidí a prohlédnout si jejich původní obydlí, vrátili jsme se rádi do vyhřátých domovů.
  386 zobrazení

Zpátky v čase

Zpátky v čase
​Žáci z 6. D si během posledních slunečných dní vyzkoušeli, jaké by bylo žít v pravěku. V nedalekém lese si jednotlivé skupinky stavěly svá obydlí. Na výsledky jejich práce se můžete podívat ve fotogalerii.
  387 zobrazení

Strach a hrůza ve škole? Jedině o Halloweenu!

Strach a hrůza ve škole? Jedině o Halloweenu!
​Projektový den Halloween ve škole jsme si v 6. D pořádně užili. Chvíle strávené ve škole v děsivých kostýmech byly zábavné pro žáky i učitele. Dozvěděli jsme se také něco o historii a smyslu tohoto svátku.
  519 zobrazení

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky
Každý rok v listopadu se naše škola účastní Bobříka informatiky. ODKAZ Soutěžili jsme v kategoriích MINI, BENJAMIN, KADET. Letošní počet soutěžících byl 381. Nejlepší výsledky: V kat. MINI (5. ročník) soutěžilo 81 žáků. Nejlépe se vedlo 2 žákům z 5. B - jmenovitě → Jonáš Pék, Filip Chaloupka, Matěj Matěásko (5. C). V kat. BENJAMIN (6...
Celý článek
  682 zobrazení

Bezpečnost žáků na internetu

Bezpečnost žáků na internetu
V průběhu listopadu 2022 probíhá v hodinách ICT od 5. do 9. ročníku program ​ Bezpečnost žáků na internetu  se školním psychologem panem doktorem S. Pelcákem. ​
  658 zobrazení

Černobílý den v 6. D

Černobílý den v 6. D
​Žáci třídy 6. D se rozhodli pořádat pravidelně tematické dny s určitým zaměřením. V září jsme začali formálněji - v černé a bílé. Ačkoli jsme se oblékli do těchto barev, děti odcházely ze školy s vědomím, že svět ani život se nedá vnímat jen černobíle. I když na fotce to vypadá moc hezky.
  634 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz