Adventní koncert

​Tradičním adventním koncertem zahájily předvánoční čas školní dětské pěvecké sbory Carmina, Čtyřlístek, Pramínek a Zpěváčci. Ve čtvrtek 29. listopadu se konaly v aule  Univerzity Pardubice dva koncerty, za jejichž úspěch patří poděkování žákům z našich pěveckých sborů a zejména jejich paním sbormistryním Ivaně Bednářové, Adéle Sládkové, Michaele Trunečkové a Monice Kadlecové. 

FOTOGALERIE

                                                      Jana Smetanová


Společenský den ve 2. B
Koncert pro Apolenku