Třídy a události

Hodina hudební výchovy se 7.A

​Na začátku května představila 7.A svým spolužákům operu Prodaná nevěsta. Ve zkrácené verzi pod vedením paní učitelky Marie Sychrové se mladší spolužáci seznámili s hlavními postavami a nejznámějšími áriemi. Operu žáci 7.A secvičili k 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Naše třída se na vystoupení předem připravila. Žáci se seznámili s dějem opery i postavami už v hodině hudební výchovy ve své třídě, takže se při shlédnutí dobře v celém představení orientovali. Děkujeme starším spolužákům za krásný zážitek. Ocenili jsme , s jakým nasazením k nácviku přistoupili a jejich provedení jsme odměnili velkým potleskem.


Návštěva krajské knihovny
IQ LANDIA LIBEREC

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz