Třídy a události

Rozhodně doma nezahálíme - 3. B

Připravit plán jednodenního pěšího výletu do blízkého okolí mého bydliště s nákresem cesty, programem a časovým rozvrhem. Vytvořit krátké vyprávění o zajímavé přírodnině podle zadané osnovy. Tak to jsou úkoly, na kterých jsme teď pracovali. A takto se vydařily.

Přírodovědný klokan
Naše domácí práce - slova nadřazená a podřazená

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa