Třídy a události

Fotografická soutěž

Součástí vernisáže byla také fotografická soutěž. Hlasovalo se o nejhezčí květinovou fotografii. Celkem se sešlo 10 obrázků s krásnými jarními květy.

Po napínavém sčítání hlasů a ve velké konkurenci zvítězila fotografka Anička. V těsném závěsu pak 2. místo obsadila Ela a 3. místo Katrin.

Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme ostatním autorům za jejich krásné jarní obrázky. Zvolit tu nejhezčí nebylo totiž vůbec jednoduché!​

Besedy v Krajské knihovně v Pardubicích
Květinová vernisáž

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz