Exkurze tříd 9. A, 9. C a 8. C

​Den 8. červen 2021 se pro žáky z 9. A, 9. C a 8. C nesl v duchu poznávání historie. Podnikli jsme exkurzi do Terezína, pevnostního města se smutnou historií. Místní průvodci nás poutavě seznámili s informacemi, které byly pro děti zarážející. Jejich reakce nás utvrdily v nutnosti připomínat si tragické události naší minulosti.


Republikové finále v dějepisné olympiádě
Další příběhy našich plyšáků