Třídy a události

Kyberšikana pod kontrolou

Co je to šikana, jak vypadá agresor, co je kyberšikana, kybergrooming atd. ... s tím nás seznámil pan policista Radek Bendakovský. Beseda byla zajímavá, zvlášť, když přidal ještě několik příběhů ze života. Opravdu jsme se poučili. Jak se teď budeme chovat ve virtuálním světě sociálních sítí už je jen na nás.

JARNÍ KONCERTY
Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2024/202...

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz