Březen - měsíc knihy

​V březnu, měsíci knihy, jsme se společně pustili do literárního projektu plného výzev. Děti ve skupinkách plnily lákavé úkoly, jejichž cílem bylo vzbudit nebo podpořit individuální zájem o knížky. Týmy například podnikly průzkum vlastních knihoven, rozvíjely fantazii a kreativitu při plnění tvůrčích úkolů či si popovídaly s rodiči o knížkách z jejich dětství.

Projekt představoval zajímavé zpestření distanční výuky. Žáci zvládli vytvořit i souhrnnou koláž, která reflektovala celkové snažení týmu. To vše žáci zvládli online!

1.A Velikonoce
Jaké byly Velikonoce ?