Třídy a události

Olympiáda v českém jazyce

​V úterý 28. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce.

Této soutěže se zúčastnilo 45 žáků 8. a 9. ročníku.

Výsledky:

  1. místo: Magdaléna Snášelová z 9. B a Tobiáš Rothanzl z 9. B → 38 bodů
  2. místo: Richard Solnický z 9. B → 37 bodů
  3. místo: Sára Seibertová z 9. A a Emma Vašíčková z 8. D → 36 bodů


Gratulujeme.Návštěva knihovny a program s Freee klubem
Folklorní soubor PERNÍČEK - 4. D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz