Třídy a události

Tříkrálový koncert

​V neděli 9.1. jsme měli možnost vystoupit v rámci Tříkrálového koncertu pořádáného tradičně  v rámci Tříkrálové sbírky v Pardubicích. Koncert se konal v kostele sv. Bartoloměje a naše zpívání doprovázel na varhany p.prof. Jiří Kuchválek. Atmosféra byla velmi příjemná, vyslechli jsme si skladby J. S. Bacha, J. J. Ryby, C. Saint-Saënse a na závěr všichni společně zazpívali "Narodil se Kristus Pán". Myslím, že to byl velmi vydařený konec celé vánoční doby. Díky všem.


Tříkrálový den v 2. D
Advent a Vánoce v 9.A

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa