Třídy a události

Hudební 2.A má ráda i sport

Hudební 2.A má ráda i sport
​Žáci z 2.A v projektu Škola v pohybu dokázali, že kromě hudby a zpěvu mají rádi také pohyb i sport. Profesionální trenéři se postarali o pestrou hodinu, kdy nuda a odpočinek neměly šanci.
  1121 zobrazení

Očekávaná návštěva 5.12. v 2.A

Očekávaná návštěva 5.12. v 2.A
​Bušení na dveře a křik ... tak vtrhla do naší třídy od rána očekávaná návštěva - čerti a klidným krokem kráčející Mikuláš v doprovodu andělů. Úvodní nejistota, trocha strachu a i breku na začátku, píseň od jednoho "hříšníka" a pak všech žáků v průběhu, na konci závěrečná fotka všech přítomných s úsměvem - ta...
Celý článek
  1200 zobrazení

Keramika 2.A baví

Keramika 2.A baví
​I letos děti z 2.A dokázaly, že keramika je jejich kamarádkou. Se zaujetím pracovaly na svém výrobku, který určitě bude využit jako dárek nebo dekorace k blížícím se Vánocům. Všem se práce vydařila a každý výtvor byl něčím zvláštní a tím originální a jedinečný.
  1040 zobrazení

Malí čerti i andělé sportují - 2. A a 2. B

Malí čerti i andělé sportují - 2. A a 2. B
Mikulášského běhu se ve čtvrtek zúčastnila smíšená družstva z obou tříd. Na startu se tak objevily týmy s patřičnými názvy - Ježíšek, Dáreček, Čerti, Černí čerti, Hvězda a Andílci. Součástí běhu bylo i skákání v čertovském pytli, zkoušky obratnosti, šikovnosti i souhry všech členů družstva. Nemalou roli hrálo i štěstí, když se těsně před cílem háze...
Celý článek
  1255 zobrazení

1.A - Už jsme muzikanti

1.A - Už jsme muzikanti
V hudební výchově jsme se toho za 1. školní rok hodně naučili, takže už se také často pouštíme do práce ve skupinkách. Co si pamatujeme o nástrojích, poznat a správně zařadit nástroje do  příslušné skupiny , bylo tématem naší hodiny. Protože pro nás  - pro hudební třídu , je důležitá týmová spolupráce, zkouší...
Celý článek
  1420 zobrazení

Škola v přírodě - 1. A a 1. B

​První fotografie z Deštné najdete ve FOTOGALERII , další budou následovat.
  1555 zobrazení

Hasičské téma v 1. A

Hasičské téma v 1. A
Celé středeční dopoledne 24. dubna patřilo tématu Prevence vzniku požáru v rámci Projektového dne. Nejdříve jsme si povídali o namáhavé práci hasičů, co vše může způsobit požár, jak se při  něm chovat. Pak jsme se rozdělili do skupin, vymysleli svůj název a plnili připravené úkoly. Když Hadice, Houkačky, Helmičky a Ohýnek vše mě...
Celý článek
  1319 zobrazení

Velikonoce v 1. A

Velikonoce v 1. A
​Na Velikonoce jsme se připravovali již týden dopředu, kdy jsme vyzdobili třídu velikonoční slepičkou a zasadili do květináčků a kelímků osení. Každý den děti hned při příchodu do třídy zamířily k oknu, aby zjistily, jak jim to jejich vyrostlo. Poslední den před svátky, jsme si povídali o velikonočních zvycích, děti vy...
Celý článek
  1265 zobrazení

Den zdraví - 1. A

Den zdraví - 1. A
​Začátkem dubna jsme ve škole měli Den zdraví. V naší třídě  jsme si nejdříve povídali, co si pod slovem zdraví představujeme, pak jsme na interaktivní tabuli zjišťovali, co ho vše kladně nebo záporně ovlivňuje, jak člověk může k dobrému zdraví přispět a nakonec se děti pokusily vytvořit svoje drobné občerstvení -...
Celý článek
  1238 zobrazení

1. A přivítala jaro balónky

1. A přivítala jaro balónky
​Začalo jaro a tak jsme se ve třídě rozhodli, že ho přivítáme netradičně - balónky. Všichni se u nich vyfotili, samostatně nebo s kamarádem, v PKČ děti vyrobily tulipány a po několika dnech užívání si v přítomnosti modrobílé barvy jsme se podělili s dalšími žáky naší školy a odnesli si je domů.
  1369 zobrazení

Den učitelů i v 1. A

Den učitelů i v 1. A
​28. března jsme si v rámci projektu Hrdá škola povídali o J. A. Komenském a proč tento den slavíme jako Den učitelů.  Porovnávali jsme, jak se učilo dříve a nyní, říkali si, co se nám líbí a nelíbí ve třídě a ve  škole, zahráli si na vyučujícího českého jazyka a matematiky. 
  1216 zobrazení

1. A po savcích navštívili ještěři

1. A po savcích navštívili ještěři
​Po nějaké době do 1. A přišla na besedu o zvířátkách paní Kadlečková a po savcích přinesla tentokrát několik ještěrů, o kterých se děti dozvěděly spoustu nových informací. Kdo chtěl, mohl si na ně sáhnout a pohladit.  Radost také děti měly z ještěrčí omalovánky, kterou dostaly. Co bude příště? Necháme se překvapit!
  1178 zobrazení

První soutěžní klání

První soutěžní klání
9.4.2019 se na své první soutěžní klání vydali i Zpěváčci z 1.A spolu se staršími kamarády ze sboru. Z nejobsazenější kategorie sborů, kde byli úplně nejmladší, si přivezli ocenění v podobě STŘÍBRNÉHO pásma a velikou pochvalu poroty. Z hlediště je podporovali starší kamarádi ze 4.A, třídní pan učitel a také mnoho rodičů, kteří si udělali čas a na s...
Celý článek
  1373 zobrazení

Ukázková hodina HV pro školku

Ukázková hodina HV  pro školku
​14. března se do 1.A , stejně jako do jiných tříd, přišly podívat děti z mateřské školy Zvoneček. Protože jsme třída hudební, zavítalo i k nám na hodinu hudební výchovy několik dětí s paní učitelkou, aby se podívaly, jak to ve škole  vypadá a  jak se učíme.A protože muzika spojuje všechny lidi, spojili jsme se i my s kamar...
Celý článek
  1258 zobrazení

Po kravatě tepláky v 1. A

Po kravatě tepláky v 1. A
​Ve středu 16. 1. se i naše třída zapojila do Teplákového dne z projektu Hrdá škola. Všichni žáci přišli v teplácích a také výzdoba třídy tomu odpovídala. Během dopoledne jsme si připomněli základní pravidla fair play nejen ve sportu, ale i v běžném životě. Děti hádaly sportovní věci pohmatem, splnily úkoly na interaktivní tabuli, vy...
Celý článek
  1259 zobrazení

V 1. A plaz = kamarád

V 1. A plaz = kamarád
​Po savcích čekal naši třídu program o plazech. Všechny děti se těšily na želvy, ale u hadů to tak jednoznačné nebylo.  Počáteční obavy se po chvilce rozplynuly a děti si hady hladily a s úsměvem dávaly na krk. Odměnou na závěr byla omalovánka pro posluchače a potlesk pro paní Kadlečkovou.  Foto zde.
  1253 zobrazení

Předvánoční radost v 1. A

Předvánoční radost v 1. A
​ Ani v 1. A nechyběla poslední školní den roku 2018 příjemná předvánoční atmosféra. O zábavu, smích a radost nebyla nouze a nuda na těch několik desítek minut neměla u nás šanci. Vše odstartovaly vánoční písně a koledy. Pak proběhla soutěž o nejlepší cukroví, kde děti hodnotily 14 vzorků od maminek, tatínků nebo rodinných příslušníků - všem moc dě...
Celý článek
  1266 zobrazení

Ježíškův běh v 1. A

Ježíškův běh v 1. A
​ Děti z 1. A si ve čtvrtek 20. 12. místo učení vyzkoušely některé činnosti, které dospěláci musí udělat k příjemnému prožití Vánoc. V projektu „Ježíškův běh" se rozdělily do skupin = rodin, vymyslely si název a pak u nich začal „Štědrý den" od rána do večera. Na stanovištích postupně plnily úkoly, u kterých se museli členové rodin domluvit, spolup...
Celý článek
  1241 zobrazení

Adventní výlet 4.A a 1.A do Krňovic

Adventní výlet 4.A a 1.A do Krňovic
​Na společný výlet  a výukový program  do skanzenu Krňovice se vydaly 17.12.2018 společně 2 třídy Zpěváčků  1.A a 4.A. Starší děti si zkusily ozdobit keramické zvonečky akrylovými barvami, mladší děti vyráběly slaměné řetězy. Obě třídy si měly možnost prohlédnout starodávné chaloupky a mlýn. Starší čtvrťáci si tak mohli prověřit...
Celý článek
  1349 zobrazení

Vánoce pro Apolenku

Vánoce pro Apolenku
​Protože se stala smutná věc v Apolence, rozhodli jsme se pomoci podle rčení - "Kdo rychle dává, dvakrát dává". A tak se ve čtvrtek 13. 12. 2018 v aule pardubické univerzity uskutečnil společný vánoční koncert všech Zpěváčků a kapely eNDee. Všem zúčastněným, kteří si našli čas a finančně tak podpořili celou akci, moc děkujeme. Věříme...
Celý článek
  1496 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz