Třídy a události

Tříkrálový den v 2. D

​Ve čtvrtek 6. ledna jsme si připomněli svátek Tří králů. Celé dopoledne se neslo v duchu tříkrálovém.  Jak v matematice, tak v českém jazyce se  žáci věnovali pracovním listům, jejichž výstupy pak zúročili v pracovních činnostech. Vytvořili nástěnnou koláž, kterou vyzdobili chodbu před třídou. Dopoledne nechyběla ani pohádka k tématu. Celé pracovní ovzduší okořenila i písnička O třech králích.


PROSINEC V 1. D
Tříkrálový koncert

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa