Třídy a události

Další hezký zážitek s 9.B

​Již po několikáté jsme měli možnost setkat se s našimi patrony- 9. B. Tentokrát jsme byli pozváni na divadelní představení Hubička od B. Smetany. Tito deváťáci - stejně jako my- se od první třídy věnovali dramatické výchově a je skvělé, že v tom stále pod vedením paní učitelky Sychrové pokračují. Vedou si výborně!


MYSTERY COUNTRY
Posilujeme fyzické zdraví při hodině angličtiny

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz