Republikové finále v dějepisné olympiádě

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2021 probíhalo online ústřední kolo dějepisné olympiády na téma "Labyrintem barokního světa".
Naši školu reprezentoval Marek Bernard (8. B). Musel vypracovat odborný text a připravit prezentaci, kde se zaměřil na barokní památku - vzdálenou 30 km od Pardubic - a to poutní chrám Panny Marie Pomocné v Luži.
Na této olympiádě se neztratil, hrály zde roli i setiny bodů.
Marek si vybojoval úžasné 21. místo.
Moc gratulujeme...​
Mladý talent
Exkurze tříd 9. A, 9. C a 8. C