Třídy a události

VESELÁ VĚDA, aneb přidejte se k nám

​Kroužek probíhá každé úterý od 14.00-15.00. Pro bližší info mail: samkovap@zsprodlouzenapce.cz


Něco dobrého do zobáčku..
...tak a co se bude dít....
...jsme tak trochu kouzelníci..
...sliz trochu jinak...
VÍM, VÍŠ, VÍTE, JAK NA PRVNÍ POMOC?
2. B se nám pěkně vybarvila

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa