Třídy a události

Knižní výzva - knihy putují do Bristolu

Na začátku měsíce března jsme vyhlásili "Knižní výzvu" na výměnu knih (české za anglické) s českou školou v Bristolu. Knihy jste mohli nosit během března a dubna. Všem mnohokrát děkujeme za skvělé knižní dary. Sešlo se přes 100 úžasných titulů od 21 dárců. Mnohokrát děkujeme: paní učitelce Marii Sychrové, Heleně Vlasákové a Jaroslavě Bártlové a dál věnovali knihy: Natálie Jošková a Tomáš Sýkora - 3.C, Anna Dalecká, Ella Vranak Kopecká a Jakub Kosek - 4.C, Věra Majerniková, Andrea Beránková, Emma Hergerová a Klára Horáková - 5.B, Barbora Vacková - 5.C, Anežka Svobodová - 6.A, Adéla Snášelová 6.B, Izabela Málková 6.D, Anna Táborská, Emílie Musílková, Natálie Bubnová, Barbora Samková a Nela Beránková - 8.C
Všichni dárci obdrželi speciální záložku a podobné záložky s jejich jmény teď putují, spolu s knihami, do Bristolu. Doufáme, že si české knihy v Anglii užijí. My se už těšíme na ty anglické :-).

ČARODĚJNICE
Hokejbal - "7 statečných"

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz