Třídy a události

Matematika nás baví 5. B

V úterý proběhlo školní kolo matematické olympiády. Zúčastnili se všichni žáci z naší třídy 5. B. Pracovali s logickými, slovními i geometrickými úlohami.  Do okresního kola postoupilo 6 dětí. Je to pro nás velký úspěch... ​
  54 zobrazení

Zahájili jsme bruslařskou sezónu 5. B

Zahájili jsme bruslařskou sezónu   5. B
​Po delší covidové přestávce si děti mohly jít zabruslit. Nadšení bylo velké, zážitky parádní...
  54 zobrazení

Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče v 5. B

Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče v 5. B
​Vánoční besídku děti zahájily zajímavými postřehy o vánočních zvycích v evropských zemích. Zahrály dvojhlasně na flétny vánoční koledy a nechyběly ani anglické vánoční písně s rytmickými nástroji a doprovodem klavíru. Rodičům i prarodičům tak zpříjemnily letošní náročný předvánoční čas.
  89 zobrazení

Projekt - Poznáš kvalitu vody? 5. B

Projekt - Poznáš kvalitu vody? 5. B
​V posledním prosincovém týdnu jsme zkoumali kvalitu vody pod mikroskopem - na pohled čistá voda byla plná bakterií, "špinavá voda" měla naopak lepší kvalitu. 
  74 zobrazení

European Christmas Tree Decoration Exchange - part 3

European Christmas Tree Decoration Exchange - part 3
​V pátek 18. 12. se děti dočkaly toužebně očekávaného dne, kdy si mohou společně páťáci se sedmáky rozbalit poštu z evropských států. Mezi velkými obálkami se skrýval i balíček. Nadšení z fotografií, přání, receptů na vánoční cukroví, popisu místních vánočních zvyků a zejména krásných a zajímavých ozdob bylo obrovské. Ozdob...
Celý článek
  80 zobrazení

European Christmas Tree Decoration Exchange - 5.B, 7.C

European Christmas Tree Decoration Exchange - 5.B, 7.C
​​Připravili jsme společně ozdoby, vánoční přání, zvyky. K tomu jsme nahráli video se zpěvem české vánoční koledy s doprovodem fléten a klavíru. Vše odešleme novým kamarádům. Letos se do projektu zapojily děti z Řecka, Švédska, Portugalska, Litvy, Francie, Itálie, Španělska, Bulharska, Rumunska, Polska, Maďarska, Chorvatska, Rakouska, Velké Br...
Celý článek
  147 zobrazení

Pokračujeme v celoročním projektu množení rostlin - 5. B

Pokračujeme v celoročním projektu množení rostlin - 5. B
​Děti se dočkaly vyhlížených kořínků na lístcích a přemístily je z vody do speciálního substrátu do nádobky s provázkem. Přesazené rostliny umístily do sáčků, které pevně uzavřely.
  89 zobrazení

Cesta do pravěku - 5. B

Cesta do pravěku - 5. B
Děti navštívily zajímavou výstavu Cesta do pravěku na zámku. V průběhu procházení jednotlivými sály se dozvěděly zajímavosti z období pravěku a prohlédly si archeologické nálezy z okolí Pardubic. Následně plnily úkoly - vyhledávaly nálezy z jednotlivých období, zapisovaly jméno keltským písmem...
  86 zobrazení

Hraní na flétnu, tanec, zpěv - tři polohy práce s lidovou písní v 5. B

Hraní na flétnu, tanec, zpěv - tři polohy práce s lidovou písní v 5. B
​Již čtvrtý rok děti hrají v HV na flétnu, nyní pracujeme s písněmi ve 3/4 taktu. Rádi si zazpíváme i zatancujeme...
  182 zobrazení

Společenský den v 5. B

Společenský den v 5. B
V projektu Hrdá škola - Společenský den si děti hravou formou procvičily základy etikety při návštěvě divadla, kina, koncertu. Také jsme se zaměřili na vhodné chování v restauracích. Náš taneční pár Kuba a Beátka  nám v závěru předvedl perfektně zvládnutý tanec waltz. L. Holešínská​
  197 zobrazení

V 5. B pracujeme v centrech "Vesmír"

V 5. B pracujeme v centrech "Vesmír"
​Ve středu 6. 10. jsme zahájili práci v centrech se zaměřením na oblíbené téma Vesmír. Děti porovnávaly narýsované planety podle velikosti, vyhledávaly a opravovaly chybné informace o sluneční soustavě, pracovaly s informacemi o Měsíci, seznámily se s novinkami z výzkumu vesmíru. V ateliéru se zaměřily na představu podoby mimoze...
Celý článek
  111 zobrazení

Celoroční projekt 5. B - množení rostlin pomocí řízkování

Celoroční projekt 5. B - množení rostlin pomocí řízkování
​V říjnu děti v 5. B nastartovaly projekt množení rostlin. Za asistence p. učitelky Čermákové upravily lístky afrických fialek. Připravily si kelímky na množení a překryly je fólií. Do otvoru pak umístily lístky. Nyní sledují, jak se lístky mění a těší se na další postup v projektu.
  111 zobrazení

Exkurze do planetária v HK 5. B

Exkurze do planetária v HK 5. B
​7. 9. jsme navštívili planetárium v HK. Děti získaly cenné informace o sluneční soustavě i Mléčné dráze. Vyzkoušely si model černé díry, zjišťovaly, jaká by byla jejich hmotnost na Měsíci a planetách.  
  242 zobrazení

Zámecká stopovačka 5. B

Zámecká stopovačka   5. B
​Pardubický zámek ukrývá nejedno tajemství.. Co se dělo na zámku po odchodu Pernštejnů, k čemu byl zámek využíván, to všechno děti zjistily při zámecké stopovačce na závěr školního roku. Za správné odpovědi v křížovce je čekala sladká odměna.
  207 zobrazení

Krokování aneb jak snadno pracovat se zápornými čísly - 4. B

Krokování aneb jak snadno pracovat se zápornými čísly - 4. B
​Metody Hejného v matematice děti baví. Na schodišti si pomocí krokování s otočkou snadno přišly na řešení úloh se zápornými čísly.
  280 zobrazení

Kutná Hora - doly i historické památky 4. B

Kutná Hora - doly i historické památky  4. B
​V Kutné Hoře děti prozkoumaly stříbrné doly, navštívily Vlašský dvůr s mincovnou a obdivovaly architekturu chrámu sv. Barbory.
  243 zobrazení

Hrdá škola - pyžamový den ve 4. B

Hrdá škola - pyžamový den ve 4. B
​Při pyžamovém dnu si děti užily legraci, hry i tance.
  204 zobrazení

Kouzelná centra ve 4. B

Kouzelná centra ve 4. B
​Děti vyřešily logické čarodějné úlohy a už je čekala první odměna v podobě zaklínadel. Čarování pak pokračovalo v centru objevů s kouzelným lektvarem, v M se podařilo vykouzlit magické čtverce, v ateliéru se pilně pracovalo na obydlí pro čarodějnice. Závěr patřil velmi úspěšné dramatizaci příběhu o čarodějnici.
  237 zobrazení

Popcorn - zdravá strava nebo dekorační materiál 4. B

Popcorn - zdravá strava nebo dekorační materiál 4. B
​Potom, co si děti ze 4. B pochutnaly na zdravé popcornové svačině, vyzkoušely si i dekorační možnosti kukuřice...velmi se podobá rozkvetlým květům.
  254 zobrazení

Zvířata chovaná pro radost - učíme se s domácími mazlíčky 4. B

Zvířata chovaná pro radost - učíme se s domácími mazlíčky   4. B
​V přírodovědě při práci s tématem - Lidská sídla, zvířata chovaná pro radost děti představily svým spolužákům své domácí mazlíčky: kočky, psy, morčata, křečky, andulky. S nadšením si vzájemně sdělovaly informace o rasách, podmínkách chování domácích mazlíčků.
  493 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa