Třídy a události

Halloween v  7. D

Žáci 7. D si během třídnických hodin vymysleli různé tematické dny a ten první máme právě dnes! Halloween. Tento původně keltský lidový svátek („Předvečer Všech svatých") pojali žáci po svém. Škola dnes připomíná spíše Monster High od Mattela. Této hororové atmosféry a nadšení dětí se snaží využít i vyučující v jednotlivých hodinách.


Frčíme na kole
7. D v Praze

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz