Třídy a události

Návštěva krajské knihovny

​Ve čtvrtek 16. května se naše třída zúčastnila v Krajské knihovně programu Mikulášovy patálie. V průběhu dopoledne žáci prožili s malým Mikulášem jeho příběhy, poznali se s jeho spolužáky a vyslechli dobrodružství, které s nimi prožívá. Paní knihovnice děti seznámila s autory knížek o Mikulášovi i s faktem, že knihy byly přeloženy do mnoha jazyků a existuje více dílů. Některé si děti mohly prohlédnout. Žáci si vyzkoušeli kouzelné brýle, s jejichž pomocí řešili pravopisné úkoly. Naučili se také číst zašifrované zprávy. Literární program si kladl za cíl nadchnout malé žáčky pro čtení, a to se, zdá se, podařilo.


ABIFEST 2024
Hodina hudební výchovy se 7.A

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz