Třídy a události

Matematická soutěž Pangea

​I letos jsme se zúčastnili matematické soutěže Pangea (43 soutěžících).

Výsledky v kostce:

Nejlepším řešitelem ze čtvrtých tříd se stal Adam Santler (4. B).

V loňském roce byla finalistkou Barbora Samková (6. C), i letos si vedla skvěle, byla nejlepší ze šestých tříd.

V osmém ročníku si nejlépe vedl Adam Slezák (8. B).

Tomáš Kalhous (9. A) byl nejlepší z deváťáků -  umístil na druhém místě v kraji (v rámci republiky na 21. místě) a postupuje do finále.

Děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy.


Hrdá škola - Den šílených účesů
Den šílených účesů v 8. C

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa