Třídy a události

Folklorní soubor PERNÍČEK - 4. D

​Ve čtvrtek 7. prosince jsme zhlédli vánoční vystoupení folklorního souboru PERNÍČEK. Děti se prostřednictvím tanců a písní seznámily se zvyky a tradicemi našich předků v období adventu. Nechyběly vánoční koledy a říkadla. Vystoupení navodilo příjemnou vánoční atmosféru.


Olympiáda v českém jazyce
Vánoční jarmark v 4. D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz