Třídy a události

Přírodovědný klokan

​V listopadu se 116 našich žáků z 8. a 9. ročníku zúčastnilo (online) soutěže Přírodovědný klokan.

Zde uvádíme výsledky 11 nejlepších řešitelů: 

Kategorie Umístění počet bodů Jméno a příjmení Třída
KADET
1. 84 Anna Melčová 8.B
1. 84 Kristýna Kaltounová 8.B
2. 76 Michal Flegr 9.C
3. 74 Marek Bernard 8.B
4. 69 Libor Kovář 9.A
5. 67 Jan Juriš 9.C
6. 65 Natálie Němcová 9.B
6. 65 Bára Zemánková 9.C
7. 64 Barbora Bydžovská 8.B
8. 63 Daniel Konrád 9.A
8. 63 Adriana Hubertová 9.A
Soutěž měla na starosti p. uč. P. Samková, které tímto děkujeme za celou organizaci.
1.A - Únikovka se sv. Martinem
Rozhodně doma nezahálíme - 3. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz