Lidé proti Heydrichovi

​V předposledním červnovém týdnu jsme ještě navštívili jedinečnou akci, kterou pořádá VČM u příležitosti výročí heydrichiády na Pardubicku. Děti se seznámily s osudy parašutistů z výsadku Silver A a Antropoid a také s osudy jejich spolupracovníků z Pardubicka. Zasvěceným průvodcem nám byl Mgr. Jan Tetřev, historik VČM. Pan Tetřev dokáže toto náročn...
Celý článek

Den vítězství

​Dnes jsme si s dětmi připomenuli události konce 2. světové války. Při té příležitosti jsme si přečetli ukázky z pamětí p. Václava Dvořáka (1921-2008), který prožil konec války v bombardovaném rakouském Linci, kde byl totálně nasazen v továrně na výrobu tanků. Vyprávěli jsme si nejen o jeho dramatických osudech, ale také o "velké his...
Celý článek

6.A v dubnu

​Za minulý měsíc jsme stihli řadu třídních akcí. V naší školní kuchyňce jsme si připravili společnou svačinu a navštívili jsme také přednášku Městské policie v Pardubicích s názvem "Nech mě bejt", kde jsme si povídali o konkrétních příbězích dětí a poučili se, jak jednat v závažných situacích.  Po Velikonocích jsme se zúčastnili...
Celý článek

Pernštejnské Pardubice a prohlídka varhan

​V krásném jarním dni v úterý 2.4. jsme se vydali navázat na naši podzimní návštěvu pardubického zámku. Tentokrát jsme se vypravili trochu prozkoumat hlavní pardubický kostel sv. Bartoloměje, který měl pardubickým Pernštejnům sloužit jako rodová hrobka. Z významných členů rodu je tu dnes pohřben pouze jeden - Vojtěch z Pernštejna, kandidá...
Celý článek

Den učitelů v 6.A

​Den učitelů v rámci projektu Hrdá škola jsme si zpříjemnili v naší třídě několika aktivitami. V první řadě to byl zábavný test v aplikaci Kahoot!, který pro nás vymysleli a připravili Matěj , Denis a Kuba a také jsme trochu přemýšleli o tom, jak vypadá takový ideální učitel podle Jana Ámose Komenského a hlavně podle našich šesťáků. Některé myšlenk...
Celý článek

Baroko pro oko a jarní procházka

Ve středu 20.3. naše třída navštívila ​ Malou scénu VČD, kde jsme shlédli nápadité představení "Baroko pro oko". Bylo to pro nás nejen nenásilné opakování z dějin hudby se slavnými hudebními ukázkami, ale dozvěděli jsme se i něco o barokní době. Kde se válčilo, co se nosilo, jaké byly v té době zvyky a tak podobně. Zpáteční cesta se nám proměn...
Celý článek

Beseda s pracovníky Free klubu

​Tento týden naši školu navštívili terénní pracovníci Free klubu při SKP centru v Pardubicích a v úterý 19.3. zavítali i do 8.C. Povídali jsme si o aktivitách a možnostech klubu, sehráli scénku a na závěr si zahráli malou soutěž o sladkou odměnu.

Starověcí hrnčíři

​Dnes jsme v naší třídě prožili hezké dvě hodiny, kdy jsme pronikali do tajů antické kultury - nejprve teoreticky při hodině dějepisu a potom i prakticky, když jsme se při keramické dílně za pomoci paní Kadlečkové pokusili vyrobit antickou amforu - nádobu na rozličné nápoje používanou v době starého Řecka a Říma. Odvedli jsme všichni dobrou pr...
Celý článek

Příprava jarmarku

​V úterý 5.3. jsme se sešly na přípravu školního jarmarku a moc jsme si to v naší dívčí společnosti užily.

První půlrok na druhém stupni

​Dnes jsme s dětmi úspěšně zakončili první pololetí. Domů jsme se rozcházeli nejen s vysvědčením, ale také s vlastnoručně vyrobenými diplomy. Každý dostal list s pochvalami, který jsme společně vytvořili.  Vždyť každý z nás něco umí nebo má nějakou pěknou vlastnost, která se na něm druhým líbí. Jsem moc ráda, že nikdo neodc...
Celý článek

Letem kulturním světem

​Během měsíce ledna jsme s dětmi pracovali v rámci hodin dějepisu a hudební výchovy na tématech z kulturních dějin. Zaměřili jsme se na románské umění, gotiku a renesanci. Ve skupinkách jsme zpracovávali různé oblasti vývoje - architekturu, hudbu, výtvarné umění, ale také životní styl a módu. Zvláštní pozornost jsme zaměřili také na středověké píse...
Celý článek

Teplákový den v 6.A

​Další den projektu Hrdá škola jsme si v naší třídě zpříjemnili malou rozcvičkou podle písničky "Holduj tanci, pohybu", připomenutím pravidel fair play a na konci i "miniturnajem" pro radost v ping-pongu, kdy jsme ocenili pohodlné oblečení i uvolněnou atmosféru.

Vánoční besídka v 6.A

​Poslední den před vánočními prázdninami jsme se sešli v naší třídě, abychom si zpříjemnili předvánoční čas. Přečetli jsme si vánoční příběh o narození Ježíše, rozdali si dárky, povídali si, ochutnávali cukroví....Děkuji dětem za přípravu besídky a přeji všem radost a pokoj nejen o Vánocích, ale i po celý rok 2019.

Společné předvánoční koledování

​Děti z Pramínku a Čtyřlístku zpříjemnily svým rodičům a řadě spoluobčanů adventní podvečer 12.12., když vystoupily na tradiční akci "Česko zpívá koledy". Tento projekt organizují regionální Deníky a letos se zapojilo 850 míst, kde si lidé našli čas, aby si poslechli a zazpívali koledy. Děti zpívaly pod vedením p. uč. Trunečkové a za doprovodu...
Celý článek

Proměny Pardubic

​V předvánočním čase jsme se sedmáky navštívili výstavu Proměny Pardubic s doprovodným programem, kterou uspořádalo VČM při příležitosti století naší republiky. Kromě porovnávání známých pardubických míst dnes a před sto lety děti také zaujala aktivita, při níž se 3-4 členné skupinky proměnily v "ateliéry architektů". Jejich úkolem bylo v...
Celý článek

Pramínek hostem souboru Musica Bohemica s pěvkyní Dagmar Peckovou

​V pátek 30.11. sbor Pramínek spoluúčinkoval na koncertě souboru Musica Bohemica s uměleckým vedoucím panem Jaroslavem Krčkem a sólistkou paní Dagmar Peckovou v pardubické Sukově síni. Pro naše děti to byla jedinečná příležitost vidět při práci umělce, kteří se již nesmazatelně zapsali do naší hudební historie. Spolu se sólistkou paní Peckovou...
Celý článek

Proměny Pardubic

​V rámci hodin dějepisu jsme navštívili výstavu "Proměny Pardubic" na pardubickém zámku, která byla uspořádána ke století naší republiky. 

Suit Up Day v 6.A

22.1. jsme společně prožili hezké chvíle. Procházeli jsme společně pravidla společenského chování - mj. co se sluší a patří při zdravení a představování. Dostalo se také na praktické zavazování kravat.