Třídy a události

3. A - Krajská knihovna

3. A - Krajská knihovna
Protože z mnohých z nás už jsou výborní čtenáři, šli jsme to omrknout do Krajské knihovny, abychom si mohli půjčovat knížky. Měli jsme možnost seznámit se s knížkou "Chlapec, který spadl z nebe", povídali jsme si o chování, etice a morálce  a vše si přiblížili na chování kluk Riela a dívky Elišky. Z knihovny jsme si odnesli hezké záž...
Celý článek
  499 zobrazení

3. A - Dušičky X Halloween

3. A - Dušičky X Halloween
Dnes jsme opět pracovali v Centrech aktivit, kdy jsem si povídali Dušičkách a Halloweenu v Čj, M jsem plnili různé úkoly a s touto tématikou, V ateliéru jsme vytvářeli duchy . Asi nejvíce se líbilo centrum Pokusů a objevů, kdy jsme si zkusili  malý chemický pokus  se sodou, octem , mýdlem a potravinářským barvivem ​.Prohloubili ...
Celý článek
  496 zobrazení

3. A - Lentilková matematika

3. A - Lentilková matematika
V úterý 18.10.2022 nás čekala trochu netradiční hodina matematiky - Lentilková matematika. Všechny děti dostaly svou krabičku Lentilek a s tou celou hodinu počítaly a experimentovaly. Zvládly  finanční gramotnost, odhad, sčítání , násobení, sestavování netradičních příkladů, grafy... Děti počítaly i s čísly přes 100, se kterými ...
Celý článek
  421 zobrazení

3. A - Zkouška odvahy

3. A - Zkouška odvahy
V pátek 7.10. jsme v naší třídě měli živou návštěvu. Seznámili jsme se s 1. vyjmenovaným slovem , takže teď už známe rozdíl mezi slovy SLEPÝŠ a SLEPÍŠ. Seznámili jsme se tak s ne příliš obvyklým tvorem - slepýšem. Už víme, čím se živí, jak se zazimuje a také, že není slizký, ale krásně hlaďoučký. Pro některé z nás to byla malinko zkouška odvahy- po...
Celý článek
  715 zobrazení

Putování s 2. stupněm (3. A a 8. A)

Putování s 2. stupněm (3. A a 8. A)
V úterý 27. září si žáci 8. A připravili čtyřhodinový projekt pro své mladší spolužáky ze 3. A. Projekt byl pojmenován Putování s 2. stupněm a odehrával se ve školní jídelně. ​ Třeťáčci plnili úkoly na 8 stanovištích....  a dostávali razítka na hrací kartičku. A jaká byla stanoviště? Sport, vyrábění, dvě zdravovědy, dopravní výchova, český jaz...
Celý článek
  570 zobrazení

3. A - Pohádky nepohádky - Malá scéna s Miroslavem Táborským

3. A - Pohádky  nepohádky - Malá scéna  s Miroslavem Táborským
​ Dnes jsme poprvé , v tomto školním roce , měli možnost navštívit divadlo - a to Malou scénu ve dvoře, kde jsme viděli Pohádky nepohádky od Josefa Čapka s hercem Miroslavem Táborským a jeho hereckou kolegyní. Představení se nám moc líbilo a krásně doplnilo naše předchozí Centra aktivit na téma "Pohádky".
  452 zobrazení

3. A Třídnické hodiny s panem psychologem

3. A Třídnické hodiny s panem psychologem
Naše třídnické hodiny jsme  v  letošním roce zahájili se  školním psychologem. Pracujeme sami na sobě, poznáváme sami sebe a také ostatní  spolužáky, tmelíme naši třídu. ​
  550 zobrazení

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky
​Magická třináctka byla startem pro letošní první Centra aktivit s názvem " Z pohádky do pohádky". Pomocí piktogramů jsme se snažili uhodnout názvy pohádek, snažili se pospojovat dvojice z večerníčků Ve skupinách jsme se seznamovali se spisovateli, ilustrátory dětských knížek a večerníčků, počítali pohádkové slovní úlohy, odhadovali magická pohádko...
Celý článek
  551 zobrazení

2. A - Hurá na zmrzku

2. A  - Hurá na zmrzku
V závěrečných horkých letních dnech jsme si za odměnu ze školy  odskočili  zchladit se zmrzlinou. ​
  719 zobrazení

2. A - Opékání buřtů v lanovém centru

2. A  - Opékání buřtů v lanovém centru
V podvečer 21.6. jsme se všichni  sešli v lanovém centru a společně opékali buřty, povídali si, hráli hry, sportovali a bylo nám spolu moc fajn. ​
  667 zobrazení

2. A - Canisterapeutický program s Amy

2. A - Canisterapeutický program s Amy
​10.6. v naší třídě proběhlo vyučování v doprovodu čtyřnohé maďarské parťačky Amy. Povídali jsme si o canisterapii, jak psi můžou pomáhat lidem, zkusili jsme si přivolání psa, aport, i hry ve skupinkách. Došlo i na matematické psí slovní úlohy, hádanky. Den se čtyřnohou kamarádkou byl o moc fajn.
  582 zobrazení

2. A - O Smolíčkovi

2. A - O Smolíčkovi
​Pohádku O Smolíčkovi jsme si nejprve poslechli, převyprávěli, vysvětlili si jak a vznikají pohádky, kdo je spisovatel, ilustrátor. Pak nás čekal těžký úkol-ve skupinách sestavit rozstříhanou pohádku tak, aby obsah dával smysl. Po vzájemné  kontrole jsme celou  sestavenou pohádku  zkusili ilustrovat. 
  630 zobrazení

2. A - ČJ - opáčko trochu jinak

2. A - ČJ  - opáčko trochu jinak
​Učivo z ČJ jsme celkem hravě zvládli a tak se v posledních dnech věnujeme opakování a procvičování nabytých vědomostí. K tomu nám například slouží i běhací diktát  a "Písmenkárna" , kterou jsme tentokrát využili k sestavování a opakování  druhů vět. Takovéto opáčko nás hodně baví.
  500 zobrazení

Jarní koncert - fotografie

Jarní koncert - fotografie
Ve středu 25. května 2022 se uskutečnil v Aule UPCE Jarní koncert našich DPS. DPS - Zpěváčci, Pramínek, Čtyřlístek, Nobile FOTOGALERIE ​
  958 zobrazení

2.A - Vysvědčení plné pětek? Proč ne !

2.A - Vysvědčení  plné pětek? Proč ne !
Dnes jsme se v rámci programu ZDRAVÁ PĚTKA dozvěděli  mnoho zajímavého o správném stravování, zkoušeli jsme si sestavit vyváženou a zdravou snídani i svačinku.  Pracovali  jsme v týmech a tak trochu i mezi sebou soutěžili ve znalostech a vědomostech. Vítězný tým si vysloužil vysvědčení plné pětek, což na školním vysvědčení ...
Celý článek
  550 zobrazení

2.A - Rej čarodějnic

2.A - Rej čarodějnic
Z důvodu plaveckého výcviku ,trochu s předstihem,  se u nás ve třídě konal slet čarodějnic a čarodějů, kteří  se rozdělili do skupin a společně tak celý den pilně  pracovali   - vařili čarodějnický matematický lektvar, pro jehož správné ingredienci si museli doletět na koštěti , nepoplést a vybrat z černého h...
Celý článek
  583 zobrazení

2. A v divadle

2. A v divadle
"O ztraceném Večerníčkovi "je název pohádky studia Laik, kterou jsme dnes navštívili na Malé scéně VČD Pardubice v rámci Festivalu smíchu. Dětští herci , mnozí z naší školy, se svých rolí zhostili velice zodpovědně a nám se divadelní představení velmi líbilo. ​
  794 zobrazení

2.A - Velikonoce

2.A - Velikonoce
Na Velikonoce jsme se připravovali s předstihem - zaseli jsme jarní osení, vyrobili beránky a zajíce na výzdobu. Krom toho jsme si také povídali o zvycích a jejich dodržování, zkusili si také naše znalosti ve "Velikonočním kvízu".​
  927 zobrazení

DPS Zpěváčci - 2. A, 4. A, 7. A - úspěch na Krajské soutěži a postup na Celostátní přehlídku DPS

DPS Zpěváčci - 2. A, 4. A, 7. A - úspěch na Krajské soutěži a postup na Celostátní přehlídku DPS
​ Krajská soutěž DPS v Chrudimi 4. 4. 2022 V kategorii II. A – kategorie ZUŠ a ZŠ s RVHV-celkový počet sborů 7 Za naší školy se v této stejné kategorii „utkaly": děti ze  2. A – získaly  STŘÍBRNÉ PÁSMO a zvláštní cena poroty za nejlepší sólo A děti ze  4. A - ZLATÉ PÁSMO + zvláštní  cenu  poroty za prove...
Celý článek
  675 zobrazení

Matematický klokan

Matematický klokan
​ AKTUALIZACE ČLÁNKU:  V rámci okresního kola se na prvním místě umístil v kategorii Klokánek Adam Santler (5. B) - 116 bodů. Gratulujeme.... ​ ***​ V pátek 18. března 2022 se konalo školní kolo Matematického klokana. Soutěže se zúčastnilo 136 žáků. Výsledky: Kategorie Cvrček                    ...
Celý článek
  1145 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz