1.A Velikonoce

Ani o Velikonocích jsme nezaháleli, protože jsme na Škaredou středu  při online výuce vyprávěli o zvycích a tradicích, vyhlásili jsme  soutěž "O nejkrásnější  velikonoční kraslici 1.A". Vajíčka přihlášená do soutěže jsou moc krásná, nápaditá  a tak porota bude mít těžkou práci s vybíráním.

Kuchtíci z 1. B
Březen - měsíc knihy