Třídy a události

Besedy v Krajské knihovně v Pardubicích

​Žáci ze tříd 8. A a 8. B se také dočkali besed v Krajské knihovně v Pardubicích. V rámci výuky českého jazyka se v Krajské knihovně dozvěděli něco u uspořádání knih v knihovnách a sami také různé knihy vyhledávali podle různých kritérií. Dozvěděli se také, že si tu nemusí jen půjčit knihy...


6. D v Doudlebách
Fotografická soutěž

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz