Třídy a události

6. C - Měření hmotnosti kapalného tělesa

V 6. C jsme měřili hmotnost kapalného tělesa. Nejprve jsme si zopakovali, jak budeme postupovat, potom jsme si na pracovní stoly přinesli rovnoramenné váhy, závaží a kádinky. Určili jsme hmotnost prázdné kádinky, tu jsme následně naplnili vodou a určili jsme hmotnost kádinky s vodou. A na závěr jsme od sebe obě hodnoty odečetli a získali jsme hmotnost vody, která byla v kádince. 

Divadelní představení
Rovnice v praxi - Qiido

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz