Třídy a události

6. D v Doudlebách

6. D v Doudlebách
​Třída 6. D se koncem května vypravila na exkurzi do Doudleb. Prošli jsme si zámek, blízké muzeum i minizoo. Stihli jsme také procházku podél Orlice.
  194 zobrazení

Besedy v Krajské knihovně v Pardubicích

Besedy v Krajské knihovně v Pardubicích
​Žáci ze tříd 8. A a 8. B se také dočkali besed v Krajské knihovně v Pardubicích. V rámci výuky českého jazyka se v Krajské knihovně dozvěděli něco u uspořádání knih v knihovnách a sami také různé knihy vyhledávali podle různých kritérií. Dozvěděli se také, že si tu nemusí jen půjčit knihy...
  141 zobrazení

Besedy v Krajské knihovně Pardubice

Besedy v Krajské knihovně Pardubice
​Třídy 7. C a 7. D se v rámci výuky českého jazyka vypravily do Krajské knihovny v Pardubicích. Žáci se seznámili s uspořádáním knihovny a sami také různé knihy hledali a třídili. Důležitým tématem byly také zdroje, se kterými mohou žáci v budoucnu pracovat. Také jsme se dozvěděli, že do knihovny nemusíme přijít jen kvůli půjčení knih...
  214 zobrazení

V květnu anglicky

V květnu anglicky
​V měsíci květnu se ve třídě 6. D snaží žáci zlepšit angličtinu, jak se dá. Nejprve proběhla akce Británie s Britem, během které si děti zopakovaly to nejdůležitější o Británii a následně v týmech soutěžily o prvenství. Další příležitost děti měly na jedné z třídnických hodin. Tam jsme si pozvali Eddiho a ten pro nás připravil zábavné ven...
Celý článek
  164 zobrazení

Beseda v Krajské knihovně Pardubice

Beseda v Krajské knihovně Pardubice
​Den 10. květen jsme v 6. D věnovali knihovně. Na besedě v Krajské knihovně v Pardubicích nám knihovnice vysvětlily fungování knihovny a její uspořádání. Také jsme se dozvěděli, že do knihovny nemusíme přijít jen kvůli půjčení knih...
  146 zobrazení

Spaní ve škole - 6. D

Spaní ve škole - 6. D
​Ve čtvrtek 4. 5. 2023 spali žáci 6. D ve škole. Pozdní odpoledne jsme strávili aktivně na hřišti, tam jsme si zahráli skupinové hry. Večer v tělocvičně se také nesl v týmovém duchu. Závěr večera byl věnován pyžamové diskotéce. Spaní se nám vydařilo a můžeme se těšit na další. 
  129 zobrazení

Mezipředmětový projekt

Mezipředmětový projekt
​Březen, měsíc knihy, jsme ve třídě 6. D věnovali literárněhistorickému projektu. Okusili jsme na vlastní kůži, jaké to je být řeckými bohy a hrdiny. Zkoumali jsme jejich příběhy, postavení v řecké mytologii, atributy i další kulturní zajímavosti. Poznáte, koho představujeme?
  204 zobrazení

Nové vybavení třídy 6. D

Nové vybavení třídy 6. D
​Učebnu 6. D čekala proměna. Žáci se dočkali nejen výměny lavic a židliček, ale i nové interaktivní tabule. Ať nám modernější vybavení dobře slouží a dlouho vypadá jako nové.
  149 zobrazení

Divadelní představení

Divadelní představení
​Dne 20. 2. 2023 se třída 6. D zúčastnila divadelního představení Showtime ve Východočeském divadle. Představení Mladého divadelního studia Laik bylo plné tance, písní i námětů k zamyšlení.
  174 zobrazení

Zpátky v čase podruhé

Zpátky v čase podruhé
​V rámci dějepisné exkurze do Archeoparku ve Všestarech si žáci 6. D opět vyzkoušeli život v pravěku. V Archeoparku jsme se dozvěděli více o našich předcích i způsobu jejich života. I když bylo zábavné vyzkoušet si dovednosti pravěkých lidí a prohlédnout si jejich původní obydlí, vrátili jsme se rádi do vyhřátých domovů.
  265 zobrazení

Zpátky v čase

Zpátky v čase
​Žáci z 6. D si během posledních slunečných dní vyzkoušeli, jaké by bylo žít v pravěku. V nedalekém lese si jednotlivé skupinky stavěly svá obydlí. Na výsledky jejich práce se můžete podívat ve fotogalerii.
  272 zobrazení

Strach a hrůza ve škole? Jedině o Halloweenu!

Strach a hrůza ve škole? Jedině o Halloweenu!
​Projektový den Halloween ve škole jsme si v 6. D pořádně užili. Chvíle strávené ve škole v děsivých kostýmech byly zábavné pro žáky i učitele. Dozvěděli jsme se také něco o historii a smyslu tohoto svátku.
  339 zobrazení

Černobílý den v 6. D

Černobílý den v 6. D
​Žáci třídy 6. D se rozhodli pořádat pravidelně tematické dny s určitým zaměřením. V září jsme začali formálněji - v černé a bílé. Ačkoli jsme se oblékli do těchto barev, děti odcházely ze školy s vědomím, že svět ani život se nedá vnímat jen černobíle. I když na fotce to vypadá moc hezky.
  434 zobrazení

Společné jarní hrátky - projekt 4. A a 9. C

Společné jarní hrátky - projekt 4. A a 9. C
​V pátek 29. 4. 2022 realizovaly třídy 4. A a 9. C projekt nazvaný Společné jarní hrátky.  Žáci z 9. C připravili pro mladší žáky aktivity plné zábavy i poučení. Čtvrťáci si tak prověřili nejen  své vědomosti, ale také sportovního ducha, kreativitu i týmovou spolupráci.  Žáci 4. A zase potěšili deváťáky svým zdařilým  kulturním ...
Celý článek
  694 zobrazení

Vánoční besídka v 9. C

Vánoční besídka v 9. C
​Vánoční besídka v 9. C se tentokrát nesla ve sportovním duchu. Žáci si vymysleli a zorganizovali vánoční turnaj ve stolním tenisu. Děkuji za organizaci a skvěle strávené chvíle!
  1055 zobrazení

Halloween pro první stupeň

Halloween pro první stupeň
​Žáci z 9. C připravili pro děti z prvního stupně halloweenské překvapení. Děti z nižších ročníků se mohly těšit na strašidelné kostýmy, drobné laskominy i zajímavé povídání o smyslu tohoto svátku. Na fotkách se můžete přesvědčit, že i ve škole to občas vypadá jako v hororu.
  745 zobrazení

Výlet do historie

Výlet do historie
​​21. říjen 2021 strávili žáci a žákyně 8. a 9. ročníků výletem do historie. Divadelní představení Jako břitva ve VČD nás přeneslo do 19. století mezi české obrozence. Seznámili jsme se s klíčovými momenty života významné české autorky Boženy Němcové i jejích vrstevníků. Divadelním zážitkem ale naše putování neskončilo. Pardubické historické centru...
Celý článek
  590 zobrazení

Exkurze tříd 9. A, 9. C a 8. C

Exkurze tříd 9. A, 9. C a 8. C
​Den 8. červen 2021 se pro žáky z 9. A, 9. C a 8. C nesl v duchu poznávání historie. Podnikli jsme exkurzi do Terezína, pevnostního města se smutnou historií. Místní průvodci nás poutavě seznámili s informacemi, které byly pro děti zarážející. Jejich reakce nás utvrdily v nutnosti připomínat si tragické události naší minulosti.
  717 zobrazení

Den šílených účesů v 8. C

Den šílených účesů v 8. C
​Dnešní den jsme si ve škole posvítili v rámci projektu Hrdá škola na vlasy. Konkrétně na šílené účesy. Podívejte se na výsledky naší kreativity v 8. C. Zde vložte váš text... Zde vložte váš text...
  1014 zobrazení

Březen - měsíc knihy

​V březnu, měsíci knihy, jsme se společně pustili do literárního projektu plného výzev. Děti ve skupinkách plnily lákavé úkoly, jejichž cílem bylo vzbudit nebo podpořit individuální zájem o knížky. Týmy například podnikly průzkum vlastních knihoven, rozvíjely fantazii a kreativitu při plnění tvůrčích úkolů či si popovídaly s rod...
Celý článek
  684 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz