Třídy a události

2.A - Jarní květiny

2.A - Jarní květiny
V rámci výtvarné výchovy jsme si trošku netradičně opakovali druhy jarních květin- z posbíraných čajových sáčků jsme tvořili jarní květiny nadživotních velikostí. Práce nás moc bavila ,a tak ze sáčků určitě zase něco vytvoříme. ​
  719 zobrazení

2. A - Na pouti

2. A - Na pouti
Protože jsme měli možnost trochu si zpestřit vyučování, vyrazili jsme na pouť v nedalekém okolí školy. ​
  738 zobrazení

2. A - Ponožkový den - Světový den Downova syndromu

2. A - Ponožkový den - Světový den Downova syndromu
Světový  Den Downova syndromu připadá na 21.3. a tak  jsme si s dětmi všichni oblékli na každou nožku jinou ponožku a během třídnické hodiny si povídali o tomto postižení. Připojili se k námi z domácího prostředí i ti, co zrovna, díky nemoci nemohli být s námi ve škole. ​
  817 zobrazení

2. A - Po plavání - zážitkové čtení

2. A - Po plavání - zážitkové čtení
​ Po další lekci plaveckého výcviku jsme se do školy vrátili značně unavení a tak, když  se posilnili  svačinkou  z domova a pak už jen poslouchali čtení z naší oblíbené knížky od Betty Mac Donaldové - Paní Láry Fáry. Tentokrát jsme poslouchali kapitolu "Léčení překřikovandy." 
  520 zobrazení

2.A - Násobíme

2.A - Násobíme
Abychom lépe pochopili  princip násobení, používáme ke znázornění příkladů různé drobnosti - brčka, pastelky, špunty, víčka, kancelářské svorky, knoflíky a dokonce i karty. Zatím nás násobilka moc baví a počítání se nám daří.
  603 zobrazení

2.A na zimní olympiádě

2.A  na zimní olympiádě
​14.2. jsme hned ráno zabalili kury a odletěli do Číny na zimní olympiádu. Někteří se přes víkend pečlivě připravili a naučili se i některá čínská slova. V našem virtuálním letadle, jsme se seznámili s olympijskými kruhy, pověděli si o historii OH, nejúspěšnějších sportovcích z ČR,  a za doprovodu olympijské hymny jsme slavnostně složili ...
Celý článek
  687 zobrazení

2.A - Barevné čarování

2.A - Barevné čarování
​Třídnickou hodinu jsme spojili výtvarkou a barevným čarováním. K tomu jsme použili fixy, křídy a také papírové utěrky. Pozorovali jsme jak vzlíná voda, jak se barvy mění a propojují, že se jedna barva skládá z moha odstínů. Naše pozorování jsme dál využili během výtvarné výchovy.
  680 zobrazení

Návštěva divadla 2.B, 2.D, 2.A

Návštěva divadla 2.B, 2.D, 2.A
Vyrazili jsme za kulturním zážitkem - tentokrát  do divadla na představení Královna Koloběžka První.  Pohádka od Jana Wericha byla úžasná a děti se během představení moc pobavily.​
  828 zobrazení

Sněhuláci ve 2. A

Sněhuláci ve 2. A
I bez sněhu se dá postavit sněhulák. V Čj jsme sestavovali  správně popletené věty, které jsme se  pak snažili správně přepsat do těla sněhuláků. K tomu jsme poslouchali skladbu od Antonia Vivaldiho  z cyklu Čtvero ročních dob - Zima. Pracovalo se nám krásně a samostatný úkol jsme perfektně zvládli. ​
  680 zobrazení

Zpěváčci pro Štěpánku

Zpěváčci pro Štěpánku
15. 12. 2022 se nám konečně - díky střídavým karanténám - povedlo uskutečnit dlouho odkládaný koncert, jehož výtěžek  5200,- Kč jsme předali rodičům Štěpánky Pospíšilové, která se narodila se svalovou atrofií a k rehabilitaci potřebuje nové kolo a vozík. Aby Ježíšek Štěpánce mohl splnit její přání, snažili jsme se všechny třídy - 2. A, 4....
Celý článek
  668 zobrazení

2. A, 4. A, 7. A - společně pro seniory

2. A, 4. A, 7. A - společně pro seniory
Protože i letos jsou naše pěvecké aktivity značně omezené, rozhodli jsme se rozdávat radost i jinak. Pro seniory z Oblastní pečovatelské služby v Lázních Bohdaneč a seniory z Domova u fontány v Přelouči děti vyrobily vánoční přání a malé dárky v podobě andělů. Dětem se z obou zařízení dostalo i poděkování a malá sladká odměna. ​
  768 zobrazení

2.A - Betlémy a online vánoční besídka

2.A - Betlémy a online vánoční besídka
Bohužel i naše třída musela těsně před Vánocemi do karantény, a tak jsem si poslední hodiny online výuky zpestřili různými aktivitami v podobě vánočních pranostik, zvyků a různých kvízů. Poslední školní den jsme měli i online besídku, kde jsme  házeli pantoflem, zkontrolovali rozkvetlé větvičky barborek a vytvořili betlémy z jednoho ...
Celý článek
  509 zobrazení

Společné projekty Zpěváčků

Společné projekty Zpěváčků
V prosinci 2021 se naši Zpěváčci (sbor p. uč. Moniky Kadlecové) podíleli na vytváření vánočních přáníček pro seniory... FOTOGALERIE                         Naši Zpěváčci jsou žáky 2. A, 4. A a 7. A.​ Dále naše třídy měly ve středu 15. prosince 2021 společné vystoupení před školou...
Celý článek
  1144 zobrazení

2.A - Vánoční ČJ

2.A - Vánoční ČJ
​V dalším adventním týdnu jsme se zabývali v ČJ nejen vánočními zvyky a obyčeji, ale také jsme si prostřednictvím činnostního učení, opakovali gramatiku. Na řadu přišlo také šifrované adventní  čtení, což nás moc bavilo.
  759 zobrazení

2.A - Adventní putování

2.A - Adventní putování
​Od začátku adventu si u nás ve třídě plníme "bojovku" -" Adventní putování". Denně si čteme příběh o cestě  Dorotky a Vincíka, kteří se snaží sehnat dárek pro rodiče, aby jim, když  Ježíšek dospělým moc dárků nenosí, sehnali hvězdu. Každý den jim na jejich cestě s Andělkou, která nás celým  putováním provází, plníme nějaký...
Celý článek
  883 zobrazení

2.A - Mikulášská nadílka

2.A - Mikulášská nadílka
Na příchod Mikuláše se jeho družinou jsme se pilně připravovali,  a tak nás Mikuláš za výzdobu třídy pochválil a nikdo z nás neskončil v pytli čertů. Za písničku každý ze třídy dostal malou nadílku. ​
  771 zobrazení

2.A - Svatý Martin

2.A - Svatý Martin
Týden kolem svátku sv. Martina jsme se společně zabývali pranostikami, společným čtením a povídáním o tradicích a symbolech tohoto svátku a v rámci toho také plnili ve skupinách nebo dvojicích mnoho zábavných úkolů. A tak jsme zakrojili svatomartinskou husičku, otevřeli soudky se svatomartinským vínem, upekli rohlíčky. A i když Martin na bílém koni...
Celý článek
  646 zobrazení

2.A - Den bláznivých účesů

2.A - Den bláznivých účesů
I naše třída se v letošním roce připojila ke Dni bláznivých účesů na školách - některé kreace byly opravdu zajímavé.  ​
  813 zobrazení

2.A - Naši ježci už jsou zazimovaní

2.A - Naši ježci už jsou zazimovaní
​Po povídání o ježcích - jejich potravě, způsobu života, jsme bodlináče při výtvarné výchově zazimovali v hromádkách listí a  aby se jim hezky spalo, zazpívali jsme jim i  Zimní písničku.
  673 zobrazení

2.A - Čj - skupinová práce

2.A - Čj - skupinová práce
Vztahy ve třídě prohlubujeme  často prací v Centrech aktivit , ale také skupinovou prací, Například druhy vět jsme si procvičili tříděním vět, porovnáváním, učíme se pracovat s chybou, poradit se se spolužáky a také obhájit svůj názor, argumentovat. ​
  743 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz