Třídy a události

MYSTERY COUNTRY

Snmek-obrazovky-2024-02-27-193435

E-twinningový projekt MYSTERY COUNTRY pokračuje. Tentokrát žáci z 8.B zjišťovali, kdo je na druhé straně. Ukázalo se, že se jedná o třídu z Portugalska, jak naznačuje naše úvodní fotografie. Během deseti otázek jsme zkušeně dospěli k výsledku.

Jakmile jsme záhadu vyřešili, měli jsme prostor pro konverzaci a další otázky. Partneři z Portugalska byli milí a ochotní k rozhovoru, a společné online setkání bylo velmi příjemné.

Únorové zážitky
Další hezký zážitek s 9.B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz