Třídy a události

Divadelní představení

V pondělí 25. března jsme zhlédli ve VČD Pardubice divadelní představení Utíkej, myško, utíkej! I když to s Myškou na začátku nevypadalo nejlépe, vše nakonec dobře dopadlo a Myška si našla nejen domeček, ale i dobré kamarády. Dětem se představení velmi líbilo a herce odměnily potleskem.
Cestou z divadla jsme navíc obdivovali velikonoční výzdobu vedle kostela sv. Bartoloměje.

Easter Project 2.B a 7.B
Easter in 4.A

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz