Třídy a události

Ve 3. D máme rádi skupinové práce

Ve 3. D máme rádi skupinové práce
​Žáci 3. D s oblibou pracují ve skupinách. V českém jazyce v rámci výuky pravopisu a nauky o slově hrají hry DOMINO a LOTO. Získané poznatky využívají  po vystřižení při kompletaci ŠABLON. V prvouce procvičují světové strany, orientaci ve městě a v přírodě. V hodinách čtení prokazují čtení s porozuměním. Text doplňují vystřiženými obrázky...
Celý článek
  877 zobrazení

Den české státnosti v 3. D

Den české státnosti v 3. D
​V úterý 27. září jsme si připomněli Den české státnosti. V hodinách českého jazyka jsme poznali postavu svatého Václava a jeho úlohu v našich dějinách. Zhlédli jsme krátké video - Dějiny udatného českého národa, přečetli literární ukázku o svatém Václavu, poslechli písničku a Svatováclavský chorál. Z pracovních listů jsme vytvořili lapbook, k...
Celý článek
  704 zobrazení

Pohádky nepohádky

Pohádky nepohádky
​V pondělí 26. září jsme opět navštívili  divadelní představení v Malé scéně VČD Pardubice, kde jsme zhlédli Pohádky nepohádky od Josefa Čapka v podání Miroslava Táborského. Netradiční pojetí pohádek se žákům líbilo. Návštěvy divadelních představení učí naše žáky chování v kulturním prostředí, jehož nedílnou součástí je i vhodný oděv...
Celý článek
  617 zobrazení

Mezitřídní projekt 2.D a 3.D

Mezitřídní projekt 2.D a 3.D
​V pátek 23. září strávily třídy 2.D a 3.D  dopoledne na pardubickém zámku. V rámci společného projektu LIDÉ ODVEDLE se žáci ve smíšených skupinkách vypravili na neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem. Na celkem sedmi stanovištích v prostorách zámku si mohli vyzkoušet, jak obtížná může být každodenní praxe - praní prádla, vyjmutí...
Celý článek
  520 zobrazení

Podzimní vycházka 3. D

Podzimní vycházka 3. D
​I my jme letos v naší třídě přivítali nové spolužáky z Ukrajiny. V rámci prvouky a třídnické hodiny jsme se s nimi vypravili na vycházku po okolí školy, aby se v novém prostředí lépe zorientovali. Zopakovali jsme si vědomosti z prvouky - poznávačka rostlin a stromů, bezpečnost při přecházení vozovky, názvy dopravních značek. Ani déšť nám pěkn...
Celý článek
  497 zobrazení

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny
​Končí školní rok, začínají prázdniny. Po celoroční práci si žáci nesou domů pěkné vysvědčení a těší se na nadcházející dny volna. Krásné prázdniny!
  454 zobrazení

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D

Výlet na závěr školního roku 1. D a 2. D
​22. června se žáci 1.D a 2.D vypravili na malý školní výlet, který byl odměnou za celoroční studijní úsilí. Cílem byl zámek a jeho okolí. Děti při hře ZÁMECKÁ STOPOVAČKA zjistily, že pardubický zámek není jen tak ledajaký zámek - v minulosti toho hodně zažil a dodnes ukrývá nejedno tajemství. S plánkem zámeckého areálu se rozběhly po zámeckých val...
Celý článek
  570 zobrazení

Zdravá pětka v 2. D

Zdravá pětka v 2. D
​V pátek 13. května absolvovali žáci 2. D přednášku o zdravé výživě. Celé dvě hodiny se věnovali zdraví a správnému stravování.  Dozvěděli se mnoho nového o dodržování stravovacích návyků, složení stravy a pitném režimu. V rámci programu žáci pracovali ve skupinách a soutěžili ve sběru žetonů za správné odpovědi. Získané znalost...
Celý článek
  444 zobrazení

Škola v přírodě 2. D

Škola v přírodě 2. D
​Dny od 16. do 20. května strávili žáci ve škole v přírodě v Jizerských horách. Příjemné prostředí v Příchovicích, pěkné ubytování a výborná strava přispěly k všeobecné pohodě. Bohatý program umožnil dětem plné vyžití v přírodě. S velkým úspěchem se setkala exkurze na farmu Pěnčín, kde si žáci prohlédli živá hospodářská zvířata. Zde si také v ...
Celý článek
  839 zobrazení

Jarní tvoření 2. D

Jarní tvoření 2. D
​​Žáci 2. D přivítali jako a vyzdobili svoji třídu výrobky z hodin pracovních činností a výtvarné výchovy. Skládané sněženky (origami) vystřídali na nástěnce 3D tulipány ve váze a krásně barevní motýli. V rámci uplatnění mezipředmětových vztahů vznikly lepené koláže - čáp a květináč s konvičkou na zalévání. Vycházely z tematického pracovního listu ...
Celý článek
  767 zobrazení

Plavecký kurs 2. D

Plavecký kurs 2. D
​Žáci 2. D od února vyměnili tělocvičnu za plavecký bazén. V deseti lekcích si osvojili základy plavání. Mnozí se zbavili obavy z vody. Poslední lekce proběhla slavnostně ve čtvrtek 5. května. Výjimečná byla nejen slavnostním vyhlašováním plaveckých úspěchů a rozdáváním mokrého vysvědčení, ale i programem. Odměnou za plavecké úsilí byla vířivk...
Celý článek
  813 zobrazení

Čarodějnický den v 2. D

Čarodějnický den v 2. D
​V pátek 29. dubna jsme si připomněli tradiční oslavy čarodějnic. Celé vyučování se neslo v tomto duchu. V matematice a českém jazyce žáci plnili úkoly v pracovních listech, odměnou jim bylo vyřešení čarodějnické tajenky. Ze splněných úkolů uvařili čarodějnický lektvar v kotli.
  902 zobrazení

Návštěva divadelního představení 2. D

Návštěva divadelního představení 2. D
​V pondělí 25. dubna jsme navštívili divadelní představení O ztraceném Večerníčkovi. Na Malé scéně VČD Pardubice pohádku předvedli dětští herci. Jejich herecké nasazení ocenili diváci mohutným potleskem.
  782 zobrazení

Svátky jara v 2. D

Svátky jara v 2. D
​Poslední dny před prázdninami jsme si připomněli tradice a zvyky, které v době Velikonoc dodržujeme. Děti s chutí vyplňovaly pracovní listy, kde zúročily své znalosti z prvouky a českého jazyka. Vyráběly velikonoční zajíčky a papírové kraslice. 
  631 zobrazení

Kamarád internet v 2. D

Kamarád internet v 2. D
​Ve spolupráci se školním psychologem probíhá v třídnických hodinách projekt Kyberšikana - nespecifická primární prevence. Tento projekt je zaměřený na výskyt možných rizik číhajících na uživatele internetu, sociálních sítích a závislých aplikací. Formou pohádky a hry se seznamujeme s potencionálními rizikovými jevy a bezpečným chováním na internet...
Celý článek
  843 zobrazení

Přijela pouť 2. D

Přijela pouť   2. D
​Pouťové atrakce, veselá nálada, krásné počasí....
  1115 zobrazení

Naši plavci v akci 2.D

Naši plavci v akci   2.D
​V průběhu kursu plavání jsme už pokročili, ze začátečníků se již stávají zdatní plavci. Odměnou byl pobyt v AQUA centru.
  800 zobrazení

Jarní vycházka do přírody 2. D

Jarní vycházka do přírody 2. D
​Ve středu 23. března jsme na vycházce pozorovali změny v přírodě v tomto ročním období. V průběhu vycházky jsme zúročili své znalosti z prvouky. Obdivovali jsme krásně upravené záhony jarními květinami, poznávali a určovali jejich názvy, zopakovali  jsme si stavbu rostlin a stromů, zásady bezpečnosti při přecházení vozovky. Bon...
Celý článek
  927 zobrazení

Projektová hodina 2. D a 7. B

Projektová hodina 2. D a 7. B
​Ve středu 9. března proběhla společná projektová hodina 2. D a 7. B na téma Ovoce do škol. Druháci pracovali na stanovištích a za pomoci starších spolužáků plnili zadané úkoly - poznávání různých druhů ovoce a zeleniny, Kimova hra, pracovní list. Při vyplňování pracovních listů zúročili poznatky získané v hodinách prvouky. Nechyběla ani ochut...
Celý článek
  754 zobrazení

Den šílených účesů v 2.D

Den šílených účesů v 2.D
​Ve středu 10. listopadu proběhl na naší škole v rámci projektu Hrdá škola Den šílených účesů. Děti přišly v netradičních účesech a moc jim to slušelo.
  1038 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz