Třídy a události

Přípravy na jarmark

Přípravy na jarmark
​Vánoce se nezadržitelně blíží a jejich součástí je již tradičně i oblíbený jarmark. Jeho přípravy jsou v plném proudu i ve třídě 7. D. Jak se děti s pomocí paní učitelek realizují, se můžete podívat do fotogalerie.
  239 zobrazení

Halloween v  7. D

Halloween v  7. D
​ Žáci 7. D si během třídnických hodin vymysleli různé tematické dny a ten první máme právě dnes! Halloween. Tento původně keltský lidový svátek ( „Předvečer Všech svatých" ) pojali žáci po svém. Škola dnes připomíná spíše Monster High od Mattela . Této hororové atmosféry a nadšení dětí se snaží využít i vyučující v jednotlivých hodinách.
  268 zobrazení

7. D v Praze

7. D v Praze
​Třída 7. D využila poslední dny hezkého počasí k exkurzi do Prahy. Tam nás doslova vtáhlo Muzeum iluzivního umění. A aby toho nebylo málo, ještě jsme se pustili do bojovky na Karlově mostě a okolí. Nechyběla ani vytoužená přestávka na Václavském náměstí.
  211 zobrazení

7. D ukryta v bezpečí!

7. D ukryta v bezpečí!
​ T řída 7. D nedávno navštívila pardubický zámek. Cílem tentokrát nebyla přímo tato krásná renesanční stavba, ani žádná ze zajímavých výstav. Vypravili jsme se totiž do krytu. Tedy přesněji řečeno do Krytu civilní obrany. Tam nás milý průvodce nejen seznámil s historií tohoto projektu, ale žáci si i na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké by bylo tam pře...
Celý článek
  182 zobrazení

6. D v Doudlebách

6. D v Doudlebách
​Třída 6. D se koncem května vypravila na exkurzi do Doudleb. Prošli jsme si zámek, blízké muzeum i minizoo. Stihli jsme také procházku podél Orlice.
  373 zobrazení

Besedy v Krajské knihovně v Pardubicích

Besedy v Krajské knihovně v Pardubicích
​Žáci ze tříd 8. A a 8. B se také dočkali besed v Krajské knihovně v Pardubicích. V rámci výuky českého jazyka se v Krajské knihovně dozvěděli něco u uspořádání knih v knihovnách a sami také různé knihy vyhledávali podle různých kritérií. Dozvěděli se také, že si tu nemusí jen půjčit knihy...
  279 zobrazení

Besedy v Krajské knihovně Pardubice

Besedy v Krajské knihovně Pardubice
​Třídy 7. C a 7. D se v rámci výuky českého jazyka vypravily do Krajské knihovny v Pardubicích. Žáci se seznámili s uspořádáním knihovny a sami také různé knihy hledali a třídili. Důležitým tématem byly také zdroje, se kterými mohou žáci v budoucnu pracovat. Také jsme se dozvěděli, že do knihovny nemusíme přijít jen kvůli půjčení knih...
  393 zobrazení

V květnu anglicky

V květnu anglicky
​V měsíci květnu se ve třídě 6. D snaží žáci zlepšit angličtinu, jak se dá. Nejprve proběhla akce Británie s Britem, během které si děti zopakovaly to nejdůležitější o Británii a následně v týmech soutěžily o prvenství. Další příležitost děti měly na jedné z třídnických hodin. Tam jsme si pozvali Eddiho a ten pro nás připravil zábavné ven...
Celý článek
  309 zobrazení

Beseda v Krajské knihovně Pardubice

Beseda v Krajské knihovně Pardubice
​Den 10. květen jsme v 6. D věnovali knihovně. Na besedě v Krajské knihovně v Pardubicích nám knihovnice vysvětlily fungování knihovny a její uspořádání. Také jsme se dozvěděli, že do knihovny nemusíme přijít jen kvůli půjčení knih...
  303 zobrazení

Spaní ve škole - 6. D

Spaní ve škole - 6. D
​Ve čtvrtek 4. 5. 2023 spali žáci 6. D ve škole. Pozdní odpoledne jsme strávili aktivně na hřišti, tam jsme si zahráli skupinové hry. Večer v tělocvičně se také nesl v týmovém duchu. Závěr večera byl věnován pyžamové diskotéce. Spaní se nám vydařilo a můžeme se těšit na další. 
  264 zobrazení

Mezipředmětový projekt

Mezipředmětový projekt
​Březen, měsíc knihy, jsme ve třídě 6. D věnovali literárněhistorickému projektu. Okusili jsme na vlastní kůži, jaké to je být řeckými bohy a hrdiny. Zkoumali jsme jejich příběhy, postavení v řecké mytologii, atributy i další kulturní zajímavosti. Poznáte, koho představujeme?
  350 zobrazení

Nové vybavení třídy 6. D

Nové vybavení třídy 6. D
​Učebnu 6. D čekala proměna. Žáci se dočkali nejen výměny lavic a židliček, ale i nové interaktivní tabule. Ať nám modernější vybavení dobře slouží a dlouho vypadá jako nové.
  320 zobrazení

Divadelní představení

Divadelní představení
​Dne 20. 2. 2023 se třída 6. D zúčastnila divadelního představení Showtime ve Východočeském divadle. Představení Mladého divadelního studia Laik bylo plné tance, písní i námětů k zamyšlení.
  318 zobrazení

Zpátky v čase podruhé

Zpátky v čase podruhé
​V rámci dějepisné exkurze do Archeoparku ve Všestarech si žáci 6. D opět vyzkoušeli život v pravěku. V Archeoparku jsme se dozvěděli více o našich předcích i způsobu jejich života. I když bylo zábavné vyzkoušet si dovednosti pravěkých lidí a prohlédnout si jejich původní obydlí, vrátili jsme se rádi do vyhřátých domovů.
  386 zobrazení

Zpátky v čase

Zpátky v čase
​Žáci z 6. D si během posledních slunečných dní vyzkoušeli, jaké by bylo žít v pravěku. V nedalekém lese si jednotlivé skupinky stavěly svá obydlí. Na výsledky jejich práce se můžete podívat ve fotogalerii.
  387 zobrazení

Strach a hrůza ve škole? Jedině o Halloweenu!

Strach a hrůza ve škole? Jedině o Halloweenu!
​Projektový den Halloween ve škole jsme si v 6. D pořádně užili. Chvíle strávené ve škole v děsivých kostýmech byly zábavné pro žáky i učitele. Dozvěděli jsme se také něco o historii a smyslu tohoto svátku.
  519 zobrazení

Černobílý den v 6. D

Černobílý den v 6. D
​Žáci třídy 6. D se rozhodli pořádat pravidelně tematické dny s určitým zaměřením. V září jsme začali formálněji - v černé a bílé. Ačkoli jsme se oblékli do těchto barev, děti odcházely ze školy s vědomím, že svět ani život se nedá vnímat jen černobíle. I když na fotce to vypadá moc hezky.
  634 zobrazení

Společné jarní hrátky - projekt 4. A a 9. C

Společné jarní hrátky - projekt 4. A a 9. C
​V pátek 29. 4. 2022 realizovaly třídy 4. A a 9. C projekt nazvaný Společné jarní hrátky.  Žáci z 9. C připravili pro mladší žáky aktivity plné zábavy i poučení. Čtvrťáci si tak prověřili nejen  své vědomosti, ale také sportovního ducha, kreativitu i týmovou spolupráci.  Žáci 4. A zase potěšili deváťáky svým zdařilým  kulturním ...
Celý článek
  850 zobrazení

Vánoční besídka v 9. C

Vánoční besídka v 9. C
​Vánoční besídka v 9. C se tentokrát nesla ve sportovním duchu. Žáci si vymysleli a zorganizovali vánoční turnaj ve stolním tenisu. Děkuji za organizaci a skvěle strávené chvíle!
  1182 zobrazení

Halloween pro první stupeň

Halloween pro první stupeň
​Žáci z 9. C připravili pro děti z prvního stupně halloweenské překvapení. Děti z nižších ročníků se mohly těšit na strašidelné kostýmy, drobné laskominy i zajímavé povídání o smyslu tohoto svátku. Na fotkách se můžete přesvědčit, že i ve škole to občas vypadá jako v hororu.
  993 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz